Probiotiká v potravinách

Živé probiotické kultúry obsahuje väčšina čerstvých jogurtov. Dôležité je vždy skontrolovať dátum spotreby. Z nápojov obsahujúce probiotické baktérie sú to hlavne mliečne nápoje a tiež sójové verzie kefíru a acidofilného mlieka. Syry sú zdrojom probiotík. Kyslé sójové produkty a kyslá kapusta môžu taktiež dodať organizmu istý druh probiotík, aj keď obsahujú menej druhou aktívnych probiotických baktérií ako klasické kyslo-mliečne výrobky.

Kde sa probiotiká nachádzajú prirodzene

Najčastejším a najznámejším prirodzeným prostredím pre probiotiká sú kyslomliečne výrobky – jogurty, zakysanky, bryndza. Nachádzajú sa aj v pivovarských kvasniciach, či v ich extrakte známom ako Pangamín.

V súčasnosti sa dajú kúpiť aj vo výživových doplnkoch, akým sú probiotiká Probio-fix, Nutrolín B a iné. Rovnaké probiotiká dnes umelo pridávajú výrobcovia kyslomliečnych produktov do svojich výrobkov, pretože pri pasterizácii sa usmrtia aj užitočné a prirodzene sa vyskytujúce baktérie mliečneho kvasenia. Takže aj keď pôvodne boli tieto baktérie v kyslomliečnych výrobkoch obsiahnuté prirodzene, dnes sa do nich dodávajú umelo.

Jogurt

Jogurt je mlieko fermentované za prítomnosti mliečnych baktérií. Určité špecifické druhy baktérií zmenia časť laktózy na kyselinu mliečnu. Dve najčastejšie využívané baktérie v tomto procese sú probiotické baktérie lactobacillus bulgaricus a Streptococcus thermophilus. Práve tieto dodávajú jogurtu jeho typickú chuť.

Čím čerstvejší jogurt je, tým viac živých baktérií obsahuje. Jogurt by mal obsahovať minimálne 10 miliónov baktérií na gram.

Jogurt má podobnú nutričnú hodnotu ako mlieko, no kým telo strávi za hodinu asi 30% spotrebovaného mlieka, za ten istý čas strávi až 90% jogurtu. Tento fakt hrá významnú úlohu pre ľudí trpiacich intoleranciou laktózy, je jeho porovnateľnou náhradou.

Medzi najdôležitejšie benefity jogurtu okrem podpory trávenia laktózy patria:

 • Prevencia a liečba hnačky spôsobenej rotavírusom a vplyvom antibiotík
 • Podpora črevnej aj celkovej imunity
 • Stabilizácia stavu pri Crohnovej chorobe
 • Udržiavanie/vyrovnávanie potrebného množstva probiotických baktérií v čreve
 • Pomáha pri prítomnosti Helicobaktera pylori
 • Zamedzenie rozmnožovania škodlivých baktérií v črevách
 • Podpora/zlepšovanie trávenia

Jogurt má povesť zdravej potraviny. Kvalitný jogurt je bohatým zdrojom bielkovín a vápnika. Pokiaľ obsahuje živé probiotické kultúry, pomáha pri trávení.

 • Niektorí výrobcovia pridávajú do svojich jogurtov rôzne zdraviu prospešné prísady. Najrozšírenejšie je prídávanie probiotických kultúr obsahujúcich Lactobacillus acidophilus, L. casei, L. reuteri a Bifidobacterium bifidum. Tieto baktérie pomáhajú udržiavať rovnováhu medzi viac než 200 druhmi baktérií nachádzajúcich sa v črevnom prostredí.
 • Jogurtové kultúry a probiotiká vo všeobecnosti sú často predmetom výskumov pre ich rôznorodé pozitívne účinky na ľudský organizmus, od zlepšovania trávenia a schopnosti znížiť riziko infekcií tráviaceho traktu až po posilňovanie imunitného systému a znižovanie rizika vzniku niektorých druhov rakoviny.
 • Jogurt má blahodarný vplyv napríklad na trávenie osôb, ktoré trpia poruchou trávenia laktózy. Jogurt je výnimočný v tom, že probiotické kultúry v ňom obsiahnuté produkujú enzýmy potrebné pre trávenie laktózy počas procesu fermentácie. To spôsobuje, že mliečny cukor obsiahnutý v jogurte je pre týchto ľudí oveľa ľahšie stráviteľný.
 • Štúdie preukázali tiež pozitívny úinok jogurtov na deti trpiace chronickou hnačkou, či v zmierňovaní tzv. „cestovateľskej hnačky“ u dospelých. Dôvodom je schopnosť v jogurte obiahnutých probiotík vytvárať kyslé prostredie v črevách, čo nedovoľuje škodlivým baktériám v tráviacom trakte prežiť.

Pokiaľ chcete mať z jogurtu naozaj úžitok, dajte si pri jeho výbere záležať na tom, aby naozaj obsahoval živé a aktívne probiotické baktérie. Asi najznámejší fermentovaný mliečny nápoj patrí medzi zdravé pokrmy. Zdravé preto, že jeho konzumácia priaznivo ovplyvňuje fungovanie ľudského organizmu.

Pravidelná konzumácia jogurtu zlepšuje stav čriev, predovšetkým vytvára vhodné prostredie pre rast probiotických baktérií.

 • Jogurt zmierňuje ťažkosti s trávením mliečnej bielkovine.
 • Jogurt zlepšuje dostupnosť vápnika z potravy.
 • Znižuje riziko výskytu a zlepší priebeh črevných infekcií.
 • Stimuluje imunitný systém.
 • Znižuje cholesterol.
 • Znižuje riziko vzniku rakoviny.
 • Prospieva dlhovekosti.

Priaznivé vlastnosti má jogurt práve pre obsah probiotík.

Jogurt a liečba Helicobacter pylori

Užívanie jogurtu obsahujúceho Lactobacillus a Bifidobacterium môže zvýšiť efektivitu terapie štvorkombináciou pri eradikácii reziduálnej infekcie Helicobacterom pylori po neúspešnej liečbe trojkombináciou.

Abstrakt

Jogurt s obsahom mikroorganizmov Lactobacillus a Bifidobacterium (ďalej AB-jogurt) dokáže potláčať rozvoj H. pylori. Po neúspešnej liečbe trojkombináciou je potrebné zvýšenie intenzity eradikácie reziduálneho H. pylori štvorkomináciou.

Cieľ

Cieľom bolo zistiť, či podávanie AB-jogurtu zlepší efektivitu následnej liečby H. pylori štvorkombináciou po zlyhaní terapie trojkombináciou.

Dizajn štúdie

Do štúdie bolo zapojených 138 pacientov, u ktorých zlyhala terapia trojkombináciou. Snahou bolo určiť antimikrobiálnu rezistenciu H. pylori. Títo pacienti boli následne náhodne rozdelení v rovnakom počte do dvoch skupín: 1) terapia štvorkombináciou a AB-jogurt, 2) terapia štvorkombináciou bez jogurtu. Pacienti sa počas jedného týždňa podrobili liečbe štvorkombináciou s alebo bez predchádzajúceho štvortýždňového užívania AB-jogurtu (400mL/d). V prvej skupine (štvorkombinácia a AB-jogurt) boli na začiatku a každé dva týždne počas štvortýždňového prijímania AB-jogurtu. namerané vysoké hodnoty δ13CO2/mL dychového 13C-urea testu. U oboch skupín bol po ≥6 týždňoch od terapie štvorkombináciou vykonaný dychový 13C-urea test, aby sa tým potvrdila eradikácia H.pylori.

Výsledky

U pacientov z prvej skupiny (štvorkombinácia a AB-jogurt), s H. pylori buď na antibiotiká citlivým alebo na ne rezistentným, sa vysoké δ13CO2/mL hodnoty dychového 13C-urea testu po 4 týždňovom prijímaní AB-jogurtu (P<0,0001) signifikantne znížili. V tejto skupine bola intenzita eradikácie väčšia ako v druhej skupine, liečenej štvorkombináciou bez AB-jogurtu (intention-to treat analysis: 85% voči 71,5%, P<0,05; per-protocol analysis: 90,8% voči 76,6%, P<0,05).

Závery

Štvortýždňové prijímanie AB-jogurtu môže znížiť výskyt H. pylori aj napriek jeho antimikrobiálnej rezistencii, čím sa zvyšuje efektivita terapie štvorkombináciou pri eradikácii reziduálneho H. pylori.

Pozitívny vplyv konzumácie jogurtových výrobkov

 • Mliečne výrobky obsahujúce jogurtové kultúry sú skvelým zdrojom bielkovín a vápnika a často krát aj probiotických kultúr. Pokiaľ obsahujú živé probiotické kultúry, pomáhajú regulovať proces trávenia.
 • Čo všetko sa v tom ktorom jogurte nachádza je uvedené na jeho obale. Ak chcete urobiť niečo pre svoje zdravie, vyberajte si jogurty a jogurtové nápoje s obsahom probiotických baktérií, napríklad Lactobacillus acidophilus alebo rhamonnus, či rôzne druhy Bifidobaktérií, ktoré sú jedným z najviac používaným probiotikom. Dôležitá je však nielen ich prítomnosť, ale aj množstvo, v ktorom sú do produktu pridané.
 • Probiotické baktérie pomáhajú udržiavať rovnováhu medzi veľkým množstvom najrôznejších baktérií nachádzajúcich sa v tráviacom trakte.
 • Takto obohatený jogurtový výrobok má pri dlhodobom užívaní schopnosť zlepšiť proces trávenia a znížiť riziko vzniku infekcií tráviaceho traktu. Netreba zabúdať na posilňovanie imunitného systému a znižovanie rizika vzniku niektorých druhov rakoviny.
 • Jogurt hrá významnú úlohu aj pre ľudí trpiacich intoleranciou laktózy, keďže mliečny cukor v ňom obsiahnutý je ľahšie stráviteľný ako v iných formách, napríklad mlieku. Dôvodom je kvasiaci proces, ktorým jogurt pri svojej výrobe prechádza.

Lákavé názvy jogurtov…

Čo sa skrýva za obchodnými názvami jogurtových probiotických kultúr?

Určite už sami stihli postrehnúť, že na slovenskom trhu sa vyskytli nové jogurtové výrobky, ktoré obsahujú zdraviu prospešné probiotické kultúry, ktoré sa hrdo pýšia prívlastkami ako „aktívne regulujúci“ či „imunitný“ .

Človeku to hneď núka myšlienku novoobjaveného patentovaného jedinečného probiotického kmeňa, ktorý hneď a zaraz vyrieši daný problém. V skutočnosti ide len o registrovaný názov, ktorý sa pýši len dodatočným prívlastkom v „latinčine“, ktorú ani latinčinou nemožno nazvať.

Ide teda už o dávno známe probiotické kultúry rodu Lactobacilus či Bifidobacterium, ktoré v určitej koncentrácií spomínaných rodov baktérií obchodná spoločnosť povýšila na nositeľov nového loga, nového názvu.

Nech už si zvolíte akúkoľvek formu prijímania probiotík, či už vo forme, kde sa prirodzene vyskytujú ako v kyslej kapuste či vo forme farmaceuticky spracovanej kapsuly, ak už túžite po tom, aby tieto baktérie uplatnili svoj terapeutický účinok je dôležité dodržiavať zásady zdravého stravovania nakoľko žiadna zo zdravia ovplyvňujúcich baktérií nemôže fungovať na 100% bez vašej pomoci a zdravého úsudku.

Nejde, samozrejme, o akékoľvek znevažovanie jogurtového produktu. Negatívnym ale stále ostáva fakt, že probiotický kmeň, ktorý sa použil pri výrobe nenesie svoj originálny názov v latinskom jazyku. Neexistuje teda možno presne určiť, o ktorý kmeň teda ide a z toho vyplýva fakt, že nie je možné overiť jeho terapeutické pozitíva. (Tomáš Eckhardt Le)

Funkčné kyslomliečne produkty

Fermentované potraviny sa používajú od nepamäti. Ich počet, rozličné druhy a geografický pôvod sú rozmanité a v ich príprave boli používané rôzne baktérie, kvasnice a plesne.

V posledných desaťročiach mnohé výskumy v tejto oblasti pomohli rozumieť tomu, aký vplyv probiotiká majú, na aké ťažkosti majú pozitívny vplyv, kde všade ich prítomnosť pomáha a aké sú pre ľudský organizmus dôležité.

Kyslomliečne produkty predovšetkým udržujú rovnováhu baktérií v tráviacom trakte, čo zabraňuje vzniku najrôznejších druhov hnačiek, majú vplyv na stabilizáciu krvného tlaku a tiež zvyšujú znášanlivosť laktózy u osôb trpiacich jej intoleranciou.

S čoraz širším výskytom alergií a vnútorných zápalov sa vedci začali zaoberať aj účinkom probiotík na tieto ochorenia, čo sa prejavilo ako opodstatnené, tak ako aj dokázaná schopnosť probiotík znižovať krvný cholesterol. Nie každé probiotikum môže byť prospešné práve pri vašom type ťažkostí.

Pozitívny vplyv kyslého mlieka na pokožku

Konzumácia funkčného kyslého mlieka s pridaním probiotík, oleja z brutnáka lekárskeho, zeleného čaju a vitamínu E podporuje prirodzenú obnovu funkcií pokožky.

Posledné štúdie preukazujú, že funkcie pokožky môžu byť prostredníctvom užívania kombinácie štyroch spomenutých zložiek výrazne pozitívne podporené. Brutnák lekársky, zelený čaj, vitamín E a probiotiká sú všetky známe svojimi pozitívnymi účinkami na fungovanie epidermy, obzvlášť v kombinácii s kyslomliečnymi produktmi. Najúčinnejšími zložkami kyslého mlieka sú gama-linoleová kyselina a katechíny.

Jednotlivé zložky sami o sebe nemajú taký blahodarný vplyv ako v kombinácii s probiotikami. Vedci tento fakt zdôvodňujú lepším vstrebávaním živín zapríčineným práve probiotikami, ktoré sú pozitívnym efektom na absorpciu dôležitých zložiek stravy všeobecne známe.

Výsledky boli získané vďaka 24 týždňov trvajúceho výskumu, do ktorého bolo zapojených 87 žien trpiacich suchou a precitlivenou pokožkou s rôznou závažnosťou poškodenia epidermy. Prvé pozitívne výsledky boli zistené u osôb užívajúcich probiotiká už po šiestich týždňoch. Zlepšovanie sa stupňovalo po celú dobu trvania výskumu.

Najvýraznejšie sa zlepšila hydratácia pokožky, keďže kombinácia látok pozitívne vplývala na zadržiavanie vody v bunkách epidermy. Taktiež životnosť pleťových buniek sa výrazne predĺžila, a to podstatne viac ako pri podávaní jednotlivých zložiek zmesi samostatne. Zaujímavým zistením bolo, že BMI žien výrazne vplývalo na celkové výsledky. Ženy s vyšším BMI zaznamenali nižšiu úroveň zlepšenia stavu pokožky.

Účinok kyslého mlieka na vysoký krvný tlak

Vedci skúmali účinok kyslého mlieka obsahujúceho Lactobacillus helveticus na osoby so zvýšeným krvným tlakom.

Za týmto účelom sa uskutočnila dvojitá slepá štúdia, ktorá zahŕňala 40 osôb z mierne zvýšeným krvným tlakom a 40 osôb dlhodobo trpiacich na hypertenziu.

 • Polovici z nich bolo indikovaných 6 tabliet denne obsahujúcich extrakt z kyslého mlieka obsahujúci Lactobacillus helveticus po dobu 4 týždňov.
 • Druhej polovici osôb boli podávané tabletky bez probiotík ako placebo.

Počas štúdie bol u osôb užívajúcich probiotikum zaznamenaný pokles systolického aj diastolického tlaku na rozdiel od placebo skupiny.

Po štyroch týždňoch bol rozdiel v diastolickom tlaku medzi skupinami už značný, rozdiel v systolickom tlaku zostal približne rovnaký ako v priebehu liečby.

V súvislosti s vedľajšími skúmanými aspektmi ako pulzová frekvencia, telesná váha, či krvný obraz sa nezaznamenali výraznejšie rozdiely.

To znamená, že testované probiotikum pomáha v znižovaní krvného tlaku bez akýchkoľvek vedľajších účinkov na organizmus človeka.

Acidofilné baktérie a črevá

Pozitívna zmena črevnej flóry u ľudí užívajúcich acidofilné baktérie.

Acidofilné baktérie obsiahnuté v jedle sa môžu dočasne udomácniť v čreve a spôsobiť zdraviu prospešný (teda probiotický) efekt.
To zahŕňa:

 • Trávenie laktózy, zníženie výskytu hnačiek (vrátane tzv. „cestovateľskej hnačky“), prevencia pred črevnými a urologickými infekciami.
 • Zabránenie patologickým zmenám v čreve a zníženie výskytu rakoviny hrubého a tenkého čreva.
 • Zvýšenie imunity.
 • Zníženie koncentrácie cholesterolu v krvi.

Najvýraznejší účinok bol zaznamenaný v skupine dospelých osôb, ktorým bola počas deviatich týždňov denne podávaná mliečna baktéria Enterococcus faecium M-74. Baktéria sa dočasne udomácnila v čreve hostiteľov a objavovala sa v stolici ešte šesť týždňov po poslednej dávke.

Bryndza 

Pred nedávnom sa konal prvý klinický test účinkov užívania pravej bryndze na organizmus. Pravá bryndza je vyrobená z nepasterizovaného mlieka.

Testovaných 24 dobrovoľníkov zjedlo denne 100 gramov tradičnej bryndze. Test trval 8 týždňov. Jeho výsledky sú zaujímavé – bryndza obsahuje probiotiká a tie majú priaznivý účinok na zdravie.

Po 8 týždňoch bol nameraný štatisticky významný pokles hladiny celkového i LDL cholesterolu. Pokles hladín cholesterolu bol výraznejší v skupine dobrovoľníkov, ktorí mali pred zahájením testu zvýšené hodnoty celkového cholesterolu. Tento vplyv sa pripisuje pôsobeniu probiotík, ktoré bryndza obsahuje.

Prekvapil však aj nález lepších výsledkov glykémie, sérového kreatínu, C-reaktívneho proteínu. Sledovaní dobrovoľníci mali po skončení testu dokonca aj nižší krvný tlak, ako pred jeho začiatkom.

(Klinický test Mikeš, Ebringer a kolektív, 2005)

Mlieko

Účinok konzumácie mlieka obohateného o probiotikum Lactobacillus casei na črevnú mikroflóru

Cieľom výskumu bolo zistiť účinok konzumácie mlieka obohateného o probiotikum Lactobacillus casei (druh Shirota) na zloženie črevného prostredia a imunitné reakcie u ľudí.

Do štúdie bolo vybraných 20 zdravých ľudí vo veku 40-65 rokov. Polovici účastníkov bol podávaný probiotický preparát, kým druhej polovici bolo podávané placebo. Počas prvého týždňa a posledných dvoch týždňov 8 týždňovej štúdie bola účastníkom výskumu naordinovaná prísne kontrolovaná diéta bez akýchkoľvek fermentovaných produktov. Taká istá diéta bola zachovaná aj počas zvyšného obdobie, avšak počas neho bolo jednej skupine podávané š krát denne 100 ml fermentovaného mlieka obsahujúceho L.casei Shirota. Druhej skupine bolo podávané také isté množstvo mlieka, avšak bez pridania probiotika.

Na rozdiel od kontrolnej skupiny, v skupine konzumujúcej probiotikum bolo zaznamenané zvýšenie počtu baktérii Lactobacilus v stolici. Takisto bola zistená zvýšená prítomnosť aj iných probiotických baktérií nachádzajúcich sa v čreve, a to najmä množstvo Bifidobaktérií.

To znamená, že probiotické baktérie sa navzájom chránia a udržujú funkčné. Takisto sa zaznamenal znížený výskyt potenciálne nebezpečných baktérií typu Klostrídií. Výsledky preukázali, že konzumácia mlieka obohateného o L.casei Shirota je schopná zmeniť skladbu a metabolickú aktivitu črevnej mikroflóry.

Mlieko a metabolický syndróm

Metabolický syndróm je zoskupenie viacerých metabolických porúch, konkrétne dyslipidémie, vysokého krvného tlaku, obezity a intolerancie na glukózu. Základným javom je znížená tvorba inzulínu. Súčasný výskyt týchto ochorení zvyšuje riziko vzniku kardiovaskulárnych ochorení (KVO).

Pozorovania nezistili žiaden vplyv každodennej konzumácie mlieka a mliečnych výrobkov na zvýšenie rizika vzniku KVO. V niekoľkých štúdiách sa naopak konzumácia mliečnych výrobkov nepriamo úmerne spájala s výskytom jedného alebo viacerých príznakov metabolického syndrómu.

Mnoho zložiek mliečnych výrobkov má na konzumentov pozitívny vplyv. Ukázalo sa, že mlieko a čiastočne aj srvátka, pomáhajú počas ich užívania zvyšovať tvorbu inzulínu.

 • Omega 3-mastné kyseliny zvyšujú citlivosť na inzulín.
 • Srvátkové proteíny, aminokyseliny, omega 3-mastné kyseliny a čiastočne aj vápnik a iné minerály prispievajú k pozitívnemu účinku mliečnych výrobkov pri redukcii telesného tuku.
 • Peptidy, vápnik a iné minerály znižujú krvný tlak.
 • Kvasené produkty a probiotické baktérie znižujú vstrebávanie cholesterolu, žlčových kyselín a tuku.
 • Proteíny, peptidy a baktérie tiež znižujú koncentráciu cholesterolu v krvi.
 • Laktóza, citráty, proteíny a peptidy prispievajú k udržaniu optimálnej telesnej hmotnosti, krvného tlaku a množstva tukov v krvi nepriamo, a to zabezpečovaním prísunu dostatočného množstva vápnika do organizmu.
 • Denná konzumácia mliečnych výrobkov tiež zvyšuje prítomnosť folátov a iných rastlinných zložiek v organizme.