Probiotiká a zdravie

Pre dobré zdravie musí organizmus fungovať aj v oblastiach, ktoré na prvý pohľad so zdravím nesúvisia. Zdravie však ovplyvní nielen to, čo doň vložíme ale aj to, či to telo dokáže spracovať. Sme pri jedle. Jedlo prechádza cez črevá. Hrubé črevo sa donedávna považovalo len za rezervoár na odpad. No ukázalo sa, že má aj mnohé dôležité funkcie. Práve v hrubom čreve sa odohráva veľa dejov, ktoré priamo určujú stav nášho zdravia.

Hrubé črevo a zdravie človeka

V hrubom čreve sa organizmus zbavuje mnohých toxínov pôsobením mikroorganizmov. Ak k tomu z nejakých príčin nedochádza, v čreve sa začnú hromadiť toxické látky a patogónne organizmy. Môžu sa dostať do krvného obehu a spôsobiť zdravotné ťažkosti. Imunitný systém sa preto snaží zabrániť vstupu škodlivých látok do tela. (Napríklad tým, že spôsobí hnačku, čím sa telo zbaví problémového materiálu.)

Imunitný systém a probiotické baktérie

Prečo spájame imunitný systém práve s baktériami v črevách? Imunitný systém sa skladá z mnohých zložiek. Učebnicové modely pre názornosť imunitný systém pomenúvajú, ako samostatnú funkciu, orgán. No imunitný systém je neoddeliteľný a prepojený systém priamo regulujúci a regulovaný hormonálnym systémom a našou psychikou. Všetko je vzájomne prepojené. Akokoľvek zvláštne to možno znie, naša obranyschopnosť je čiastočne riadená práve probiotickými mikroorganizmami v črevách.

Bariéra medzi zdravím a chorobou

Imunitný systém musí zaistiť vstrebávanie živín („vtiahnuť“ to „dobré“ z jedla do organizmu) a zároveň musí zabrániť, aby sa do organizmu dostali neželané látky. Práve v tráviacom trakte teda začína kontakt imunitného systému s potravou. Imunitný systém je teda tá časť nás, ktorú síce neriadime priamo vôľou, ale aj tak „ohmatáva“ všetko, čo sme zjedli. Imunitný systém to robí na bunkovej úrovni. Necítime to, nedokážeme to vnímať. Ale zdravie ovplyvňujú aj takéto neviditeľné procesy.

Lekársky povedané, imunitný systém je imunologická bariéra proti fyzikálnym, alebo mikrobiologickým látkam, ktoré by mohli organizmu ublížiť. Vďaka práci imunitného systému zostaneme zdraví. No ak imunitný systém nepracuje správne, môžu nás začať trápiť alergie.

V čreve žije veľa mikroorganizmov

V hrubom čreve žije okolo 500 druhov baktérií a počet týchto mikroorganizmov je zhruba 10-násobne väčší, než počet buniek vlastného tela človeka. Mnohé z týchto baktérií sú pre človeka prospešné. No nie všetky. Práve probiotické baktérie (probiotiká) dokážu udržiavať rovnováhu mikroflóry v črevnom systéme.

Črevná mikroflóra je tvorená miliardami baktérií. Tieto baktérie v čreve žijú a spracovávajú potravu. Narušenie črevnej mikroflóry v prospech škodlivých baktérií má zlý vplyv nielen na trávenie, ale aj na celkové zdravie človeka.

Správne vyvážená črevná mikroflóra nás účinne chráni pred mnohými infekciami a toxickými látkami. Pomáha optimalizovať funkciu čriev. Pomáha pri trávení a pri vzniku vitamínov a aminokyselín z potravy.

Choroby menia črevnú mikroflóru. Najmä vtedy je preto dôležité zaistiť, aby sa sila probiotických mikroorganizmov neoslabila.

Antibiotiká a probiotiká

Najčastejším zdrojom oslabenia probiotík sú lieky, napríklad antibiotiká. Antibiotiká pomáhajú zabiť škodlivé mikroorganizmy, no často zabijú aj probiotické baktérie. To sa prejaví najčastejšie hnačkou, ktorá človeka ešte viac oslabí. Nerovnováha mikroorganizmov v črevách potom má za následok mnoho ťažkostí a človek nimi trpí aj keď príčina pôvodného ochorenia je už odstránená.

Iné lieky a probiotiká

Nielen antibiotiká oslabujú črevnú mikroflóru. Niektoré lieky menia pH (kyslosť) črevného obsahu. Čím je vyššie pH, tým lepšie sa darí gram-negatívnym baktériám. Zmena kyslosti spôsobená niektorými liekmi zmení aj metabolizmus baktérií a to môže zmeniť zdanlivo nesúvisiace procesy v tele.

Probiotiká menia prostredie v čreve

Umelo dodané probiotiká zvyšujú počet prospešných baktérií v črevách. Stačí, ak užijete jeden, alebo dva druhy probiotík, no v dostatočnom množstve. Probio-fix obsahuje probiotiká, ktoré dokážu vytvoriť v črevách také prostredie, že následne sa darí aj iným druhom prospešných mikroorganizmov, aj keď tie do organizmu neboli dodané umelo.

Preto aj jednotlivo dodané kmene probiotík normalizujú črevnú mikroflóru komplexne. Umelo dodané kmene vytvoria vhodné prostredie aj pre mnohé iné prospešné baktérie. Oslabia, alebo vytesnia mnoho škodlivých baktérií. Znormalizujú prostredie v čreve a zlepšia tak trávenie.

Probiotiká sú bakteriocídne

Probiotiká vylučujú bakteriocídne látky. Pomáhajú tak blokovať rast a množenie sa patogénnych mikroorganizmov – škodlivých baktérií. Okrem toho probiotiká neutralizujú aj niektoré toxické látky. Neumožnia im, aby sa dostali do kontaktu s črevnou sliznicou.

Stres a zdravie človeka

V stresových situáciách tiež býva narušená aj črevná mikroflóra. Stres je známym „nepriateľom zdravia“. No pod pojmom stres si nemusíme predstaviť len zhon moderného sveta. 

Stres môže byť psychický – pri preťažení prácou, pri smútku zo straty partnera, pri strachu zo skúšky. Stres môže byť aj fyzický – pri horúčkovitom ochorení, alergiách, či namáhavej práci. Akýkoľvek druh stresu, či záťaže na organizmus pôsobí, nemusí mu to prospieť. Preto je vhodné v období stresu myslieť na to, že stres môže oslabiť aj probiotické mikroorganizmy. A tým následne podlomí aj naše zdravie.

Znie to možno zvláštne, ale takto je zapojené naše telo – psychika i fyzické procesy sú vzájomne prepojené a ovplyvňujú sa. Ak zlepšíte fungovanie jednej zložky, často to má za následok postupné zlepšenie aj v iných oblastiach.

Probiotiká vám dodajú energiu

Trávenie potravy spotrebúva veľké množstvo energie.

Niektoré zdroje uvádzajú, že je to až 80% a to dokonca vtedy, keď náš zažívací systém funguje správne. Ak človek trpí poruchou tráviaceho traktu, napríklad v dôsledku zvýšeného stresu, percento spotrebovanej energie sa zvyšuje.

O to menej energie potom zostane na zabezpečenie chodu ostatných telesných funkcií a taktiež na regeneráciu organizmu.

Keďže napomáhajú tráveniu a celkovo podporujú jednotlivé fázy prechodu prijatej stravy naším organizmom, šetria tým energiu, ktorú môže naše telo využiť účelnejšie.

Informoval o tom . Myšlienka je zaujímavá. Môže čiastočne vysvetľovať, prečo sa mnoho ľudí po prechode na racionálnu stravu začne cítiť zdravších, "ľahších", čulejších. Racionálna strava znamená jedenie stravy v menšom množstve. Stravy, ktorá tvorí optimálne prostredie pre život probiotík – vláknina, vitamíny, pitný režim, . To všetko optimalizuje trávenie. Ak sa navyše človek neprejedá, človek neminie toľko energie na trávenie. Zostane na iné úlohy organizmu.

Naopak ľudia obézni majú často nielen problémy s trávením, ale celkovo sa cítia unavení, malátni.

Probiotiká a civilizačné ochorenia

Úloha probiotík pri liečbe vysokého krvného tlaku, zvýšeného cholesterolu a pri podpore imunity

Užívanie probiotík sa najčastejšie spája s ich pozitívnym účinkom na tráviaci systém, a to zlepšovaním znášanlivosti laktózy, zvyšovaním obranyschopnosti organizmu pred infekčnými chorobami, potláčaním výskytu tzv. cestovateľskej hnačky a tiež zvracania. Tieto účinky sú podporené a dokázané mnohými výskumami.

Spomínané účinky sa dosahujú ničením patogénnych baktérií nachádzajúce sa v ľudskom organizme.

V súčasnosti sa objavujú aj ďalšie účinky probiotík, čím vzniká priestor na rozšírenie ich indikácie aj na iné typy ochorení a ťažkostí, a to najmä pri zvýšenom krvnom tlaku, nízkej obranyschopnosti organizmu, zväčšenom výskyte tukov v krvi či poruchy zapríčinené hormonálnou nerovnováhou, ktorá nastáva u žien po menopauze.

Vedci zaznamenali v týchto oblastiach pozitívne výsledky a štúdie zaoberajúce sa pozitívnym vplyvom probiotík stále pokračujú a dokazujú ich ďalšie blahodarné účinky.

Probiotiká a chemoterapia

Liečba hnačky a straty hmotnosti zapríčinenej chemoterapiou formou probiotík

Jedným z najrozšírenejších toxických účinkov liečby rakoviny je hnačka. Probiotiká sa ukázali ako veľmi účinné v prevencii hnačky pri vnútorných zápaloch a môžu byť užitočné pri onkologickej liečbe.

Vedci vykonali výskum, ktorý mal za úlohu zistiť, či probiotický suplement obsahujúci rôzne druhy probiotických batérií je schopný ovplyvniť priebeh hnačky spôsobnej účinkom chemoterapie.

Výsledky štúdie preukázali vplyv probiotík na zlepšenie priebehu hnačky a taktiež sa osobám požívajúcim probiotiká neznižovala tak rapídne telesná hmotnosť ako u osôb zahrnutých do projektu, ktoré probiotikum neužívali.

Vedci odporúčajú zaradiť do liečby formou chemoterapie aj indikáciu probiotík.

Probiotiká a chirurgické zákroky

Probiotiká pomáhajú aj ako prevencia pooperačných infekcií.

Pred vynájdením antibiotík a antiseptík, všeobecne používaným prostriedkom liečby infekčných rán vraj bolo kyslé mlieko. Viacero vedcov sa zhodlo na tom, že na tom môže byť niečo pravdy.

Vedci sa v jednom výskume zaoberali práve touto otázkou. Pacientom, ktorí mali podstúpiť transplantáciu pečene, boli podávané probiotiká. V porovnaní s kontrolnou skupinou, ktorá užívala placebo, riziko vzniku infekcie a taktiež aj jej reálny výskyt bol oveľa nižší.

Taktiež v štúdii skúmajúcej vplyv probiotík na výskyt infekcií po operácii žalúdka, sa u pacientov užívajúcich probiotiká zaznamenala oveľa vyššia odolnosť proti infekcií ako u ostatných pacientov a tiež ich nevyhnutný pobyt v nemocnici bol kratší.

Kedy užívať probiotiká?

Názory a odporúčania, kedy užiť probiotikum sa líšia. Najčastejšie sa zvykne odporúčať užiť probiotiká v čase jedla. Nie je však rozhodujúce, či ho užijete tesne pred, alebo po jedle. Netreba príliš úzkostlivo striehnuť na presné podanie.

Je lepšie užívať probitiká pred jedlom, alebo po jedle? Podľa našich skúseností je Probio-fix najvýhodnejšie užiť spolu s jedlom, ak vám neprekáža, že počas jedenia musíte myslieť na užitie probiotika.

  • Pred jedlom ho môžete užívať v prípade, že po jedle máte nejakú prácu a hrozí, že by ste zabudli.
  • Po jedle ho môžete užiť tiež.

Nie je rozdiel, či probiotiká užijete počas jedenia, alebo až po jedle, zhruba do 30 minút. V takom prípade sa probiotické bakterie môžu rozmnožiť v priaznivejšom prostredí prítomnej stravy.

Užívať probiotiká ráno, alebo večer?

Najlepšie je užiť probiotiká spolu s hlavným jedlom. To je univerzálne odporúčanie, ktoré však nemusí platiť vždy. Záleží tiež na tom, aký zdravotný problém sa snažíte odstrániť. Ak, napríklad, máte problém so stravou a jej zložkami (v strave je laktóza, lepok…) tak potom probiotikum užite vtedy keď v strave tieto "problémové" potraviny užívate, alebo pre tou časťou dňa, kedy sa tieto problémy vyskytnú.

Ak Probiotiká užívate kvôli posilneniu/modulácii imunity, potom ho užívajte s večerou – pôsobenie na imunitný systém čreva by mohlo mať lepšiu odozvu vtedy, keď nie je celý organizmus zaťažený inými úlohami.

Prednosť však majú antibiotiká

V prípade, že práve užívate antibiotiká, potom užívanie probiotík presuňte tak, aby ste ich neužívali spoločne. Probiotiká užívajte v čase medzi užívaním antibiotík, najlepšie dve až 3 hodiny po užití antibiotík s malým jedlom – napr. jogurtom alebo ovocím. Ak si nie ste istí, poraďte sa s lekárom, ktorý vám antibiotiká predpísal.

Kedy užívť probiotiká

Výhodné býva užívať probiotiká napríklad večer, najlepšie s jedlom. V prípade, že chcete predchádzať zdravotným ťažkostiam, alebo ich zmierňovať, uživajte Probiotiká Probio-fix dvakrát denne, najlepšie ráno a večer s jedlom.

Probiotiká v strave alebo v tobolkách?

Účinné môžu byť tak probiotické baktérie nachádzajúce sa v jednotlivých potravinách ako aj probiotické baktérie obsiahnuté v doplnkoch výživy.

Aby pomáhali, je potrebné užiť primeranú dávku. Dôležité je zvážiť, ktorý zdroj zabezpečí organizmu dostatočné množstvo probiotických kultúr, a tiež či kombinácia jednotlivých probiotických baktérií je pre ľudské telo prospešná a využiteľná.

Zdroje probiotík vo forme bežne dostupných potravín majú tú výhodu, že okrem probiotických baktérií poskytujú telu tiež výživu. Avšak vo všeobecnosti obsahujú nižšie množstvo probiotických baktérií v porovnaní s probiotikami v tobolkách.

Keďže špeciálne probiotiká (Probio-fix, Nutrolin B, Lactovita) sú vysoko koncentrované prípravky, dosiahnuť rovnako vysoký príjem probiotík formou stravy by mohlo byť energeticky veľmi náročné, zvlášť pre ľudí s redukčnou diétou.

Pre zdravého človeka môže byť konzumácia probiotík vo forme bežnej stravy dostatočným zdrojom. No ak chcete mať istotu, že probiotiká budú účinkovať optimálne, je výhodnejšie siahnuť po probiotikách od renomovaných výrobcov. Okrem iného aj preto, že rovnaké probiotiká, ako do toboliek pridávajú výrobcovia mliečnych produktov do výrobkov.

Takže vo výsledku zjete to isté, akurát v potravinách nie je tak presne strážené dávkovanie, ako musí garantovať farmaceutická firma v doplnkoch výživy.