Syndróm dráždivého čreva

V posledných 50-tich rokoch sa značne rozšíril výskyt syndrómu dráždivého čreva. Príčinou je zlá životospráva obyvateľstva, nedostatok potrebných živín a tiež hektický spôsob života. Všetky tieto faktory výrazne vplývajú na poruchy tráviaceho traktu. Nedostatočná výživa tak ako aj stres oslabujú črevný systém, narušujú proces trávenia, vstrebávania živín a vylučovania. Často krát bol práve u týchto osôb zistené nedostatočné zastúpenie prirodzených probiotických baktérií zabezpečujúcich normálne fungovanie črevnej mikroflóry a všetkých procesov s tým súvisiacich.

Dôležité pri liečbe syndrómu dráždivého čreva je prijímanie dostatku rozpustnej a nerozpustnej vlákniny a probiotík vo forme prirodzenej stravy ako sú ovocie, zelenina, obilninové výrobky a kyslomliečne produkty. Pri vážnejšom priebehu ochorenia je však nevyhnutné podporiť liečbu doplnkami výživy, ktoré tieto látky obsahujú, keďže získať primerané množstvo zo stravy je práve kvôli nedostatočnému vstrebávaniu živín problematické.

Užívanie vybraného druhu probiotík musí byť dlhodobé. Len vďaka niekoľkomesačnej pravidelnej konzumácii probiotického doplnku sa dosiahne opätovná dostatočná kolonizácia čreva probiotickými baktériami, ktoré majú vysokú schopnosť zmierniť príznaky syndrómu dráždivého čreva. To, ktorý probiotický suplement je vhodný práve pre vás, vám poradí lekár alebo lekárnik.

Probiotiká pri liečbe syndrómu dráždivého čreva

Syndróm dráždivého čreva postihuje významnú časť populácie.

Poznatky o príčinách tohto ochorenia sú malé a liečba sa sústreďuje prakticky len na potlačovanie sprievodných symptómov.

Výskumy dokazujú, že bakteriálne zloženie čreva výrazne ovplyvňuje celkové vnútorné prostredie ľudského organizmu a môže byť dôvodom vzniku alebo rozvoja práve spomínaného syndrómu.

Probiotiká, baktérie ktoré prospievajú hostiteľovi, sú nádejou pre bezpečnú liečbu tohto ochorenia bez nežiaducich vedľajších účinkov. V súčasnosti prebieha niekoľko výskumov zameriavajúcich sa na zistenie konkrétnych vplyvov a účinkov vybraných druhov probiotík.

Výskumy vychádzajú z predchádzajúcich výsledkov, ktoré jasne dokazujú nepopierateľný pozitívny účinok probiotík v liečbe syndrómu dráždivého čreva.

Syndróm dráždivého čreva a probiotiká

Mnoho liekov určených na liečbu syndrómu dráždivého čreva sa po dlhšom užívaní ukázali ako nedostatočné, respektíve sa prejavilo ich viacero negatívnych vedľajších účinkov.

To bolo dôvodom, prečo sa vedci začali orientovať na výskum iných oblastí a iných spôsobov ako pokročiť v efektivite liečby, avšak neohroziť pri tom iné orgány či funkcie ľudského tela. Vedci podrobili viacerým štúdiám práve probiotiká, v snahe zistiť ich potenciál v tomto smere. Štúdie sa týkali najrôznejších aspektov ochorenia v celosvetovom meradle a v rozličných modifikáciách sprievodných symptómov, ako napríklad nadúvanie a plynatosť, bolesť v oblasti brucha, množstvo prítomných baktérií v čreve, či časové odstupy jednotlivých prejavov.

Vedci zhromaždili údaje zo 14-tich relevantných slepých kontrolovaných výskumov zaoberajúcich sa vplyvom probiotík na liečbu a priebeh ochorenia syndrómom dráždivého čreva. Z jedenástich štúdií, ktoré sa zaoberali kompletným súborom možných symptómov, 7 z nich potvrdilo výrazné zlepšenie ochorenia u osôb následne po indikácií probiotík oproti tým osobám, ktoré užívali placebo. Z ôsmich štúdií, ktoré sa zaoberali aj špeciálne výskytom bolesti, päť štúdií potvrdilo výrazný ústup bolesti až jej zmiznutie. Štyri štúdie uviedli zlepšenie nadúvania a plynatosti v skupinách užívajúcich probiotiká. Len jedna štúdia nepreukázala žiadne pozitívne zmeny.

Vzhľadom na množstvo pozitívnych výsledkov je zjavné, že správna indikácia vhodného druhu probiotických baktérií dokáže napomôcť v liečbe syndrómu dráždivého čreva a skvalitniť život osobám trpiacim týmto nepríjemným ochorením. Predpokladá sa, že v dohľadnej dobe bude indikácia probiotík štandardným postupom v jeho liečbe.

Syndróm dráždivého čreva

Symptómy tohto rozšíreného a bolestivého zažívacieho problému môžeme zaradiť niekde medzi zápchu a hnačku.

Toto ochorenie postihuje každého piateho človeka, pričom len menej než polovica z nich vyhľadá odbornú pomoc a podstúpi liečbu.

Syndróm dráždivého čreva sa vyskytuje dvojnásobne častejšie u žien ako u mužov. Typickými príznakmi tohto ochorenia je nevoľnosť, vracanie, intolerancia niektorých druhov potravín a bolesť v oblasti brucha.

Keďže toto ochorenie má za následok nedostatočné vstrebávanie živín do organizmu, môžu sa k nemu pridružiť aj ďalšie nepríjemné sprievodné ochorenia ako problémy s pokožkou, ktorá môže byť suchá alebo dokonca praskať, čo je dôsledkom dehydratácie spôsobenej hnačkou. Príznaky sa zhoršujú aj pod vplyvom stresu.

Ľudia, ktorí trpia syndrómom dráždivého čreva majú často znížený výskyt probiotických baktérií v črevnej mikroflóre, ktoré udržujú jeho prirodzenú rovnováhu.

Probiotiká napomáhajú k normalizácii trávenia a zvyšujú schopnosť čreva absorbovať živiny nevyhnutné na správne fungovanie organizmu. Pomáhajú tiež pri tvorbe vitamínu B, ktorý je známy ako prírodný "odbúravač stresu", čo môže výrazne pomôcť v liečbe, predovšetkým ak bol syndróm dráždivého čreva vyvolaný práve vystavením organizmu neprimeranému stresu.

Črevná imunita

Ako baktérie bojujú proti baktériám… V črevnom trakte, ako v súčasti komplexného GIT (gastrointestinálneho traktu) prebieha mnoho obranných imunitných reakcií a procesov, bez ktorých by sme prakticky v priebehu niekoľkých minút ochoreli a samotnej chorobe, ktorá by mohla byť inak triviálnou vzhľadom na svoju terapiu, aj podľahli.

Ako som už spomenul, črevný trakt, skladajúci sa z tenkého a hrubého čreva, je nesmierne dôležitou časťou imunitného systému ako takého. Okrem prirodzenej mikroflóry, ktorá sa v ňom vyskytuje, sa na imunitnej odpovedi organizmu podieľa mnoho iných faktorov.

Už samotná črevná stena tvorí obrovskú bariéru pre akékoľvek choroboplodné zárodky a baktérie. O to aby celý obranný proces organizmu fungoval tak ako má, sa starajú milióny buniek, zodpovedných za stálosť našej imunity.

Sú to hlavne biele krvinky – z nich najmä neutrofily (sú zodpovedné za fagocytózu – za akési pohltenie a strávenie škodlivých baktérií), eosinofily – tvoria ochranu pred parazitickými červami, monocyty – rovnako fagocytujú protozoá (jednobunkovce známe ako prvoky) či T-lymfocyty – sú zodpovedné za zničenie buniek, ktoré podľahli infikácií vírusmi.

A teraz k samotnej črevnej mikroflóre. Tá je prirodzene rozmanitá a samotná podlieha počas života zmenám. Zmeny sa týkajú jej zloženia a samozrejme aj zmenám v počte jej baktérií.

Samotná črevná mikroflóra nebojuje len proti patogénnym vplyvom, ale zvyšuje toleranciu teda odolnosť samotného tráviaceho traktu proti škodlivinám, ktoré môžu predstavovať alergény z potravy či potenciálne hnilobné procesy, ktoré sú pri zdravom obsadení črevného traktu, ľahko potlačené.

Črevná mikroflóra samotná ovplyvňuje úroveň našej imunity a to cielene tým, že sama iniciuje pohĺtanie škodlivých baktérií či vylučovanie látok, ktoré pôsobia smrteľne pre patogény. Rovnako tak aj nepriamo a to, že podmieňuje tvorbu protilátok ako sú imunoglobulíny, ktoré sú vlastne bielkoviny cirkulujúce prirodzene v našej krvnej plazme – protilátky likvidujúce škodlivé baktérie.