Zápalové ochorenia čriev

Do skupiny zápalových ochorení čriev patria Crohnova choroba a ulcerózna kolitída. Symptómy zápalových črevných ochorení sa líšia závažnosťou a rozsahom zápalu a tým, kde sa zápal vyskytuje. Crohnova choroba postihuje ktorúkoľvek časť tráviaceho traktu, najčastejšie poslednú časť tenkého čreva a hrubé črevo. Druhým závažným zápalovým ochorením je ulcerózna kolitída, ktorá postihuje zápalmi análny otvor, a niekedy aj celé hrubé črevo.

Príznaky spoločné pre obe ochorenia:

  • Slabosť a chronický nedostatok energie
  • Bolesti a kŕče brucha
  • Hnačka
  • Krv v stolici (červená, alebo už natrávená tmavá krv)
  • Znížená chuť do jedla
  • Nekontrolovaná strata hmotnosti (spôsobená nedostatočným trávením a vstrebávaním potravy)

Obe ochorenia spája chronický zápal, neobjasnená príčina vzniku a celoživotný priebeh. Zápalové črevné ochorenia výrazným spôsobom zhoršujú kvalitu života pacientov. Pacienti častejšie trpia migrénami alebo astmou a ich život je obmedzovaný častými hnačkami a nutnosťou vyskytovať sa v blízkosti toaliet. Kedysi boli tieto ochorenia raritou, dnes trápia v Európe približne 3 milióny ľudí.

Liečba spočíva v špeciálne upravenej diéte, liekoch (vrátene biologickej liečby) a prípadne aj chirurgických zákrokov. Cieľom liečby je redukovať zápal a dosiahnuť remisiu (dočasné zlepšenie príznakov choroby). Mnoho ľudí však hľadá prirodzenejšie metódy na prekonanie tráviaceho dyskomfortu. Dvaja pacienti z piatich pravidelne užívajú probiotiká. Deťom trpiacich na zápalové ochorenia čriev dávajú rodičia probiotiká ešte častejšie. Je všeobecne známe, že probiotiká pomáhajú upravovať tráviace ťažkosti akými sú hnačka alebo bolesti brucha. V súčasnosti sa čoraz častejšie hovorí o tom, že by mohli svojím pôsobením znižovať riziko zápalových reakcií.

Štúdia, ktorej sa zúčastnilo 90 dobrovoľníkov s ulceróznou kolitídou zaznamenala výrazne pozitívne výsledky pri užívaní nepatogénneho kmeňa Escherichia coli Nissle 1917. Dobrovoľníci, ktorí užívali túto zdraviu prospešnú baktériu dosiahli remisiu (obdobie bez príznakov) ochorenia. Čím vyššie dávky E. coli Nissle 1917 dostávali, tým dlhšie remisia pretrvávala. Iný výskum, do ktorého bolo zapojených 34 pacientov v aktívnej fáze zápalu hrubého čreva boli liečení mixom probiotických baktérii po dobu šiestich týždňov. Vybraní pacienti boli už predtým liečení bezvýsledne prostredníctvom štandardných liečebných postupov. Z výsledkov výskumu vyplýva, že u 53 % pacientov bola zaznamenaná remisia a u 24 % pacientov zlepšenie stavu sprievodných symptómov.