Rakovina

Rakovina predstavuje právom jednu z najobávanejších chorôb; všeobecne pomenúvajúca rozsiahlu skupinu nádorových ochorení. Definujúcim znakom rakoviny je nekontrolovateľné delenie buniek, ktoré rastú mimo svoje štandardné hranice. Rakovinové bunky sa šíria naprieč orgánmi, pričom tvoria tzv. metastázy. Celosvetovo je rakovina druhá najpočetnejšia príčina smrti. V globále je jedno zo šiestich úmrtí spôsobené práve rakovinou. Za posledné dve desaťročia počet nových prípadov rakoviny vzrástol o neuveriteľných 70 %!

Známych je viac ako 100 typov rakoviny. Medzi tie najpočetnejšie patrí rakovina pľúc, pečene, kolorektálny karcinóm (karcinóm hrubého čreva a konečníka), rakovina žalúdka a prsníkov. Príčiny vzniku rakoviny sú komplexné a rozsiahle, nemožno ich úplne špecifikovať. Medzi tie najdôležitejšie však určite patrí životný štýl, stravovacie návyky a prostredie v ktorom žijeme. Základná terapia nádorových ochorení pozostáva z chemoterapie, rádioterapie a chirurgických zákrokov. Všetky spomenuté liečebné metódy sú invazívne, a teda svojím nedokonale špecifickým pôsobením poškodzujú aj zdravé tkanivá.

Na základe vedeckých poznatkov sa určité probiotiká môžu použiť ako podporná terapia a prevencia rakoviny. Zdravie našej črevnej mikroflóry môže byť dôležitým faktorom, ktorý môže rozhodnúť v konečnom dôsledku o tom, či bude liečba rakoviny úspešná, alebo nie. Klinickou aplikáciou probiotík sa zistilo, že niektoré probiotické kmene môžu znížiť výskyt pooperačných zápalov u pacientov s rakovinou. Probiotiká pomáhajú prekonať hnačku vyvolanú chemoterapiou a rádioterapiu. Klinickí onkológovia dávajú svojim pacientom často jednu jednoduchú radu: Počas liečby rakoviny ich jednoznačne podporujú v konzumácií veľkého množstva probiotických a prebiotických potravín a/alebo probiotických výživových doplnkov.

Medzi významné účinky probiotík patrí ich účinok pri prevencii a liečbe rakoviny hrubého čreva. Význam probiotík v súvislosti s rakovinou hrubého čreva potvrdzuje aj nasledujúca štúdia. Do štúdie bolo registrovaných 200 pacientov s diagnostikovanou rakovinou hrubého čreva v počiatočnom štádiu a prítomnými potencionálne nebezpečnými polypmi. Pacienti boli rozdelený do dvoch skupín. Prvá dostávala probiotické suplementy s obsahom baktérií Lactobacillus rhamnosus GG a Bifidobacterium lactis BB-12. Druhá dostávala placebo. Štúdia trvala 6 mesiacov a na jej konci sa zaznamenali povzbudivé výsledky. Vo vzorkách stolice sa u 76 % pacientov užívajúcich počas štúdie probiotiká zaznamenal výrazne vyšší pomer zdraviu prospešných probiotických baktérii. U 81 % pacientov sa znížil výskyt polypov. U pacientov užívajúcich placebo zlepšenie zdravotného stavu nebolo zaznamenané.

Pre onkologických pacientov na Slovensku, ktorí sa rozhodnú užívať probiotiká ako účinnú formu podpornej terapie je vhodnou voľbou produkt s obsahom Lactobacillus rhamnosus GG a Bifidobacterium lactis, BB-12, spĺňajúci najvyššie kvalitatívne požiadavky. Tento produkt je predmetom výskumu v diagnóze rakoviny hrubého čreva, v SR sa sleduje jeho vplyv zmiernenie nežiaducich účinkov chemoterapie a vznik komplikácie febrilná neutropénia.