Prevencia infekcií

Vplyv probiotických baktérií na prevenciu pred infekciami.

Vzájomný vplyv rôznych typov baktérií vedie počas osídľovania organizmu a v procese príjmu a premeny živín k boju medzi jednotlivými druhmi. Vedecké dôkazy potenciálneho využitia mikroorganizmov v prevencii a liečbe infekcií horných dýchacích ciest, močových ciest a zažívacieho traktu boli predmetom snahy mnohých výskumných a vedeckých tímov.

Obzvlášť sa dôraz kládol na možnosť ovplyvniť skladbu tráviaceho traktu – prítomnosť baktérií schopných eliminovať nežiaduce patogény.

Množstvo relevantných štúdií dokazuje, že výskyt infekcií horných dýchacích ciest zapríčinených predovšetkým mikroorganizmami druhu streptoccocus, je dôsledkom zníženého výskytu pozitívnych baktérií so schopnosťou znižovať rozmnožovací potenciál patogénov. Tieto „dobré“ baktérie sú predovšetkým probiotického druhu a spolu s antibiotickou liečbou dokážu infekcie nielen úspešne liečiť, ale im aj predchádzať.

Vo viacerých prípadoch uro-genitálnych infekcií preukázali schopnosť znížiť výskyt lokálnych infekcií bakteriálne druhy Escherichia coli a probiotické mikroorganizmy. Vedecky dokázané boli tiež blahodarne účinky probiotických druhov Lactobacilli a Bifidobacteria, a to predovšetkým pri infekciách tráviaceho traktu.

Na základe uvedených výsledkov možno jednoznačne potvrdiť, že baktérie (predovšetkým ich rôzne probiotické druhy a odrody) majú schopnosť poraziť cudzorodé patogénny a nebezpečné mikroorganizmy, a tým vyhrať boj s infekciami najrôznejších druhov.

Probiotiká a nozokomiálne infekcie

Probiotiká pomáhajú v prevencii a liečbe nozokomiálnych infekcií.

Nozokomiálne infekcie (infekcie získané počas pobytu v nemocničnom prostredí, alebo zdravotníckom zariadení) sú príčinou predlžovania pobytu pacientov v nemocnici. Tým sú aj príčinou zvyšovania nákladov na zdravotnú starostlivosť. Taktiež sú príčinou nárastu percenta úmrtnosti v nemocničnom prostredí u vážne chorých pacientov.

Vzhľadom na zníženú obranyschopnosť mnohých pacientov vplyvom užívania rôznych liekov, náchylnosť na vznik nozokomiálnych infekcií je vysoká.

prispievajú k celkovému zdraviu človeka, a to predovšetkým pre ich schopnosť podporovať a výrazný antibakteriálny efekt, čo môže pozitívne ovplyvniť odolnosť pacienta voči spomínaným infekciám a prispieť k urýchleniu liečebného procesu a celkovej rekonvalescencie.

Opekačky, grilovanie

Obľúbená letná aktivita sú opekačky či grilovanie. Máme pre vás niekoľko tipov, ako znížiť riziko poruchy trávenia spôsobenej konzumáciou mäsa, ktoré nie je pripravené ideálne.

Opeká sa v provizórnych podmienkach. Opekačky sú často akcie spojené s výletom. Mäsko, slanina, či klobásky sú prenášané v plecniakoch, nie sú pár hodín skladované v chlade. To môže podporiť pomnoženie sa škodlivých mikroorganizmov.

Opekanie je často pomerne nekvalitné tepelné spracovanie mäsa, kde časť môže byť nedopečená a časť už spálená. Aj keď také mäso nám zvyčajne veľmi chutí, môže spôsobiť ťažkosti s trávením.

Opekačka ako „zlá strava“

Z pohľadu zdravia je opekané mäso skôr nezdravý pokrm. Hlavne opečené a spálené časti sú ťažko stráviteľné a obsahujú aj rakovinotvorné látky.

Spálené časti potravy spomalia prechod tráviacim systémom, čo môže spôsobiť aj rozvoj hnilobných procesov.

Probiotiká ako Probio-fix tu pomôžu. Pomáhajú tráveniu aj tým, že do seba absorbujú veľké množstvo karcinogénnych (rakovinotvorných) látok.

Nedávno sa robil výskum u starších ľudí, pri ktorom sa merala mutagenita črevného obsahu. Čím horšie sa títo ľudia stravovali, tým bola vyššia. Zlepšenie prinášal výskyt probiotík v črevách. Probiotické baktérie dokázali upraviť črevnú mikroflóru a tým značne znížili aj výskyt prokarcinogénov v črevnom obsahu. Tým sa vďaka probiotikám znižuje riziko rakoviny hrubého čreva.

Ak teda idete na grilovačku, alebo na hostinu, odporúčame vám už pár dní pred akciou začať užívať probiotikum Probio-fix. Pridajte k tomu aj viac zeleniny a ovocia – obsahuje vlákninu, ktorá zlepší podmienky pre probiotiká a tiež má schopnosť absorbcie škodlivín.

Samozrejme, ideálne je probiotiká užívať pravidelne a črevnú mikroflóru si udržiavať v dobrom stave trvalo.