Laktózová intolerancia

Intolerancia, alebo neznášanlivosť laktózy je enzymatická porucha prejavujúca sa tráviacimi ťažkosťami so spracovaním mliečnych produktov. Klinické príznaky vznikajú v dôsledku zníženej, alebo chýbajúcej aktivity enzýmu – laktázy, ktorý je zodpovedný za štiepenie mliečneho cukru – laktózy. Ľudia si laktózovú neznášanlivosť často zamieňajú s potravinovou alergiou na bielkovinu kravského mlieka, čo je zase imunologická porucha. Pri intolerancii laktózy je povolená konzumácia mlieka a mliečnych výrobkov podľa individuálnej tolerancie pacienta. Naopak, pri alergii na mliečnu bielkovinu je konzumácia akýchkoľvek výrobkov obsahujúcich mliečnu bielkovinu zakázaná.

Príčiny vzniku deficitu laktázy môžu byť rôzne:

  • Vrodený deficit laktázy (geneticky podmienené)
  • Intolerancia u nedonosených novorodencov (enzým laktáza sa nestihol dostatočne vyvinúť)
  • Deficit laktázy u dospelých (postihuje každého šiesteho dospelého jedinca)
  • Sekundárne získaný deficit laktázy (dôsledok poškodenia črevnej sliznice)

Dôsledkom laktózovej intolerancie, a teda nedostatočnej schopnosti tráviť laktózu sú rôzne gastrointestinálne ťažkosti ako hnačka, kolikové bolesti brucha, nadmerná plynatosť, nevoľnosť a zvracanie. Pri laktózovej neznášanlivosti by sa v prvom rade nemala úplne zakazovať konzumácia mliečnych výrobkov. Nakoľko nevieme presne zmerať aktivitu enzýmu v čreve, je žiaduce overiť si ktoré potraviny vyvolávajú ťažkosti. Odporúča sa konzumácia tvrdých, zrejúcich syrov a mliečnych produktov so zníženým obsahom laktózy.

V základnej liečbe laktózovej intolerancie sa uplatňujú probiotiká, pričom mnohé štúdie potvrdzujú priaznivý účinok baktérií mliečneho kvasenia. Baktérie mliečneho kvasenia totiž dokážu mliečny cukor – laktózu rozštiepiť. Zvýšením počtu zdraviu prospešných baktérií v črevách môžeme dosiahnuť zvýšenú produkciu laktázy, čím sa upraví naše trávenie. Pridanie probiotických suplementov k probioticky bohatej potrave (jogurty, kefír) pomáha upravovať zdravú mikrobiálnu rovnováhu v črevách. Takýmto spôsobom je možne zmierniť príznaky laktózovej intolerancie.

V štúdii, ktorá sledovala vplyv probiotického kmeňa Lactobacillus acidophilus LA-5 na koncentráciu laktózy a produktov jej degradácie sa zistilo: Konzumácia probiotík s obsahom L. acidophilus LA-5 vedie ku lepšiemu tráveniu laktózy u jedincov s laktózovou intoleranciou. Výbornou voľbou pre pacientov s laktózovou intoleranciou je preto kombinácia probiotických baktérií Lactobacillus acidophilus LA-5 a
Bifidobacterium lactis BB-12 dostupná aj na Slovensku.