Hnačka

Takmer všetkých nás z času na čas potrápi nepríjemná hnačka. Hnačka je zjednodušene charakterizovaná ako riedka až vodnatá stolica vyskytujúca sa častejšie ako 3 krát do dňa. Častá je prítomnosť sprievodných príznakov ako napr.  bolesť  v dolnej časti brucha, nevoľnosť, zvracanie alebo zvýšená teplota. Krátko trvajúca hnačka nemusí byť nutne pre zdravých dospelých ľudí nebezpečná. Môže sa jednať iba o obranný mechanizmus organizmu, ktorý sa takto zbavuje škodlivých látok a/alebo baktérií. Riziká so sebou prináša, ak má drastický priebeh, ak trvá dlhšie ako 2 až 3 dni, alebo ak sa objaví u detí.

Najčastejšie príčiny hnačky:

  • Vírusová alebo bakteriálna infekcia
  • Kontaminácia vody alebo potravy
  • Antibiotická liečba
  • Určité ochorenia tráviaceho traktu

V prípade, že hnačka pretrváva niekoľko dní, predstavuje pre naše telo enormnú záťaž. Organizmus pri hnačke stráca vodu, živiny a minerálne látky. Okrem únavy môže spôsobiť aj rozvrat vnútorného prostredia. Aby sme predchádzali komplikáciám hnačky a skrátili jej trvanie, podľa odporúčaní európskej gastroenterologickej spoločnosti  je potrebné dodržiavať zvýšený príjem tekutín a minerálov (v ideálnom prípade piť rehydratačný nápoj) a odporúča sa užívanie iba dvoch špecifických probiotických kmeňov: Lactobacillus rhamnosus GG alebo Saccharomyces boulardii. Vynikajúce výsledky dosahujú práve proípravky s obsahom Saccharomyces boulardii. Sú to účinné prípravky v boji proti akútnej hnačke, hnačke vyvolanej antibiotikami, alebo pri prekonávaní cestovateľskej hnačky. Na našom trhu je Saccharomyces boulardii dostupná v rôznych liekových formách – kapsuly, kvapky alebo prášok.

V roku 2009 profesorka Szajewska vykonala analýzu 7 kvalitne navrhnutých štúdií, ktorá zahŕňala 619 detských pacientov. Pacienti užívali prípravok s obsahom Saccharomyces boulardii alebo placebo (neúčinnú látku). Analýza 7 štúdií preukázala skrátenie trvania akútnej hnačky približne o 1 deň, čo je vzhľadom na celkové priemerné trvanie akútnej hnačky veľmi dobrý výsledok. V roku 2012 bola vykonaná ďalšia analýza 13 nezávislých štúdií v ktorej sa podávala pacientom Saccharomyces boulardii. Bolo v nej hodnotených 1306 pacientov. Výsledky súhlasili z predchádzajúcou analýzou profesorky Szajewskej a skrátenie trvania hnačky oproti placebu bolo približne 24 hodín. Riziko hnačky na 3. deň od ochorenia bolo nižšie oproti placebu o 48%, pričom pri liečbe neboli pozorované žiadne závažné nežiaduce účinky.

Tip na záver – pripravte si domáci rehydratačný roztok. Ako už iste viete pri hnačke je nevyhnutné telu dodať chýbajúce tekutiny a minerály. Nápoj ktorým si zabezpečíte potrebné živiny si môžete pripraviť aj z pohodlia vášho domova. Stačí ak zmiešate 4-5 kávových lyžičiek cukru, 1 kávovú lyžičku kuchynskej soli, šťavu z jedného pomaranča, citrónu alebo grepu. Pridáte liter vody a rehydratačný roztok máte hotový.