Chronická obstipácia

Chronická obstipácia a zlepšenie črevného prostredia starších pacientov. Črevné prostredie je pevne spojené so zdravotným stavom jedinca a je ovplyvnené prítomnou črevnou mikroflórou. Užívanie LA-5 a BB-12 dokázateľné zlepšuje celkový zdravotný stav jedincov31-38. U starších pacientov sa vo väčšine prípadov stretávame s istým stupňom porušenia črevnej rovnováhy prejavujúcim sa zhoršeným črevným komfortom, poruchami defekácie, častými zápchami (obstipáciami) a následnou hnačkou po použití laxatív, pričom ešte výraznejšie sú uvedené problémy pozorované u dlhodobo imobilizovaných pacientov.

Lactobacillus LA-5 a Bifidobacterium BB-12 viedli k úplnému vylúčeniu používania laxatív u starších a imobilizovaných pacientov 6

23 geriatrických pacientov s históriou chronickej zápchy užívalo bežnú stravu alebo stravu s pridaním probiotických kmeňov Lactobacillus LA-5 a Bifidobacterium BB-12.

Šesťtýždňovou konzumáciou stravy s pridanými probiotickými kmeňmi sa dosiahlo výrazné zlepšenie črevného komfortu, zlepšili sa prirodzené tráviace pochody, pravidelnosť vyprázdňovania, a užívanie probiotík LA-5 a BB-12 môže viesť prakticky k úplnému vylúčeniu používania laxatív u starších a imobilizovaných pacientov.

Bifidobacterium BB-12 zlepšil zloženie črevnej mikroflóry u pacientov vo vyššom veku 59

11 starších dlhodobo hospitalizovaných pacientov vo veku 50-93 rokov užívalo po 1 týždennej príprave 2 týždne probiotický jogurt s obsahom Bifidobacterium BB-12, nasledoval 2 týždne obdobie bez užívania a následne 2 týždne užívali placebo jogurt.

Na začiatku štúdie mali sledovaní pacienti podobne ako starší ľudia vo všeobecnosti nízky počet bifidobaktérií a veľké množstvo Clostridia v stolici. Po 2 týždňoch užívania BB-12 došlo k výraznému zvýšeniu obsahu bifidobaktérií a k poklesu Peptostreptococcaceae, Veillonellae a Staphylococcaceae.  BB-12 predstavoval 10% celkovej črevnej mikroflóry. Podávanie BB-12 vo forme jogurtu môže viesť k ovplyvneniu zloženia črevnej mikroflóry starších pacientov, avšak táto zmena sa udržiava iba počas konzumácie probiotického jogurtu.

Bifidobacterium BB-12 zlepšil črevné prostredie a potlačil existujúci črevný zápal pacientov vo vysokom veku 60

6 geriatrických dlhodobo hospitalizovaných pacientov s priemerným vekom 78 rokov užívalo jogurt s obsahom Bifidobacterium BB-12. Zisťovala sa mutagenicita stolice, obsah polyamínov a haptoglobínu v stolici na stanovenie zdravotného stavu črevného systému pred, počas a po 2 týždňovej konzumácii probiotika.

Dvojtýždňová konzumácia jogurtu s obsahom BB-12 viedla k zvýšeniu hladiny polyamínov a k poklesu obsahu haptoglobínu a k zníženiu mutagenicity. Tieto výsledky poukazujú na protizápalový účinok podávaného probiotika, čo má za následok fyzikálnu ako aj funkčnú obnovu mukózy (nárast polyamínov) ako aj potlačenie črevnej zápalovej odpovede (pokles haptoglobínu) a mutagenicity stolice. Konzumácia jogurtu obsahujúceho BB-12 viedla u starších dlhodobo hospitalizovaných pacientov k zlepšeniu črevného prostredia a potlačeniu existujúcich zápalových procesov v čreve.