Chrípka

Pozitívny vplyv probiotík na priebeh chrípky. Vedci vykonali výskum, ktorého cieľom bolo zistiť, či konzumácia probiotických baktérií Lactobacillus gasseri, Bifidobacterium longum a Bifidobacterium bifidum počas troch mesiacov dokáže pozitívne ovplyvniť dĺžku trvania chrípky. Výskumu sa zúčastnilo 479 dospelých ľudí vo veku 18-67 rokov. Zúčastneným boli denne podávané vitamíny a minerály a to buď s pridaním probiotických baktérií alebo bez nich. Počas výskytu bežnej chrípky u skúmaných objektov sa podrobne sledovali všetky sprievodné symptómy.

Celkový výsledok skúmania symptómov – dĺžka trvania chrípky a počet dní, kedy sa vyskytla horúčka bol nižší u tých, ktorým boli podávané probiotické suplementy.

U užívateľov probiotík bol tiež významne vyšší výskyt buniek, ktoré majú schopnosť bojovať proti poškodeným bunkám, ktoré majú potenciál začať v budúcnosti bujnieť.

Konečné výsledky uvádzajú, že probiotiká dokázali výrazne skrátiť dĺžku trvania chrípky u osôb, ktorým boli podávané probiotiká v priemere až o dva dni a zmierniť sprievodné príznaky.