Antibiotická terapia

Antibiotiká sú pôvodom prírodné látky, ktoré bránia rastu baktérii, alebo ich priamo usmrcujú. V medicíne sa úspešne využívajú už viac ako 70 rokov na liečbu širokej škály infekčných chorôb. Vďaka svojmu nešpecifickému účinku poškodzujú nielen škodlivé, ale aj tie “dobré” baktérie, ktoré sa v našom tele nachádzajú prirodzene. Narúšajú dôležitú mikrobiálnu rovnováhu v črevách, dýchacom systéme, a v oblasti ženských pohlavných orgánov čoho dôsledkom môžu byť nežiaduce účinky, tzv. dysmikróbia.

Dysmikróbia sa môže prejaviť tráviacimi ťažkosťami ako hnačka, plynatosť a/alebo nevoľnosť. Antibiotikami vyvolaná hnačka sa vyskytuje u 5 % až 40 % pacientov, a to v závislosti od populácie a hlavne použitého antibiotika. Antibiotiká ovplyvňujú aj prirodzené bakteriálne osídlenie ženského pohlavného ústrojenstva. Nebezpečenstvom je vznik vaginálnej mykózy, ktorá je dôsledkom poškodenia prirodzenej bakteriálnej mikroflóry. Širokospektrálne antibiotiká spôsobujú spravidla takéto nežiaduce účinky častejšie, ako antibiotiká s užším spektrom.

Pacient by mal byť vždy poučený o tom, že musí vybrať celé balenie antibiotík aby sa predchádzalo vzniku bakteriálnej rezistencie. Opakované podávanie antibiotík predstavuje vyššie riziko osídlenia čreva patogénnymi a rezistentnými baktériami.

Popri antibiotickej liečbe je výhodné užívať  probiotiká, aby sme predchádzali vzniku nežiaducich účinkov antibiotík. Prospešný pre pacienta je aj dostatočný prísun vitamínov skupiny B. Tie sú dôležité pre rast probiotických baktérií. Probiotiká sa majú užívať s 2 až 4 hodinovým odstupom od užitia antibiotík. Odporúča sa užívať probiotiká počas a minimálne dva týždne po ukončení antibiotickej liečby.

Niektorí výrobcovia probiotík uvádzajú na svojich výrobkoch, že používajú bakteriálne kmene odolné voči väčšine antibiotík. Snažia sa poukázať na to, že práve ich produkt vhodný na užívanie súčasne s antibiotikom. Je to však iba marketingová stratégia – každá jedna baktéria je totiž prirodzene odolná voči niektorému z antibiotík, a nie je to nič výnimočné. Čo je však zaujímavé, množstvo štúdií s pozitívnymi výsledkami  sa uskutočnilo práve s takými kmeňmi probiotík, ktoré boli citlivé na väčšinu antibiotík. Nie je teda opodstatnené vyberať si probiotikum podľa toho, či má na obale uvedené, že je rezistentné (odolné) voči antibiotikám.

Tip na záver. Probiotikum zajedzte banánom, alebo zapite čakankovou kávou. Tieto potraviny totiž obsahujú inulín – vzácnu vlákninu, ktorá pomáha v raste zdraviu prospešných baktérií.