Probiotiká a látková premena

Probiotiká ovplyvňujú metabolizmus, hovorí nová štúdia. Podľa výsledkov mnohých výskumov publikovaných v odborných časopisoch, majú probiotiká ako živé baktérie hmatateľný účinok na metabolizmus (látkovú premenu). Tento výskum je prvý, ktorý sa detailne zaoberá spôsobom, ktorým probiotiká menia biochémiu črevných mikróbov u ľudí.

Sú dôležitou súčasťou metabolizmu hostiteľa. Rôzni ľudia majú rôzne typy črevných mikróbov. Abnormality sa v niektorých prípadoch často spájajú s chorobami ako je diabetes alebo obezita.

V jednej zo štúdií podali výskumníci z Veľkej Británie a zo Švajčiarska dva typy probiotického nápoja myšiam s transplantovanými ľudskými črevnými mikróbami. Viedla ich k tomu myšlienka, že probiotiká, čiže „priateľské baktérie“ môžu zlepšiť zažívací systém. Vedci porovnávali úrovne rôznych metabolitov – produktov látkovej premeny v pečeni, krvi, moči a stolici myší. Sledovali skupinu zvierat, ktoré dostávali probiotickú liečbu a tie, ktorým probiotiká nepodávali.

Zistili, že liečba probiotikami mala široký rozsah biochemických účinkov. Najviac sa osvedčili dva probiotické kmene dva probiotické kmene, Lactobacillus paracasei a Lactobacillus rhamnosus. Pridanie „priateľských baktérií“ výrazne zmenilo profil črevnej flóry. Okrem toho, že sa zvýšil celkový počet baktérií, práca probiotík podporila a rozšírila ich pozitívne účinky. Jednou z mnohých biochemických zmien, ktoré vedci spozorovali bola zmena v spracovaní žlčových kyselín. Tieto kyseliny sa vytvárajú v pečeni a ich hlavnou úlohou je rozptyľovať tuky v tenkom čreve. Ako sa zdá, platí pomerne jednoduché pravidlo. Ak môžu probiotiká ovplyvniť spôsob metabolizmu žlčových kyselín, znamená to, že môžu meniť množstvo tuku, ktoré je telo schopné vstrebať.

Profesor Jeremy Nicholson, autor štúdie z oddelenia biomolekulárnej medicíny vysvetľuje: „Niektorí argumentujú, že probiotiká nemôžu meniť našu črevnú mikroflóru. Lenže v jednej porcii jogurtu existuje najmenej miliarda baktérií, stovky miliárd žijú v črevách, takže sú to iba reči do vetra.“

Štúdia preukazuje, že probiotiká majú účinok a reagujú s okolitým prostredím a komunikujú s inými baktériami. Vedci sa stále snažia pochopiť, aké zmeny probiotiká prinášajú a čo tieto zmeny zamenajú v meradle celkového zdravia. Výskumníci s istotou prehlasujú, že prijímanie „priateľských“ baktérií môže zmeniť dynamiku celej populácie mikróbov v čreve.

Vedci dúfajú, že ich nový pohľad na spôsob práce probiotík v čreve a ich interakcia nakoniec umožní vývoj nových probiotických terapií. Veria, že liečbu dokážu ušiť na mieru ľuďom s rôznymi stavmi a rôzmymi metatoblickými odchýlkami.

V súčasnosti v medicíne existuje snaha o zlepšenie individuálneho prístupu k pacientovi. Preto tí, ktorí sa podieľali na tejto štúdii podčiarkujú význam probiotickej liečby. Ich cieľom je udržať alebo zlepšiť zdravie a dobrú pohodu jednotlivca prostredníctvom liečebnej výživy. Sú presvedčení, že sa im to podarí ak pochopia zmeny v molekulárnych javoch. Probiotiká sú nevyhnutné pri vývoji dietetických riešení pre pacientov s poruchou látkovej premeny. Ich výsledky sú veľmi sľubné. Probiotiká sú aj v tejto súvislosti bezpečným, dostupným a účinným riešením.