Najlepšie probiotiká

Na slovenskom trhu nájdeme naozaj obdivuhodnú záľahu “probiotických“ produktov, z ktorých však len malá časť dosahuje určitú kvalitu. Pripravili sme pre vás návod ako postupovať pri výbere doplnku výživy dostatočnej kvality.

  • Najdôležitejšie je jasne definované zloženie prípravku. Treba si dôkladne prečítať zloženie uvedené na obale a vybrať si produkt s obsahom konkrétnych bakteriálnych kmeňov. Napríklad Lactobacillus acidophilus, LA-5® alebo Bifidobacterium animalis, subsp. lactis, BB-12®. Dôležité sú práve tie skratky: LA-5® a BB-12®. Bakteriálne kmene by mali byť účinné v indikácii, pre ktorú probiotiká užívate.
  • Probiotiká obsahujúce jeden až dva bakteriálne kmene sú všeobecne považované za kvalitnejšie, ako prípravky obsahujúce veľký počet bakteriálnych druhov alebo kmeňov.
  • Dostatočné množstvo baktérií. Ideálne je, ak je dávka probiotík zvolaná racionálne a teda na základe výsledkov štúdii. Množstvo probiotík v prípravku by sa (okrem pár výnimiek) však rádovo malo pohybovať na úrovni miliardy životaschopných baktérií na 1 kmeň. Čiže ak obsahuje produkt 2 kmene v pomere 50% : 50%, obsah životaschopných kultúr by mal v čase exspirácie predstavovať min. 2 miliardy CFU (CFU = kolóniotvorná jednotka) na 1 dávku (kapsulu).
  • Garantované množstvo životaschopných baktérií. Niektorí výrobcovia probiotických suplementov uvádzajú na obale množstvo probiotík v čase výroby. Časom sa počet baktérií v každom prípravku znižuje. Môže tak nastať situácia, že v čase keď budete takéto probiotiká užívať ich množstvo nebude dostatočné, aby ste dosiahli žiadaný zdravotný benefit. Vyberajte si preto probiotiká od výrobcov, ktorí uvádzajú a garantujú množstvo baktérií počas celej doby exspirácie.
  • Pohodlné užívanie. Zvoľte si probiotický preparát, ktorý stačí užívať raz, prípadne dva krát do dňa, aby vás ich užívanie zbytočne neobmedzovalo. Určite je podstatný aj vonkajší obal – veľkú výhodu oproti tradičným blistrom predstavuje praktická alumíniová tuba, v ktorej sa kapsuly dajú lepšie prenášať bez rizika poškodenia.
  • Pokročilá technológia výroby. Pri výbere môže zohrať úlohu aj samotné spracovanie probiotík do výsledného prípravku. Výhodná je napríklad lyofilizácia (sušenie vymrazovaním) a použitie ochrannej matrice (Advanced cryoprotectant technology).