Ako si vybrať

Vzhľadom na množstvo probiotík na trhu, je veľmi ťažké sa v tomto širokom spektre zorientovať a vybrať správny druh, ktorý zaúčinkuje presne podľa predstáv kupujúceho.

Skôr než sa rozhodnete zakúpiť si niektorých z nich, je potrebné sa istý čas venovať štúdiu toho, čo vlastne naozaj potrebujeme, teda aké probiotiká sú vhodné práve pre nás.

  • Zistite svoje potreby: dôležité je vybrať si predovšetkým správny druh probiotických baktérií, keďže každý druh je určený primárne pre istý typ ťažkostí. Kde pomáha jeden druh, nemusí pomáhať druhý.
  • Venujte trochu času výsledkom vedeckých výskumov. Vďaka týmto výsledkom budete presne vedieť, ktorý druh probiotických baktérií je najúčinnejší napríklad pri zápche, aké dávkovanie je potrebné pre dosiahnutie želaného efektu a za akú dobu môžete tieto výsledky očakávať. Vedecké výskumu taktiež odkrývajú ďalšie možnosti ich využitia, preto môžete byť prekvapení, v čom všetkom môžu byť nápomocné.
  • Zohľadnite svoj životný štýl. Napríklad, ak ste často na cestách a probiotiká potrebujete ako pomoc pri tzv. „cestovateľskej hnačke“, určite pre Vás nebude vhodný druh, ktorý treba skladovať v chladničke alebo rozrábať v tekutine.
  • Čítajte príbalové letáky. Nekupujte si probiotické suplementy, ktoré na etikete alebo v príbalovom letáku neobsahujú podrobný zoznam obsiahnutých baktérií spolu s ich množstvom a vzájomným pomerom. Nezabudnite tiež skontrolovať dátum spotreby.

Formy probiotík

Probiotické organizmy je možné užívať v rôznych formách. Najbežnejším spôsobom je konzumácia potravín obsahujúcich prirodzenú probiotickú kultúru, ako je bryndza, kvasené mliečne produkty alebo funkčné potraviny (napríklad ovocné šťavy, či keksy s obsahom probiotických kmeňov). Zistené priaznivé klinické výsledky podávania probiotických kmeňov podnietili vývoj farmaceutických produktov, ktoré chránia probiotické baktérie a zachovávajú ich životaschopnosť. Probiotiká sa dodávajú na trh v podobe kapsúl (napr. Probio-fix, Nutrolin B), tabliet, šumivých tabliet  (Lactovita), či prášku na prípravu sirupu (Nutrolin B), ktoré majú zvyčajne výrazne dlhšiu dobu použiteľnosti. Ako probiotiká sa využívajú vybrané kmene rôznych mikroorganizmov spĺňajúce základné kritéria probiotík.

Najbežnejšími sú baktérie rodu Lactobacillus a Bifobacterium. Najčastejšími druhmi probiotických organizmov sú Lactobacillus acidophilus a Bifidobacterium lactis, ďalej Lb. rhamnosus, Lb. casei, Lb. plantarum, Lactococcus lactis. Známe sú však aj preukázateľne prospešné kmene potenciálne patogénnych druhov s dlhodobou históriou bezpečného používania, ako sú napr. niektoré kmene E. coli alebo Enterococcus faecium.Druhy používané ako probiotiká pre humánne účely sú buď izoláty ľudských črevných mikroorganizmov, alebo môžu mať iný pôvod, ako je tomu v prípade kvasiniek (Saccharomyces cerevisiae), alebo sporulujúcich baktérií mliečneho kvasenia žijúcich voľne v prírode (napr. Bacillus coagulans).  Medzi vedecky najlepšie preskúmané a klinicky najsledovanejšie komerčne dostupné probiotické kmene rodov Bifidobacterium a Lactobacillus patria Bifidobacterium BB-12® a Lactobacillus acidophilus LA-5®, ktoré sú prítomné v probiotickom produkte Probio-fix.

Ľudia sú často bezradní pri rozhodovaní, ktorým typom probiotík dôverovať. Je ťažké si vybrať. Probiotiká dostať od mnohých výrobcov, ba aj v jogurtoch… Chcete si kúpiť a to také, ktoré vám pomôžu. A narazíte na neistotu. Na trhu je množstvo protichodných informácií a výsledky najrôznejších vedeckých testov často skôr mätú ako pomôžu. sú väčšinou v cudzom jazyku a neporovnávajú probiotiká podľa obchodného názvu. A navyše – na dosiahnutie priaznivých účinkov probiotík je nutné skonzumovať určité množstvo živých probiotík.

Bohužiaľ, množstvo potravín a potravinových doplnkov obsahujúcich probiotiká neuvádzajú údaj o tom, aké množstvo probiotík sa v nich nachádza. Alebo vás ohromia vysokým číslom, koľko miliárd baktérií sa práva v ich produkte nachádza.

Ďalším faktom je to, že obsah probiotík v potravinách, napríklad , závisí aj od toho, ako dlho už leží v chladiacom pulte. Preto je vhodné kupovať potraviny obsahujúce probiotickú kultúru s dátumom výroby čo najbližším tomu dnešnému.

Ako si vybrať?

Pri výbere probiotického doplnku výživy je vhodné zohľadniť tieto aspekty:

  • Uprednostnite výrobcu, ktorú poznáte. Opýtajte sa známych, hľadajte informácie. Solídna reputácia by mohla byť zárukou, že probiotiká, ktoré si zadovážite budú mať pre vás želaný efekt.
  • Kupujte produkty, na ktorých je jasne vyznačené, aký druh a množstvo baktérií obsahuje a tiež aké ďalšie zložky sa v nich nachádzajú. Na obale by ste sa tiež mali dočítať koľko živých kultúr je v produkte prítomných a ich životnosť, teda dokedy by ste ich mali skonzumovať.
  • Niektoré probiotiká (napríklad Probio-fix) netreba skladovať v chlade. Pri ostatných nezabudnite dodržať podmienky skladovania, predovšetkým odporúčanú teplotu.

Keď ste sa už pre určitý produkt rozhodli, sledujte ako na vás pôsobí. Každý človek je jedinečný, a teda má aj trocha iné zloženie prirodzeného črevného prostredia. To, čo vyhovuje jednému nemusí druhému, dokonca mu môže škodiť. Ak vám určitý produkt vyhovuje a cítite pozitívne účinky, našli ste ten správny produkt pre vás. Ak sa však ani po mesiaci užívania neobjavia pozitívne zmeny, vyskúšajte iný.

Účinky probiotík môžete pozorovať niekedy aj veľmi rýchlo. Napríklad ťažkosti ako je , by užívanie probiotík malo riešiť veľmi rýchlo, výsledky by ste mali vidieť už v priebehu prvých dní užívania. No ovplyvnenie chronických zdravotných ťažkostí, ako , , , či je vecou dlhodobého, pravidelného užívania probiotík. Ak teda pocítite, že vám konkrétne probiotiká robia dobre v procese trávenia, je pravdepodobné, že sa dostaví aj zisk pri dlhodobom užívaní.

Priaznivé účinky probiotík sa totiž odvíjajú práve od dobrého stavu v črevách.