Probiotiká pomôžu

Pre život a zdravie človeka je nevyhnutné, aby mal v črevách probiotické kultúry mikroorganizmov. Probiotiká sú pôvodne získané z mliečnych výrobkov. Pôvodne sme ich získavali pri konzumácii syrov, jogurtov, kefíru, bryndze, žinčice a z iných kvasených mliečnych produktov.

  • V súčasnosti sa však mliečne výrobky upravujú pasterizáciou. Tá zabíja nielen choroboplodné zárodky, ale aj zdraviu prospešné probiotické baktérie.
  • Navyše strava mnohých ľudí je chudobná aj na vlákninu a vitamíny skupiny B.
  • K tomu pomerne časté užívanie antibiotík.

Tieto fakty znižujú šance na prežitie probiotických baktérií v čreve. Výsledkom je stúpajúci počet takzvaných civilizačných ochorení – ochorení, ktoré vznikajú ako následok nevhodnej životosprávy. Keďže vplyv probiotických baktérií na naše zdravie je zásadný, rozhodli sme sa venovať sa tejto téme podrobne.

Nechceme vyvolať pocit, že probiotiká samé o sebe dokážu liečiť choroby. No množstvo klinických štúdií poukazuje na fakt, že porušená črevná mikroflóra je často začiatkom vzniku rôznych zdravotných ťažkostí. Dokázateľne. Preto sa pokúsime pozerať sa na probiotiká v širších súvislostiach.

Probiotiká totiž priamo, alebo nepriamo zasahujú do tak významných procesov, ako je metabolizmus, či imunitný systém. Vieme, že na tieto systémy je takpovediac napojené všetko. Preto pri povrchnom pohľade môžete nadobudnúť dojem, že probiotiká sú „zázračný všeliek“. To je spôsobené práve tým, že probiotiká sa spolupodieľajú na komplexných telesných procesoch. A tieto procesy sú v ľudskom tele prepojené.

Týmito stránkami chceme upozorniť na dôležitosť zdravej životosprávy. Racionálna výživa, pohyb a pokojná životospráva totiž napomáhajú zdraviu. Dnes už vieme doplniť, že do racionálnej výživy patrí aj konzumácia dostatočného množstva probiotík. Ak to nejde v prirodzenej forme, potom odporúčame konzumáciu špeciálnych probiotických preparátov. Ich priaznivá účinnosť je klinicky overená.