Odborné konferencie

Pozvánka na seminár

Probiotiká ako súčasť imunitného systému človeka

Slovenská spoločnosť pre probiotiká pri SLS za podpory edukačného grantu spoločnosti S&D Pharma SK, s.r.o.

Vás srdečne pozývajú na odborné semináre

Probiotiká ako súčasť imunitného systému človeka

Odborní garanti:

 • Doc. MUDr. Martin Hrubiško, PhD.
  primár Odd. klinickej imunológie a alergológie OÚSA, Heydukova 10, Bratislava.
 • Doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc., mim. prof.
  predseda Slovenskej spoločnosti pre probiotiká, prednosta II. Kliniky detí a dorastu LF UPJ• a DFN, Trieda SNP 1, Košice.
 • Doc. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD.
  prodekan pre výchovno-vzdelávaciu činnosť a doktorandské štúdium, Farmaceutická fakulta UK v Bratislave

Program

 • Probiotický kmeň, jeho spracovanie a výber vhodnej liekovej formy – Doc. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD.
 • Črevná mikroflóra, jej vznik, vývoj a ovplyvnenie probiotikami – Doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc., mim. prof.
 • Probiotiká a imunitný systém človeka – Doc. MUDr. Martin Hrubiško, PhD.
 • Probiotiká a alergické ochorenia – MUDr. Radovan Košturiak
 • Probiotiká a zápalové črevné ochorenia – Doc. MUDr. Martin Huorka, CSc.
 • Probiotiká a gynekologický zápal – MUDr. Michal Kliment, CSc.
 • Probiotiká a antiinfekčné pôsobenie – Prof. MUDr. Pavol Jarčuška, CSc.

Termíny, miesto, čas začiatku konferencie

 • 11.4. Bratislava, City Hotel, 15:00 hod.
 • 12.4. Trenčín, Dom Armády, 15:00 hod.
 • 18.4. Trnava, Holiday Inn, 15:00 hod.
 • 19.4.Žilina, Holiday Inn, 13:00 hod.
 • 25.4. Prešov, Hotel Dukla, 15:00 hod.
 • 26.4. Košice, GES Club, 14:00 hod.
 • 2.5. Banská Bystrica, Dixon, 15:00 hod.
 • 3.5. Nitra, Agroinstitut, 15:00 hod.
 • 15.5. Komárno, Univerzita J. Selyeho, Konferenčné centrum UJS, miestnosť K1, Hradná 2, 15:00 hod.
 • 16.5. Dunajská Streda, hotel Bonbon, 15:00 hod.
 • 17.5. Galanta, reštaurácia Gazdovský dvor, 15:00 hod.
 • 22.5. Lučenec, reštaurácia Hviezda, 15:00 hod.
 • 23.5. Nové Zámky, hotel Grand, 15:00 hod.
 • 24.5. Levice, hotel Astrum Laus, 15:00 hod.
 • 29.5. Senica, hotel Senica, 15:00 hod.
 • 30.5. Prievidza, hotel Pod zámkom (Bojnice), 15:00 hod.
 • 31.5. Dolný Kubín, hotel Park, 15:00 hod.
 • 5.6. Martin, hotel Turiec, 15:00 hod.
 • 6.6. Poprad, Aqua City Poprad, 15:00 hod.
 • 7.6. Zvolen, hotel Tenis, 15:00 hod.
 • 12.6. Humenné, hotel Karpatia, 15:00 hod.
 • 13.6. Bardejov, hotel Bellevue, 15:00 hod.
 • 14.6. Trebišov, reštaurácia Amadeus, 15:00 hod.

Kontakt S&D Pharma SK s.r.o.


2012

Pripravuje sa medzinárodná probiotická konferencia

14 – 16. júna 2012 v Košiciach. Podrobné informácie na stránke konferencie.


2010

International Scientific Conference on Probiotics and Prebiotics

15 – 17 June 2010 Košice, Slovakia

Niekoľko fotografií z konferencie: