Lactobacillus acidophilus (LA-5)®

Lactobacillus acidophilus LA-5®

 LA-5® je dobre zdokumentovaný probiotický kmeň z rodu laktobacilov známy od roku 1979. Tento kmeň je nepatogénnou baktériu, ktorá je súčasťou normálnej črevnej mikroflóry. Od objavenia tohto kmeňa ho popisovalo viac ako 150 vedeckých publikácií a viac ako 60 klinických štúdií.  LA-5® je registrovaná obchodná značka dánskej biochemickej a farmaceutickej spoločnosti Chr. Hansen. LA-5® je častou súčasťou probiotických doplnkov výživy. Vyznačuje sa dvoma hodnotnými certifikátmi bezpečnosti – americkým GRAS (Generally Recognized As Safe) a európskym QPS (Qualified Presumption of Safety). V klinickom testovaní nezaznamenal tento kmeň žiadne závažné nežiaduce účinky, ani pri podávaní 10 násobne vyšších dávok, ako sú odporúčané denné dávky.

V klinických štúdiách sa potvrdila vhodná kombinácia užívania LA-5® s probiotickým kmeňom BB-12®. Kombinácia týchto dvoch probiotických kmeňov pozitívne ovplyvňuje zloženie črevnej mikroflóry a mikrobiologický metabolizmus, čím sa môžu upraviť tráviace problémy.

V roku 2016 bola v Journal of Functional Foods publikovaná štúdia zaoberajúce sa vplyvom probiotických kmeňov LA-5® a BB-12® na zlepšením kvality života u pacientov so syndrómom dráždivého čreva. Spolu bolo testovaných 76 pacientov, ktorí boli rozdelení do probiotickej skupiny (33 pacientov) a placebo skupiny (43 pacientov). Užívaním probiotík pacienti sa kvalita života zisťovaná pomocou dotazníkov zlepšila v porovnaní s placebom v priemere o 18 %. Hodnotila sa intenzita tráviacich problémov súvisiacich so syndrómom dráždivého čreva a celkovo vnímanie zdravotného stavu pacientov.

V inej štúdií, ktorá sledovala vplyv probiotických kmeňov LA-5® a BB-12® na redukciu výskytu a zmiernenie symptómov antibiotikami vyvolanej hnačky dosiahli probiotiká vynikajúce výsledky. Pacienti zapojení do tejto štúdie mali nasadenú 7 dňovú antibiotickú terapiu a 14 dennú probiotickú doplnkovú terapiu alebo placebo. Do probiotickej skupiny, ktorá dva krát denne dostávala 4 miliardy baktérií LA-5® a BB-12® bolo z celkového počtu náhodne vybraných 176 pacientov. V kontrolnej skupine sa nachádzalo 167 pacientov. Na konci štúdie sa vyhodnotili výsledky: U 15,56 % pacientov kontrolnej skupiny bola zaznamenaná antibiotikami vyvolaná hnačky, zatiaľ čo v probiotickej skupine bola zaznamenaná len u 10,8 % pacientov. Hnačka, ktorá sa objavila v probiotickej skupine mala ľahší a rýchlejší priebeh.