Kmene probiotík

Najčastejšie používané druhy kmeňov probiotík a ich účinky

 • Lactobacillus acidophilus: LA-5®: uľavuje od bolesti žalúdka a pomáha pri hnačke, udržuje rovnováhu probiotických baktérií v čreve počas užívania antibiotík, pomáha pri trávení a absorpcii živín zo stravy a tiež pomáha pri intolerancii laktózy
 • Bifidobacterium animalis: BB-12®: Podporuje obranyschopnosť organizmu, má schopnosť znižovať výskyt rôznych infekcií
 • Lactobacillus rhamnosus: Býva ordinovaný ako podporná liečba akútne hnačky u detí, prospieva dostatočnej hydratácii organizmu počas hnačky. Pomáha v boji s patogénnymi organizmami typu Listeria, Clostridia, Shigella a Salmonella.
 • Saccharomyces boulardii: Pomáha pri hnačkách rôzneho pôvodu alebo počas a po liečbe antibiotikami na ochranu zažívacieho traktu.
 • Lactobacillus reuteri: Nachádza sa v materskom mlieku, ničí množenie sa nebezpečných baktérií v ľudskom organizme
 • Lactobacillus bulgaricus: pomáha rozkladať niektoré ťažšie stráviteľné zložky potravy a tým napomáha udržiavať organizmus v rovnováhe. Preukázaný bol jeho pozitívny účinok v boji proti baktérii Candida
 • Bacillus coagulans: Gram pozitívna baktéria, ktorá do svojho prostredia produkuje antibakteriálne látky: kyselinu mliečnu, H2O2 a bakteriocíny.
 • Lactobacillus casei: Zlepšuje trávenie a zmierňuje intoleranciu laktózy a prejavy zápchy, podporuje imunitu organizmu
 • Bifidobacterium infantis: Pomáha zmierňovať príznaky spojené so syndrómom dráždivého čreva u žien, zahŕňajúc tiež hnačku a zápchu
 • Bifidobacterium longum: zabezpečuje bezproblémový tráviaci proces, blokuje množenie nebezpečných baktérií v čreve a posilňuje imunitný systém.
 • Bifidobacterium bifidum: produkujú octové a mliečne kyseliny, ktoré znižujú PH v čreve, a tým zabraňujú rozmnožovaniu nežiadúcich baktérií
 • Streptococcus thermophilus: zlepšujú trávenie mlieka a mliečnych výrobkov tým, že podporuje produkciu laktázy
 • Lactobacillus salivarius: pomáha odstraňovať z tela nestrávené proteíny a neutralizuje toxíny produkované pri rozklade proteínov. Tento účinok je zásadný u ľudí, ktorí majú nasadenú dočasnú vysokoproteínovú diétu. Skvelé je, že L.Salivarius sa veľmi rýchlo množí
 • Lactobacillus plantarum: vylučuje prirodzene sa v tele vyskytujúce antibiotikum lactolin a je známy svojou schopnosťou viazať jednu z esenciálnych aminokyselín – lysín, ktorý má pozitívny účinok v boji proti rôznym vírusom. Chráni základné živiny, vitamíny a antioxidanty a eliminuje toxické zložky stravy. veľmi dobre poslúži pri syndróme dráždivého čreva.

Odporúčaný obsah probiotík v dennej dávke je 1 – 10 biliónov jednotiek v jednej kapsule alebo probiotickom nápoji. Prvé účinky je možné spozorovať už po prvom, najneskôr po druhom týždni užívania. Niektoré druhy baktérií sú citlivé na prílišné teplo alebo chlad, niektoré si vyžadujú uskladnenie v chladničke. V každom prípade si vždy prečítajte pokyny uvedené na obale výrobku.

Účinnosť rôznych kmeňov probiotických baktérií

Zažívacie problémy, od tých menej vážnych ako sú zápcha alebo hnačka až po naozaj seriózne prípady syndrómu dráždivého čreva, hemoroidov či rakoviny hrubého čreva z roka na rok narastajú. Čo je príčinou? Baktérie sa nachádzajú v ľudskom tele v obrovskom počte niekoľko triliónov kusov. V priemere vážia dokopy okolo dvoch kilogramov. Ideálne by bolo udržiavať „dobré“ a „zlé“ baktérie v správnom pomere, to je zhruba 85:15 v prospech tých dobrých, probiotických.

Probiotický efekt vybraných druhov baktérií mliečneho kvasenia

Probiotiká  sa  stávajú  súčasťou bežného  života vďaka svojmu všeobecnému pozitívnemu efektu na zdravie, a zároveň  sú postupne  inkorporované   do liečebných postupov na základe dosiahnutých klinických výsledkov. Zistené klinické účinky sú však vo väčšine prípadov závislé od druhu probiotického mik roorganizmu,  sú často viazané  na jeden jeho kmeň, na spôsob spracovania a podania, a v mnohých prí padoch ich efekt závisí aj od času, resp. obdobia  podania vzhľadom   k  rozvoju daného ochorenia. Pri mnohých kmeňoch zostáva otáznou tak dĺžka po dania pri akútnych resp. chronických stavoch, ako aj možnosť prerušenia užívania. Odporúčania  determi nujúce miesto probiotík  v rámci manažmentu niektorých ochorení, nie je preto možné generalizovať aj na iné probiotické bakteriálne druhy, či kmene.

V praxi najužívanejšie probiotické  organizmy  (L. rhamnosus GG,  L. acidophilus LA-5®, L. johnsonii  La1, L. reuteri, Bifidobacterium animalis, spp. lactis BB-12®, E. coli Nissle 1917, Saccharomyces boulardi,  či Enterococcus faecium M-74)  sú stále dokonalejšie  opísané a charakterizované.  V starostlivo dizajnova ných dvojito zaslepených placebom kontrolovaných štúdiách sa sledujú ich klinické účinky, a zároveň pri búdajú  nové fakty o ich základných vlastnostiach, ako sú odolnosť voči žalúdočným a žlčovým kyselinám, adhézia k črevnej mukóze, produkcia antimikrobiálnych látok, rozsah a dĺžka kolonizácie, komunikácia  s imunitným systémom hostiteľa, spôsob imu nomodulácie a pretrvávanie zistených účinkov.

L. acidophilus ® © Copyright Chr. Hansen A/S, Dánsko.

Rozsah týchto zistení sme sa rozhodli  ilustrovať na príklade vybraných probiotických baktérií mliečneho kvasenia  Lactobacillus acidophilus ®  a Bifidobacterium animalis ssp. lactis BB-12®, ktoré sú v nie ktorých citovaných prácach označované aj pod iný mi pracovnými kódmi/menami,  pričom najmä Bifidobacterium BB-12® musel v posledných 15 rokoch podstúpiť opakované preradenie v rámci rodu, čo vyplynulo aj z narastajúcich  vedomostí o tomto  kmeni. Oba kmene patria medzi najpoužívanejšie probiotické organizmy a sú prítomné  v mnohých  kvasených mliečnych produktoch,  bohužiaľ  slovenskí výrobcovia (na rozdiel od svojich rakúskych, či českých kole gov) ich na výrobkoch nedeklarujú. V niektorých krajinách sú súčasťou probiotických  liekov, inde sa BB-12® nachádza  v detskej výžive, avšak najčastejšie sú dostupné vo forme výživových doplnkov.

Účinnosť kmeňov probiotických baktérií

Mnohé prospešné vlastnosti probiotík boli zdokumentované klinickými sledovaniami. Existuje jasný konsenzus, že probiotické baktérie môžu pomôcť pri odstránení akútnej hnačky u detí. Toto je obzvlášť dobre zdokumentované v prípade hnačky spôsobenej rotavírusmi, ktoré stále predstavujú najbežnejšieho pôvodcu infekcie. Niektoré probiotiká sú účinné pri znížení opakovaného výskytu chronickej bakteriálnej hnačky spôsobenej napríklad Clostridium difficle. Užívaním probiotík pred a počas cesty do rizikových dovolenkových destinácií sa dosiahlo 50% pokles výskytu hnačky cestovateľov a zníženie jej trvania na polovicu u tých, u ktorých došlo k jej rozvoju. Ďalšou dobre zdokumentovanou indikáciou probiotík je obnovenie gastro-intestinálnych funkcií počas užívania antibiotík u detí ako aj u dospelých.

Na sliznici nosa sa môžu nachádzať baktérie, ktoré sú potenciálne patogénne. Tieto baktérie zvyčajne spôsobujú infekcie len v stave, keď je prirodzená obrana organizmu oslabená (napr. počas vírusovej infekcie, po závažnejších operáciách). Zistilo sa, že konzumáciou probiotických baktérií došlo k zníženiu kolonizácie sliznice nosa potenciálne patogénnymi baktériami. Tento výsledok podporuje zistenie, že pravidelným užívaním probiotík došlo k poklesu komplikovaných respiračných ochorení a došlo taktiež k zníženej potrebe antibiotickej liečby.

Žalúdok môže byť kolonizovaný patogénnou baktériou Helicobacter pylori, ktorá je hlavnou príčinou gastritíd a žalúdočného vredu a môže zvyšovať riziko rakoviny žalúdka. Predbežné výsledky z humánnych klinických štúdií naznačujú, že výsledkom pravidelnej konzumácie probiotík je potlačenie kolonizácie Helicobacter pylori, ako aj pokles aktivity tejto baktérie. Probiotiká neodstránili patogén, ale potlačili jeho rast a výrazne potlačili zápal žalúdka.

Intenzívne sa skúma potenciál probiotík v redukcii atopických ochorení a alergie. Ukázalo sa, že podávaním probiotík tehotným ženám s dedičným atopickým ochorením pred pôrodom a 6 mesiacov po pôrode došlo až k 55% poklesu výskytu atopickej dermatitídy u detí vo veku dva roky. Tento pozitívny vplyv pretrval u detí, ktorých matky užívali probiotiká aj po 4 rokoch, keď mali stále takmer o polovicu nižší výskyt alergických ochorení ako porovnávacia skupina. V minulosti bol jediným spôsobom ako liečiť potravinovú alergiu odstránenie alergénu z potravy. Pribúdajú dôkazy o tom, že pridanie probiotík do stravy urýchľuje odstránenie alergických symptómov. Hoci sa ukázalo, že užívaním probiotík došlo k významnému poklesu výskytu sezónnej alergickej rinitídy, potenciál baktérií pri odstránení symptómov rôznych typov alergií je nutné preveriť ďalšími klinickými sledovaniami.

V súčasnosti prebieha intenzívne sledovanie vplyvu probiotických baktérií na chronické zápalové ochorenia, v prípade ktorých nie je dobre známy pôvod ochorenia, ako je dráždivý tračník, ako aj iné ochorenia, ktoré majú silný genetický základ, ako je ulcerózna kolitída, Crohnova choroba alebo reumatoidná artritída.

Probiotiká sa ukázali ako účinný spôsob zlepšenia ochorení urogenitálneho traktu, ako je bakteriálna alebo kvasinková vulvovaginitída, alebo zápaly močových ciest a to najmä v prípade chronických stavov, kedy ich výskyt súvisí s narušením prirodzeného bakteriálneho osídlenia.

Užívanie probiotík sa dáva taktiež do súvisu s možnosťou poklesu výskytu rakoviny hrubého čreva, avšak v tejto oblasti je potrebné vykonať ďalšie rozsiahlejšie klinické sledovania.