Probiotiká a prebiotiká v dietetickej praxi

Probiotiká a prebiotiká hrajú jedinečnú úlohu vo výžive človeka, predovšetkým pre svoju schopnosť kolonizovať črevný systém, a tým zlepšovať tráviace a vylučovacie procesy. Pozitívne účinky konzumácie probiotík a prebiotík sú v prvom rade badateľné v zlepšovaní imunitných funkcií organizmu, integrity črevného systému, znížení výskytu a trvania črevných infekcií, znižovaní nežiaducich alergických reakcií a zlepšení trávenia.

Mnoho výskumov preukázalo pozitívny vplyv probiotík a prebiotík na všetky vyššie spomínané ukazovatele. Ich pozitívny efekt však možno dosiahnuť len správnym výberom probiotického/prebiotického druhu, konkrétneho produktu a jeho správnym dávkovaním.

Hlavným zámerom vedcov v súčasnosti je poukázať na vysokú dôležitosť aplikácie výsledkov výskumov do denno-dennej praxe. Je dôležité dostať pozitívne účinky probiotík do povedomia tak lekárov ako aj širokej verejnosti. Preto je nevyhnutné zosumarizovať všetky doteraz získané poznatky a vhodným spôsobom informovať odbornú aj laickú verejnosť. Trh s probiotikami je široký, jednotlivé probiotické baktérie nepreukázali žiadne nežiaduce vedľajšie efekty a pozitívne výsledky sú nepopierateľné.

Probiotiká a prebiotiká v klinickej praxi

Mnoho výskumov zaoberajúcich sa vplyvom probiotík na ľudský organizmus dospelo k podobnému záveru, a to že užívanie istých druhov probiotík výrazne redukuje riziko vzniku hnačky spojenej s užívaním probiotík.

Napriek tomu, že je ešte potrebných množstvo ďalších výskumov, pozitívny účinok probiotík je nepopierateľný taktiež pri ochoreniach zapríčinených rôznymi vnútornými zápalmi, čo sa hlavne prejavuje v schopnosti ochrániť vyliečený organizmus pred recidívou tejto choroby.

Probiotiká ordinované pacientom po transplantácii pečene, akútnych zápaloch pankreasu a pacientom po vážnych chirurgických zákrokoch pomáhajú predchádzať vzniku pooperačných infekcií.
Infekcie sa vyskytujú v menšom počte aj u pacientov so zníženou obranyschopnosťou.