Probiotiká a hladina cholesterolu

„Tichý zabijak“ je prívlastok, ktorý si vyslúžil všetkým dobre známy cholesterol. Zvýšená hladina tohto tuku v krvi nebolí, ale potichu podlamuje zdravie. Okrem diéty, pohybového a pitného režimu nám v boji proti nemu môžu pomôcť aj probiotiká. „Dobré baktérie“ mierne redukujú hladiny cholesterolu u zdravých ľudí, ale majú silný účinok na pacientov s hyperlipidémiou – zvýšenou hladinou tukov v krvi.

V súčasnosti vedci hľadajú stále nové spôsoby využitia probiotík v medicíne, a zároveň nové cesty zvládania civilizačných chorôb. Výskum kyslých jogurtových produktov s baktériou Enterococcus faecium priniesol zaujímavé výsledky. Výskumníci porovnali šesť štúdií, v ktorých toto probiotikum znížilo hladinu celkového cholesterolu v krvi priemerne o 4%. Zo „zlého“ LDL cholesterolu ubudlo 5%.

V ďalšej štúdii, sa testom podrobilo tridsaťdva ľudí s hodnotami celkového cholesterolu v krvi od 5.7 do 7,25 mg/ dl. Náhodne sa rozdelili do dvoch skupín s takzvanými „štartujúcimi“ kultúrami (Streptococcus thermophilus a Lactobacillus delbrueckii subsp. Bulgaricus). Pri týchto baktériách sa nepredpokladal výrazný liečebný účinok, preto boli použité ako placebo.

Druhá skupina dostávala nízkotučný jogurtový nápoj. Produkt obsahoval dva jogurtové štartéry v kombinácii v Bifidobacterium longum, kmeň BL1 (probiotická skupina). Jogurty sa podávali štyri týždne, trikrát denne po 100 ml. Dobrovoľníkom v probiotickej skupine sa zredukoval celkový cholesterol približne o polovicu. Liečba veľmi výrazne pomohla pacientom so stredne ťažkou hypercholesterolémiou (zvýšenou hladinou cholesterolu v krvi). Ich hodnoty boli menšie ako 6,2 mg/dl. V druhej skupine sa množstvo tukov v krvi počas testu takmer nezmenilo.

Lactobacillus plantarum 299 skúmali vedci v súvislosti s kardiovaskulárnymi ochoreniami u ťažkých fajčiarov. Pacienti pili denne 400 ml šípkového nápoja s týmto probiotikom, ktoré pomohlo zredukovať rizikové faktory srdcovocievnych chorôb.

Dvadsaťdeväť žien vo veku od 19 do 56 konzumovalo denne 300 gramov dvoch rôznych typov jogurtu. Za dvadsaťjeden týždňov sa obidvom skupinám podarilo zvýšiť koncentráciu „dobrého“ HDL cholesterolu v krvi. Normálny jogurt obsahuje 3,5% tuku a štartovacie kultúry. Probiotický jogurt je obohatený o L. acidophilus 145, B. longum 913 a 1% oligofruktózy. Obidva jogurty síce zvýšili hladinu „dobrého cholesterolu“, ale hladina škodlivého LDL cholesterolu klesla len u žien, ktoré dostávali probiotický jogurt. Okrem mliečnych produktov nájdete probiotikum Lactobacillus acidophilus aj v doplnku Probio-fix® alebo Lactoflor.