Probiotické baktérie stimulujú tvorbu antivírusových protilátok

Orálne užívané probiotické baktérie majú schopnosť pozitívne meniť imunitné reakcie organizmu a účinne podporovať tvorbu protilátok voči črevným infekciám spôsobeným baktériami alebo vírusmi.

Taktiež boli zaznamenané pozitívne účinky probiotík pri infekciách dýchacieho traktu. Vedci vykonali štúdiu, ktorou chceli potvrdiť domnienku, že probiotiká blahodarne pôsobia aj pri podpore zvládania infekcií, ktoré postihujú nielen tráviaceho traktu.

Do kontrolovanej dvojitej slepej štúdie bolo zahrnutých 64 dobrovoľníkov, kde polovici z nich bolo podávané acidofilné mlieko s pridaním probiotík Lactobacillus rhamnosus GG a Lactobacillus acidophilus a druhá polovica užívala acidofilné mlieko v tom istom množstve, no bez pridania probiotík. V druhom týždni podstúpili všetci zúčastnení vakcináciu proti polio vírusu.

Výsledky štúdie preukázali, že u skupiny osôb užívajúcej probiotiká bol účinok vakcinácie oveľa vyšší ako v druhej skupine, čo dokázali testy zisťujúce prítomnosť protilátok v ľudskom organizme.

V prvej skupine osôb bola koncentrácia protilátok poznateľne vyššia.

Vedci na tomto základe vyvodili záver, že probiotiká vyvolávajú imunologické reakcie, čím podporujú vlastnú ochranu buniek pred vírusmi, a to prostredníctvom nárastu tvorby účinných protilátok.