Klinické štúdie

Priaznivé účinky mnohých probiotických kmeňov sa popísali v mnohých klinických štúdiách. Z nich vyberáme výsledky týkajúce sa kmeňov LA-5® a BB-12® (obsiahnuté sú napríklad v probiotiku Probio-fix®). Vo väčšine prípadov sa v dvojito slepých placebom kontrolovaných štúdiách sledoval ich vplyv na:

 • akútnu hnačku detí
 • chronickú obstipáciu a zlepšenie črevného prostredia starších pacientov
 • obnova črevnej mikroflóry po užívaní antibiotík
 • hnačku cestovateľov
 • laktózovú intoleranciu
 • pokles hladiny cholesterolu
 • vaginálnu kolonizáciu a infekciu spôsobenú kvasinkou Candida albicans
 • liečbu onkologických ochorení
 • pooperačné komplikácie a rekonvalescenciu chirurgických pacientov
 • infekciu Helicobacter pylori
 • ulceróznu kolitídu
 • atopickú dermatitídu

Výsledky týchto štúdií boli zhrnuté v mnohých prehľadných článkoch popisujúcich klinické účinky ® a BB-12®, ako aj účinky niektorých iných probiotík, na:

 • celkový zdravotný stav
 • zdravotný stav detí
 • infekčnú hnačku
 • hnačku cestovateľov
 • infekciu Helicobacter pylori
 • prevenciu a liečbu gastrointestinálnych ochorení
 • liečbu zápalových ochorení čreva
 • prevenciu a liečbu alergie
 • potravinovú alergiu a atopickú dermatitídu