Výkon športovcov

Mnoho športovcov pociťuje únavu, čo môže byť spôsobené prekonávaním určitého typu infekcie alebo pretrénovaním.

Intenzívne cvičenie je spojené s viacerými zmenami imunitného systému človeka. Stres a prílišná záťaž pri športe môže zapríčiniť oslabenie imunitného systému, čo môže mať za následok vznik rôznych typov vírusových ochorení.

Podľa výskumov sa až 70-90% aktívnych športovcov už stretlo s infekciou zapríčinenou tzv. „Epsteino Barr vírusom (EVB)“. Pretrénovanosť a únava oslabí imunitný systém natoľko, že umožní tomuto rozšírenému vírusu aktivovať a v horších prípadoch spôsobiť vnútorný zápal.

Navonok sa to u trénovaného jedinca prejaví zápalom a bolesťami hrdla a infekciami horných dýchacích ciest, čo môže vážne ovplyvniť jeho výkon.

Únava pri ťažkom tréningu a následné podľahnutie infekciám však sú nevyhnutné. Užívanie probiotických suplementov môže výrazne dopomôcť k udržanie imunitných funkcií na dostatočnej úrovni aj počas extrémnej záťaže, napríklad príprave na súťaž.

Najlepším pomocníkov sa na základe viacerých vykonaných štúdiách prejavil druh Lactobacillus acidophilus, ktorý má výraznú schopnosť aktivovať imunitný systém v boji s patogénmi. L. acidophilus taktiež napomáha pri udržiavaní zdravej sliznice a bojuje s hubovitými infekciami.

Na základe spomínaných štúdií, u atlétov, ktorým bolo denne po dobu 30 dní podávané probiotikum, sa imunitné reakcie a odolnosť zvýšili až o 31%.

Probiotiká a šport

Účinok probiotík pri infekciách dýchacích ciest a zažívacích ťažkostiach u maratónskych bežcov.

Tvrdý tréning je spojený so zvýšeným rizikom infekcií horných dýchacích ciest. Silový tréning taktiež môže byť príčinou niektorých druhov zažívacích ťažkostí.

Mnohé štúdie preukázali, že probiotiká sú vo všeobecnosti schopné redukovať infekcie dýchacích ciest a zažívacieho traktu u detí, dospelých aj starších ľudí, avšak doteraz neexistovali žiadne výskumy zameriavajúce sa na atlétov.

Preto vedci vykonali výskum, cieľom ktorého bolo zistiť účinok probiotík prejavujúci sa v počte dní bez choroby, infekcií dýchacích ciest a zažívacích problémov u maratónskych bežcov počas leta.

Výskumu sa zúčastnilo 141 maratónskych bežcov, ktorí boli rozdelení do troch skupín, z čoho dve boli kontrolné užívajúce namiesto probiotík placebo. Bežcom bolo podávané probiotikum Lactobacillus rhamnosus GG alebo placebo počas trojmesačnej doby tréningu. Po skončení tohto obdobia sa účastníci zúčastnili bežeckých pretekov, a boli skúmaní ešte dva týždne po jeho absolvovaní.

Z výsledkov: najviac dní bez choroby sa zaznamenalo práve v skupine, ktorej bolo podávané probiotikum, a to 79 dní, čo bolo o 5,7 dňa viac ako v úspešnejšej placebo skupine. V súvislosti s výskytom respiračných ochorení sa rozdiel nezistil, no zaznamenal sa v priemere dvojnásobne kratší priebeh hnačky u osôb, ktoré užívali probiotikum.

Probiotiká a vojenský výcvik

Účinok probiotík na imunitu a hormonálnu hladinu osôb počas intenzívneho vojenského výcviku.
Vedci vykonali výskum, cieľom ktorého bolo zistiť účinok probiotík na infekcie dýchacích ciest, imunitu a hormonálne zmeny počas tréningu francúzskeho komanda. Tréning trval tri týždne a po ňom nasledovalo 5 dní previerok.

Výskumu sa zúčastnilo 47 kadetov vo veku 21 rokov, ktorí boli rozdelení do dvoch skupín. Prvej skupine (24) bolo podávané počas celej doby trvania tréningu probiotikum a druhej (23) placebo.

Najvýznamnejším zistením bol fakt, že v rámci imunologických parametrov, v skupine užívajúcej placebo sa po absolvovaní tréningu výrazne znížil imunoglobulín A, pričom v probiotickej skupine zostala jeho hladina na pôvodnej úrovni. Rozdiely vo výskyte respiračných infekcií sa nezaznamenali.

Vedci vyjadrili na základe výsledkov názor, že probiotiká fungujú ako antistresor, čo ma za následok ochranu imunity organizmu aj pri extrémnej záťaži.