Probiotiká pre sviežu myseľ

Môžu probiotiká podporovať zdravú myseľ, či náladu? Túto otázku si položili aj americkí vedci z Texasu. Inšpirovali sa niekoľkými známymi súvislosťami medzi črevným zdravím a psychickou pohodou. Ako sa zdá, ich výskum potvrdzuje úlohu „dobrých baktérií“ v neurológii.

Vedci sa rozhodli skúmať tzv. neurologické probiotiká, aby vysvetlili prenos neurochemikálií priamo z čreva do nervovej sústavy. Nedávne štúdie na myšiach potvrdili, že serotonín alebo „hormón šťastia“ sa dostal do krvi absorpciou z čreva. Môže to teda znamenať, že probiotiká ovplyvňujú našu náladu, správanie aj duševný stav. Táto práca je prevratná. Spája rôzne vedné odbory a rozširuje pole ich pôsobnosti. Mikrobioliógia sa stretáva s neurovedou a psychiatriou.

Len donedávna boli tieto myšlienky v odborných kruhoch považované za extravagantné a nepravdepodobné. Ale texaská štúdia jasne dokazuje , že laktobacily a bifidobaktérie vplývajú na vstrebávanie neurochemických látok a podporujú ich cirkuláciu v krvnom riečisku. Tým si probiotiká nachádzajú nový spôsob uplatnenia mimo zažívacieho traktu. Podieľajú sa na zmenách nálad a správania, pretože nepriamo ovplyvňujú mozog. Mikrobiologické kmene prospešné pre nervovú sústavu a mozog sú už rozšírené aj kyslomliečnych potravinárskych produktoch. Bežne sa používajú aj ako súčasť probiotických výživových doplnkov.

Nájdete ich napríklad pod názvami Probio-fix®, Probio-fix Inum®, Lactoflor alebo Ellen.