Alkoholizmus a probiotiká

Dlhodobé a nadmerné pitie alkoholu zavalí telo obrovským množstvom škodlivín. Pre tých, ktorí si včas uvedomia, že niečo nie je v poriadku, sú tu okrem štandardnej liečby aj probiotiká. Zotavujúcim sa alkoholikom výrazne pomôžu obnoviť celkové zdravie.

„Dobré baktérie“ obnovujú imunitné funkcie bielych krviniek a zlepšujú pečeňové funkcie. Výskumníci z University College London poskytli pacientom s alkoholovou cirhózou pečene probiotické doplnky. Po štyroch týždňoch užívania ohlásili, že funkcia niektorých buniek imunitného systému (konkrétne neutrofilov) sa obnovila.

Zaujímavý výskum viedli vedci z Ruska a Spojených štátov v roku 2009. Probiotické doplnky dokázali u alkoholikov zlepšiť črevné zdravie aj pečeňové funkcie. Probiotiká totiž fungujú ako „vytesňovače“ pre choroboplodné zárodky. Ak sú na črevnej stene prítomné priaznivé probiotiká, "nedostanú sa k nej" choroboplodné zárodky. Navyše probiotiká vytvárajú pH, ktoré patogénom nevyhovuje. Tak sa probiotiká stávajú účinným nástrojom predovšetkým pre nebezpečné črevné baktérie E. coli alebo Candida.

Nedostatok probiotík v tráviacom trakte vedie k rôznym ťažkostiam, ktoré sú pre alkoholikov typické. Jedná sa najmä o podráždenie zažívacieho traktu, bolesti hlavy, kandidózu (nadpočet baktérií Candida albicans) a stavy úzkosti.

Azda najsilneší z probiotických bojovníkov je Lactobacillus acidophilus. Vytvára v tele prirodzenú formu antibiotík. Zvyšuje schopnosť bojovať proti choroboplodným zárodkom prijímaným v potrave alebo vo vzduchu. Lactobacillus acidophilus je dostupný aj v probiotických doplnkoch Probio-fix® alebo Lactoflor.

Alkoholici nadmerne a dlhodobo zaťažujú imunitný systém. Často si spôsobia premnoženie kvasiniek, ktoré provokujú vznik rôznych psychických stavov. Kvasinky vytvárajú toxíny útočiace na nervový systém. Tým sa poruší krehká rovnováha chemických látok v nervovom systéme a vzniká depresia. U alkoholikov je celkom bežná.

Aj rozsiahla štúdia (213 alkoholikov) vykonaná v protialkoholickom centre v Minneapolise potvrdila súvislosť medzi kandidózou a alkoholom. Niektoré príznaky kvasinkových infekcií (kandidóz) sa prekrývajú s ťažkosťami alkoholikov. Patrí sem nespavosť, strata libida, už spomínaná depresia, bolesti hlavy, zápaly dutín a iné. Alkohol zvyšuje hladinu cukrov v tele. Ak sa pridajú ďalšie bežné dispozície alkoholikov, problémy s kandidou sú na svete. Alkoholici, ktorí zároveň fajčia, riskujú infekcie dýchacích ciest. V tomto momente sa pacienti dostávajú do začarovaného kruhu, pretože respiračné infekcie sa liečia antibiotikami. A antibiotiká spôsobujú nárast kandidy. Uzdravujúci sa alkoholici, ktorí holdujú káve a sladkostiam si tiež zvyšujú pravdepodobnosť premnoženia kvasiniek.

V ďalšej štúdii vedci skúmali 66 dospelých Rusov prijatých na psychiatrickú kliniku. Diagnózou bola alkoholová psychóza. Do výskumu sa zapísalo aj 24 zdravých mužov – nealkoholikov. Alkoholickí pacienti boli náhodne pridelení do skupiny so štandardnou liečbou. Pozostávala z vitamínových doplnkov a abstinencie. Druhej skupine pridali aj probiotiká Bifidobacterium bifidum a Lactobacillus plantarum 8PA3. Pacienti ich dostávali počas piatich dní. Bifidobacterium bifidum, je tiež známe ako Lactobacillus bifidum. V črevnej mikroflóre sa vyskytuje vo veľkých množstvách. Lactobacillus plantarum sa zase bežne nachádza v kyslej kapuste alebo čalamáde.

Pred začatím liečby výskumníci urobili základné hodnotenie zdravia všetkých testovaných. Hodnotili črevnú mikroflóru (prirodzenú skladbu baktérií v čreve) u alkoholikov aj nealkoholikov. Črevná flóra alkoholikov bola v porovnaní s triezvymi kolegami nevhodná. Preto nikoho neprekvapili zvýšené pečeňové enzýmy, ktoré odhalili poškodenia pečene zapríčinené alkoholom. Už po piatich dňoch liečby dokázali probiotiká u alkoholikov zlepšiť mikroflóru a upravili aj pečeňové enzýmy. Podskupina alkoholikov s miernou alkoholovou hepatitídou a probiotickou liečbou tiež preukázala veľké zlepšenie oproti skupine, ktorá probiotiká nedostala.

Výskumníci sa zhodli, že „dobré baktérie“ sú skvelým nástrojom na úpravu črevnej flóry u alkoholikov. Rovnováha baktérií rozhodujúco ovplyvňuje choroby spôsobené alkoholom. Probiotiká si preto zaslúžia ďalšie klinické testy, ktoré do tejto teórie vnesú viac svetla.