Účinky antibiotík na GIT

Antibiotiká z gréckeho anti – proti a bios – život sú lieky, ktoré zabíjajú, alebo bránia  rastu mikroorganizmov. Ich antimikrobiálny účinok sa používa na liečbu infekčných ochorení bakteriálneho pôvodu. Prvé antibiotikum – penicilín bolo objavené v roku 1928 Alexandrom Flemingom a do praxe sa dostalo o niekoľko rokov neskôr. V súčasnosti poznáme pomerne široké spektrum antibiotík, ktoré sa používajú podľa účinnosti voči konkrétnym patogénom.

Takmer všetky antibiotiká môžu vyvolávať gastrointestinálne (tráviace) ťažkosti. Medzi najčastejšie nežiaduce účinky patrí  hnačka, nauzea (nevoľnosť), zvracanie a dyspepsia (porucha trávenia). Nauzea a zvracanie nebývajú závažného charakteru. Hnačka vzniká v dôsledku črevnej dysmikróbie (nesprávne zloženie črevných baktérií), alebo v dôsledku špecifického účinku antibiotík na črevný trakt. V približne jednej pätine prípadov sa k črevnej dysmikróbií pridá superinfekcia Clostridium difficile. Najnebezpečnejším nežiaducim účinkom antibiotík je tzv. pseudomembranózna kolitída (špecifický zápal čreva). Toto ochorenie vyvoláva patogén Clostridium difficile a môže vzniknúť po podávaní antibiotika klindamycínu, aminopenicilínov, cefalosporínov, alebo po kombinácii širokospektrálnych antibiotík.

Čo je potrebné dodržiavať počas užívania antibiotík?

  • Riaďte sa pokynmi lekára a lekárnika – je dôležité, aby ste presne vedeli ako a kedy máte antibiotiká užívať, a aby ste neprestali s liečbou hneď po zlepšení príznakov, ale aby ste vybrali celé balenie antibiotík
  • Nekonzumujte grep alebo pomelo – obsahujú látky (špecifické flavonoidy a furanokumaríny), ktoré môžu spomaľovať metabolizmus určitých druhov antibiotík, čím by mohlo dôjsť k ovplyvneniu ich účinku
  • Neopaľujte sa a nenavštevujte solárium – pri užívaní niektorých druhov antibiotík by mohla vzniknúť nežiaduca fotosenzibilná reakcia na koži
  • Obmedzte fyzickú aktivitu – šetrite energiou, budete ju potrebovať v boji proti infekcii
  • Vylúčte konzumáciu alkoholu – mohli by ste tým ovplyvniť metabolizmus a účinok antibiotík

Užívanie probiotík počas antibiotickej terapie pomáha doplniť „dobré“ baktérie vo vašich črevách, čím sa zabezpečuje mikrobiálna rovnováha a redukuje sa výskyt nežiaducich účinkov antibiotík. Odporúča sa užívať probiotiká hneď od začiatku antibiotickej liečby, pokračovať počas liečby a aspoň 2 týždne po jej skončení. 98 % gastroenterológov vyjadrilo v prieskume presvedčenie, že probiotiká zohrávajú dôležitú úlohu pri antibiotickej terapii.

Užívanie probiotík môže znížiť riziko vzniku antibiotikami vyvolanej hnačky o 50 %, ak sa začnú podávať do troch dní od začiatku terapie. Na túto indikáciu sú najlepšie probiotické bakteriálne kmene Lactobacillus rhamnosus GG, LGG® a Saccharomyces boulardii, ale aj Lactobacillus LA-5® a Bifidobacterium BB-12®.

Antibiotiká sa využívajú aj na eradikáciu (ničenie) Helicobacter pylori. Pridaním Saccharomyces boulardii ku tejto liečbe sa zníži riziko vzniku nežiaducich účinkov o 50 % a zvýši sa účinnosť eradikácie o 11-13 %.