Probiotiká pri chemoterapii

Chemoterapia patrí medzi tri základné liečebné postupy nádorových ochorení. Chemoterapia využíva na liečbu rakoviny protinádorové liečivá vo forme tabletiek alebo infúzií. Okrem chemoterapie sa v terapii rakoviny využívajú chirurgické zákroky a rádioterapia. Chirurgické zákroky slúžia na priame odstránenie tumoru. Rádioterapia využíva pôsobenie ionizujúceho žiarenia na nádorové bunky.

Cieľom liečebných metód je zabiť čo najviac rakovinových buniek, pri čo najmenšom poškodení zdravého okolitého tkaniva. Nové technológie využívané v liečbe sa k tomuto ideálnemu stavu približujú. Dokonalé zameranie sa len na rakovinové bunky žiaľ zatiaľ nie je možné. Liečebné postupy sa volia na základe typu rakoviny a štádia, v ktorom sa rakovina nachádza. Dokonca aj liečba rovnakého typu rakoviny sa môže líšiť od pacienta k pacientovi. Integratívna onkológia ponúka spektrum podpornej terapie za účelom minimalizovať nežiaduce účinky chemoterapie, rádioterapie a chirurgických zákrokov.

Integratívnu onkológiu reprezentuje:

  • Nutričná terapia – dôležité miesto zohrávajú práve probiotiká
  • Prírodná medicína – s cieľom „dobiť“ pacientom energiu
  • Onkologická rehabilitácia – s cieľom znovunadobudnúť silu a fyzickú kondíciu
  • Psychologická podpora – s cieľom minimalizovať stres a podporiť pacienta po emocionálnej stránke

Chemoterapia zabíja rýchlo deliace sa bunky. Primárne postihuje rakovinové bunky, ale zároveň škodí aj niektorým typom zdravých ľudských buniek, vrátanie buniek tráviaceho traktu. Takéto poškodenie môže spôsobiť zápal, bolesť, hnačku alebo znížené vstrebávanie živín. Schopnosť probiotík upravovať črevnú mikroflóru je kľúčovým faktorom rýchlej bunkovej regenerácie. Probiotiká týmto mechanizmom pomáhajú obnoviť bunky poškodené chemoterapiou, čím zmierňujú nežiaduce účinky chemoterapie. Nedokonale špecifický účinok chemoterapie (aj rádioterapie) zároveň oslabuje imunitný systém. Oslabený imunitný systém nedokáže efektívne odolávať infekciám, a tak sa pacient stáva náchylnejším na rôzne, napríklad črevné alebo respiračné infekcie. Užívanie probiotík môže posilniť váš imunitný systém a ochrániť vás pred potencionálnymi zdravotnými komplikáciami.

O pozitívnom vplyve probiotík počas chemoterapie sa písalo už v roku 2009 v článku publikovanom v Journal of Parenteral and Enteral Nutrition : “Probiotiká vyliečili hnačku vyvolanú chemoterapiou u pacientiek s rakovinou prsníka.”

V súčasnosti prebieha v onkologických centrách na Slovensku dvojito zaslepená štúdia, zameraná na zníženie nežiaducich účinkov špecifického typu chemoterapie u pacientov s rakovinou hrubého čreva. Pacientom lekári podávajú dva kmene, Lactobacillus rhamnosus LGG® + Bifidobacterium lactis BB-12® alebo placebo po dobu minimálne 6 týždňov.