Probiotiká ako prevencia rakoviny

Rakovina je choroba, ktorú charakterizuje nekontrolovateľné delenie abnormálnych buniek. Vzniká v prípadoch, keď prestane pracovať kontrolný mechanizmus buniek. Staré bunky neumierajú (ako by mali), ale namiesto toho ďalej rastú a produkujú nové abnormálne bunky. Tieto abnormálne bunky (bez schopnosti plánovanej bunkovej smrti) formujú rakovinové tkanivo, ktoré nazývame aj „tumor“. Niektoré formy rakoviny, ako napríklad leukémia tumory nevytvárajú. Rakovina je časté ochorenie, predpokladá sa, že v súčasnej dobe bude diagnostikovaná počas života každému druhému mužovi a každej tretej žene. Preto je neobyčajne dôležité vedieť čo rakovina v skutočnosti je a ako predchádzať jej vzniku.

V súčasnosti rozlišujeme viac ako 100 rôznych typov rakoviny, medzi tie najčastejšie patrí rakovina pľúc, pečene, hrubého čreva a konečníka. Niektoré typy rakoviny sú špecifické pre dané pohlavie. Napríklad rakovina prsníka  je typická pre ženy a rakovina semenníkov sa pochopiteľne vyskytuje len u mužov. Rizikové faktory pre jednotlivé typy rakoviny sa môžu líšiť, avšak existuje niekoľko spoločných rizikových faktorov.

Rizikové faktory vzniku rakoviny:

  • Vek – väčšina ľudí s diagnostikovanou rakovinou je starších ako 65 rokov
  • Zlozvyky: fajčenie, pravidelné užívanie alkoholu, opaľovanie sa bez ochranného faktora
  • Obezita
  • Genetická predispozícia výskyt rakoviny u predošlých generácií
  • Chronické zdravotné problémy – napríklad dlhotrvajúce tráviace ťažkosti
  • Znečistené životné/pracovné prostredie: smog, škodlivé chemikálie

Je zrejmé, že s niektorými rizikovými faktormi toho veľa nenarobíme. Genetickú predispozíciu sa nám zmeniť jednoducho nepodarí. Ovplyvniť však môžeme svoju životosprávu, zbaviť sa zlozvykov a taktiež sa môžeme presťahovať sa do menej znečisteného prostredia. Okrem toho existujú viaceré prepojenia medzi diétou a rakovinou. Lekári odporúčajú užívať probiotiká, ako účinnú časť antirakovinovej diéty. Zdravotné benefity vyplývajúce z užívania probiotík sú najmä vyvážená skladba prospešných črevných baktérií, antioxidačný potenciál a inhibícia rastu patogénov.

Štúdia uverejnená v American Journal of Clinical Nutrition pozorovala vplyv probiotík na mikrobiálnu skladbu čriev u ľudí s kolorektálnym karcinóm. Do štúdie bolo zahrnutých 80 pacientov s nedávno vyoperovanými polypmi alebo nádormi. Štúdia bola randomizovaná a dvojito zaslepená, pričom pacientov rozdelili do dvoch skupín, ktoré pozorovali 3 mesiace. Prvá skupina dostávala probiotiká s obsahom Lactobacillus rhamnosus LGG® a Bifidobacterium lactis BB-12® kombinovaných s prebiotikami. Druhá kontrolná skupina dostavala placebo. Po troch mesiacoch sa v prvej skupine užívajúcej probiotiká zaznamenal výrazne nižší výskyt baktérií rodu Clostridium v hrubom čreve oproti kontrolnej skupine. Baktérie rodu Clostridium sú spájané so zvýšeným rizikom vzniku rakoviny. Z výsledkov štúdie sa dá vyvodiť záver, že určité probiotiká môžu znížiť výskyt patogénnych mikroorganizmov v hrubom čreve, čím sa eliminuje jeden z rizikových faktorov vzniku rakoviny hrubého čreva.

Pravidelné užívanie probiotík v prevencii rakoviny môže:

  • Posilniť imunitný systém
  • Podporiť elimináciu toxínov a patogénov z hrubého čreva
  • Podporiť vylučovanie potenciálnych karcinogénov hrubého čreva
  • Podporiť elimináciu aflatoxínov (karcinogén/mykotoxín)