Oxidačný stres a probiotiká

Rakovina predstavuje nielen z národného, ale aj globálneho hľadiska vážny medicínsky, ako aj ekonomický problém. Početnosť jej výskytu a miera úmrtnosti za posledné storočie na celom svete ustavične rástli.

Probiotiká znižujú oxidačný stres organizmu

Existuje viacero epidemiologických dôkazov,  ktoré podporujú podpornú ochrannú úlohu probiotík v prevencii vzniku rakoviny. Baktérie mliečneho kvasenia majú mnoho prospešných účinkov na prostredie v gastrointestinálnom (tráviacom) trakte. Uvoľňujú doň enzýmy, ktoré napomáhajú správnemu tráveniu a zmierňujú príznaky črevnej malabsorpcie (zníženého vstrebávania živín).  Pravidelné užívanie probiotických preparátov a častá spotreba fermentovaných mliečnych výrobkov má preukázateľné protinádorové účinky. Tieto účinky sú pripisované obmedzeniu mutagénnej aktivity redukovaním uvoľňovania niekoľkých enzýmov, ktoré majú z dlhodobého hľadiska karcinogénne účinky. A to nielen lokálne, teda v tráviacom trakte, ale aj na celý ľudský organizmus.

Podľa najnovších výskumov sa probiotiká ukazujú ako sľubný preventívny prostriedok nielen proti rakovine hrubého čreva (kolorektálnemu karcinómu), ale aj proti rakovine pečenemočového mechúra. Mechanizmus ich účinku spočíva v tom, že potláčajú rast „zlých“ baktérií, ktoré premieňajú prokarcinogény (teda látky, ktoré ešte nemajú rakovinový účinok, ale môžu ho za splnenia určitých podmienok nadobudnúť) na karcinogény (čiže látky so silnou schopnosťou vyvolať nekontrolovateľné rakovinové bujnenie buniek).

Znížením množstva karcinogénov v čreve a zvýšením aktivity ochranných enzýmov sa posilňuje celková aktivita imunitného systému, ktorá vedie k efektívnemu odchytávaniu a ničeniu zmutovaných buniek. Pri správnej a dostatočnej imunitnej odpovedi tak vlastne ani nemôže dôjsť k rozvinutiu rakovinového ochorenia.

Probiotiká tiež významne znižujú takzvaný oxidačný stres, čiže útoky kyslíkových radikálov na bunky, ktoré tiež môžu v dlhodobejšom horizonte viesť k mutáciám genetickej stavby buniek a viesť k vzniku rakoviny. Zvyšujú totiž v organizme uvoľňovanie a aktivitu enzýmov, ktoré premieňajú vysoko reaktívne voľné kyslíkové radikály – poškodzujúce všetky typy biologických molekúl – na neškodný molekulový kyslík a vodu.

Rastislav Teplánský