Onkológia

Prevencia rakoviny probiotikami? Jednou z najznámejších schopností probiotík je ich úloha pri prevencii vzniku rakoviny hrubého čreva. Probiotické baktérie napomáhajú spolu so zeleninou, strukovinami a celozrnnými potravinami k znižovaniu rizika vzniku rakoviny. Keďže rakovina hrubého čreva sa obvykle rozvíja niekoľko rokov, vedci sa snažili zamerať na odhalenie jej počiatočného štádia. Do výskumu bolo zahrnutých 80 pacientov, u ktorých už bola diagnostikovaná rakovina hrubého čreva v ranom štádiu, alebo sa v ich črevách našli polypy, ktoré môžu postupom času vznik zhubného nádoru spôsobiť.

Pacienti boli náhodne rozdelení do dvoch skupín. Jednej boli podávané probiotiká a druhej skupine placebo (neúčinné tabletky). Po uplynutí 12 týždňov vedci zaznamenali, že pomer baktérii v hrubom čreve sa u osôb, ktorí užívali spomínané probiotiká zmenil v neprospech baktérii, ktoré zvyšujú riziko vzniku rakoviny. U pacientov užívajúcich placebo sa zlepšenie stavu nezaznamenalo.

Probiotiká a rakovina

Rakovina je ťažko liečiteľný a často smrteľný súbor ochorení. Vzniká nekontrolovaným rozmnožovaním buniek, ktoré sú schopné napádať zdravé tkanivo. Bunky zmutujú, alebo uvedú do činnosti chybné gény, ktoré za normálnych okolností kontrolujú rast a delenie bunky. Takáto situácia vzniká v organizme bežne a rakovina väčšinou vôbec nevznikne. Problém nastane až v momente, keď imunitný systém nie je schopný rozoznať a zničiť „choré“ bunky. Príčin, ktoré zvýšia výskyt abnormálnych buniek je veľa a stále sa objavujú nové.

Chemikálie, ktoré spôsobujú rakovinu sa nazývajú karcinogény. Do tela sa dostanú z vonkajšieho prostredia, alebo vzniknú pri metabolizme mikróbov, ktoré žijú v tráviacom trakte. Probiotické kultúry v črevách môžu znížiť riziko vzniku rakoviny viacerými spôsobmi. Dokážu zničiť karcinogény prijaté zvonku, pretože zmenia prostredie v čreve. Škodlivé mikroorganizmy v zmenených podmienkach neprosperujú. Zníži sa ich počet a tým aj množstvo toxínov, ktoré produkujú pri svojej látkovej premene.

Keďže aj probiotiká sú baktérie, majú vlastný metabolizmus. Produkujú celý rad látok s rôznymi účinkami. Butyrát napríklad zlepšuje schopnosť bunky odumrieť v správnom čase, aby mohla byť nahradená inou. (Tento proces je známy ako apoptóza alebo programovaná bunková smrť.) Probiotiká tiež produkujú zložky, ktoré bránia nádorovým bunkám rásť. Iné látky stimulujú imunitný systém k lepšej obrane proti rakovinovým bunkám. Z výskumov je zrejmé, že probiotické kultúry znižujú riziko rakoviny. Vedci testujú účinok rôznych druhov kyslých mliečnych produktov, probiotických baktérií alebo bakteriálnych produktov.

Niektoré probiotiká boli testované na konkrétnych druhoch rakoviny. Príkladom je baktéria Lactobacillus casei Shirota pri opakujúcej sa rakovine močového mechúra. Laktobacily sa podávali v kyslom mlieku. Výsledok štúdií je povzbudivý, pretože ľudia, ktorí dostávali probiotikum mali dvakrát dlhšie obdobie bez ochorenia.

Európska únia sponzorovala projekt, v ktorom vedci testovali oligofruktózu (prebiotikum, ktoré podporuje rozvoj mikroflóry), spolu s baktériami L. rhamnosus GG a Bifidobacterium lactis BB-12®. Pacienti už mali predošlé skúsenosti s polypmi v hrubom čreve a bolo pravdepodobné, že sa im choroba vráti. Podľa štúdie spomínaný bakteriálny „mix“ znížil nekontrolovaný rast črevných buniek.

Probiotiká vplývajú na prostredie zažívacieho traktu a tak znižujú riziko vzniku rakoviny. Samozrejme, výskum ešte nie je dokončený a potrebuje ďalšie štúdie, aby sa význam pozorovaní potvrdil. Výsledky sú sícedočasné, ale určite povzbudzujúce.

Baktériu Bifidobacterium lactis BB-12®12 môžete nájsť v doplnku s názvom Probio-fix® a Lactobacillus rhamnosus GG tvorí Probio-fix Inum®.