Probiotiká u kriticky chorých ľudí

Kriticky chorí ľudia, ktorí na nemocničnom lôžku dýchajú pomocou prístroja, sú ohrození mnohými infekciami. Medzi najvážnejšie patrí zápal pľúc. Bojuje s ňou viac ako 30% pacientov. Choroba je často smrteľná, predlžuje pobyt v nemocnici a zvyšuje náklady na liečbu. Probiotiká prinášajú novú nádej, ako sa s týmto problémom šetrne vyrovnať.

Choroboplodné zárodky, ktoré tento druh zápalu pľúc spôsobujú sú väčšinou odolné voči antibiotikám. Zdroj nových antibiotík je v nedohľadne. Preto vedci hľadajú alternatívne postupy liečby a vybrali si štúdium probiotík. Už v minulosti niektoré druhy preukázali schopnosť znížiť riziko tohto ochorenia. Výsledky však záviseli hlavne od kvality a typu probiotík.

Dr. Morrow a jeho kolegovia počas niekoľkých rokov skúmali 138 kriticky chorých pacientov. Podali im Lactobacillus rhamnosus dvakrát denne alebo placebo. Tento kmeň nájdete aj v produkte Probio-fix Inum®. Výskumy dokázali, že každodenné užívanie laktobacilov znížilo výskyt zápalu pľúc o 50%. Zároveň pacienti s probiotikami nepotrebovali toľko antibiotík ako druhá skupina. Menej antibiotík znamená menej ďalších infekcií spôsobených baktériou Costridium difficile. Neboli spozorované žiadne vedľajšie účinky, za ktoré by mohli zodpovedať probiotiká. Štúdia, ktorá hodnotí výsledky viacerých takýchto testov dokazuje, že počet zápalov pľúc sa znížil priemerne o 39%, ak pacienti užívali probiotiká.

Laktobacilus môže byť novým, lacnejším a neantibiotickým riešením pri prevencie nákaz získaných v nemocnice. Tento spôsob liečby ale nie je vhodný pre každého pacienta v intenzívnej starostlivosti. Vedci zdôrazňujú, že výsledky nie sú všeobecné. Existujú prísne kritériá, pre výber pacientov, ktorí sa môžu takto liečiť.