Infekcia baktériami Clostridium difficile

Clostridium difficile je mimoriadne nebezpečná baktéria, ktorá vytvára spóry. (Ak baktérie nemajú priaznivé podmienky na život, uzatvoria sa do spór. Sú to akési obaly, v ktorých spotrebovávajú minimum energie. Môžu prežiť dlhý čas aj v nehostinnom prostredí.) Klostrídia je pravdepodobne najčastejšou baktériou, ktorá sa nám dostáva do tela cez ústa. Mnohokrát sa ňou infikujú pacienti v nemocniciach, zvlášť po liečbe antibiotikami. V tom období sú mimoriadne náchylní na infekčné ochorenia. Antibiotiká totiž okrem škodlivých baktérií „vymetú“ aj tie, ktoré nás chránia pred chorobami.

Infekcia baktériou Clostridium difficile môže mať rôzne stupne závažnosti. Od hnačky, cez príznaky stredne ťažkého zápalu hrubého čreva až po toxické megacolon. Toxické megacolon je najzávažnejšia a život ohrozujúca komplikácia. Postihuje hrubé črevo. Črevo sa rozťahuje, nedokáže posúvať plyny. Pacienti majú nafúknuté brucho, bolesti a vysokú horúčku. Lekári sa snažia zabrániť prasknutiu čreva. Ďalším vážnym stavom je druh zápalu hrubého čreva – pseudomembranózna kolitída. Niekedy sa infekcia objaví u pacientov ako odpoveď na liečbu, alebo na už spomínané prerušenie podávania antibiotík.

Nie sú to antibiotiká, ktoré spôsobujú infekciu. Skôr môžeme povedať, že použitie antibiotík oslabuje a redukuje črevné baktérie, ktoré zabraňujú baktérii C. difficle obsadiť črevo. Ako liečba nebezpečného votrelca sa väčšinou podávajú antibiotiká (vankomycín, rifampicín, teikoplanín alebo bacitracín). Môžu byť úspešné v likvidácii príznakov ochorenia. Napriek tomu môže mať okolo 25% alebo viac pacientov opakované hnačky nasledujúce po ústupe istých antibiotík. Stáva sa to, pretože normálna črevná flóra možno v tom čase nemá dostatok síl vyhubiť prežívajúce spóry klostrídií. Spóry nečinne čakajú usadené v čreve na vhodnú príležitosť, kedy budú môcť zaútočiť. U mnohých pacientov zostávajú aj po liečbe. Preto môžu chronické, opakujúce sa ochorenia pokračovať. Liečba týchto hnačiek spôsobených baktériami C. difficile môže byť obzvlášť náročná. Hlavne preto, že v tele nemáme prostriedky, ktorými môžeme spóry zabiť.

Nové prístupy k liečbe objavujú použitie probiotík. Predovšetkým kmeňa Lactobacillus GG, ktorý sa nachádza v probiotickom doplnku Probio-fix Inum®. Pri klostrídiách je úspešné aj probiotikum Sacchromyces boulardii. Koniec – koncov, ak zlyhajú všetky medicínske postupy liečby, stále je tu možnosť opätovnej kolonizácie hrubého čreva kmeňmi probiotík. Táto liečba sa už použila a v ničení spór bola úspešná.