Infekčné lekárstvo

Vplyv probiotických baktérií na prevenciu pred infekciami. Vzájomný vplyv rôznych typov baktérií vedie počas osídľovania organizmu a v procese príjmu a premeny živín k boju medzi jednotlivými druhmi. Vedecké dôkazy potenciálneho využitia mikroorganizmov v prevencii a liečbe infekcií horných dýchacích ciest, močových ciest a zažívacieho traktu boli predmetom snahy mnohých výskumných a vedeckých tímov.

Obzvlášť sa dôraz kládol na možnosť ovplyvniť skladbu tráviaceho traktu – prítomnosť baktérií schopných eliminovať nežiaduce patogény.

Množstvo relevantných štúdií dokazuje, že výskyt infekcií horných dýchacích ciest zapríčinených predovšetkým mikroorganizmami druhu streptoccocus, je dôsledkom zníženého výskytu pozitívnych baktérií so schopnosťou znižovať rozmnožovací potenciál patogénov. Tieto „dobré“ baktérie sú predovšetkým probiotického druhu a spolu s antibiotickou liečbou dokážu infekcie nielen úspešne liečiť, ale im aj predchádzať.

Vo viacerých prípadoch urogenitálnych infekcií preukázali schopnosť znížiť výskyt lokálnych infekcií bakteriálne druhy Escherichia coli a probiotické mikroorganizmy. Vedecky dokázané boli tiež blahodarné účinky probiotických druhov Lactobacillus a Bifidobacteria a to predovšetkým pri infekciách tráviaceho traktu.

Na základe uvedených výsledkov možno jednoznačne potvrdiť, že baktérie (predovšetkým ich rôzne probiotické druhy a odrody) majú schopnosť poraziť cudzorodé patogény a nebezpečné mikroorganizmy a tým vyhrať boj s infekciami najrôznejších druhov.