Reumatická artritída

Popŕhliť sa žihľavou je podľa starej mamy zdravé. Tí, ktorým sa to stane, vraj nedostanú reumu. Nevieme, nakoľko je táto metóda naozaj účinná, ale vedci dnes prichádzajú s novou hypotézou. Reumatici sa už chvalabohu v žihľave váľať nemusia. Okrem bežných liekov im v bolestiach môžu uľaviť aj probiotiká.

Črevná flóra určitým spôsobom ovplyvňuje schopnosť imunitného systému odpovedať na útoky škodlivých mikroorganizmov. Toto zistenie priviedlo vedcov na myšlienku, že probiotiká je možné použiť pri prevencii a terapii rôznych chorôb. Črevná flóra ovplyvňuje zápalové reakcie v črevách a môže prispieť aj k vzniku zápalov v kĺboch. Zapálené kĺby sú nesmierne bolestivé, strácajú pohyblivosť a celkovú funkčnosť. Sú typické pre reumatickú artritídu.

Reumatická artritída je autoimunitné ochorenie. Znamená to, že imunitný systém sa neobracia voči mikroorganizmom, ktoré do tela vstupujú, ale napáda vlastné bunky. Človek stráca schopnosť tolerovať protilátky, ktoré má telo pripravené pre prípad, že by sa muselo brániť votrelcom zvonka. Pri vzplanutí choroby sa spúšťa zápalová imunitná odpoveď. Spôsobuje poškodenie kĺbov a ich funkčné znehodnotenie. Podľa najnovších výskumov za to môžu aj zmeny normálnej črevnej mikroflóry. Takisto k rozvoju autoimunitného ochorenia prispieva porucha fungovania hlienovej bariéry. (Hlienová bariéra je povlak na vnútornej strane čriev, ktorý má ochrannú funkciu.) S črevnou mikroflórou sa už akosi samozrejme spájajú probiotické baktérie. Je známe, že dokážu vplývať na imunitný systém. Preto sa výskumníci venujú hodnoteniu účinnosti probiotík pri zlepšení prejavov artritídy.

Niekoľko predklinických štúdií zhodnotilo účinky rôznych kmeňov probiotík na prejavy a klinické ukazovatele artritídy. Výskum na zvieratách potvrdil pokles zápalov po jednom mesiaci kŕmenia jogurtom obsahujúcim Lactobacillus GG (LGG®). V porovnaní s tými, ktorí dostávali obyčajný jogurt alebo mlieko boli výsledky skutočne zaujímavé. Okrem jogurtov sa Lactobacillus GG nachádza aj vo výživovom doplnku Probio-fix Inum®.

Pilotná štúdia hodnotila dlhotrvajúci efekt probiotika Lactobacillus GG (LGG®) na príznaky reumatickej artritídy u ľudí. V tomto výskume, dostávalo 21 pacientov 2 kapsule LGG® alebo placebo dvakrát denne počas 12 mesiacov. Počet oslabených a opuchnutých kĺbov sa znížil z 8,3 na 4,6 u skupiny s probiotikom z 5,5 na 4,8 u skupiny s placebom. Aktivita ochorenia sa znížila o 71% u LGG® pacientov v porovnaní s 30% u pacientov z placebo skupiny. Hoci neboli štatistické zmeny v niektorých parametroch príliš významné, veľa pacientov v LGG® skupine hlásilo výborný pocit a omnoho lepší stav celkového zdravia. Lactobacillus GG nájdete vo vysokých koncentráciách aj v probiotickom doplnku Probio-fix Inum®.

V rôznych štúdiách na zvieratách sa skúmalo aj probiotikum Lactobacillus casei. Zredukovalo výskyt a rozvoj kolagénom indukovanej artritídy. V ďalšom prípade laktobacily dokázali zmierniť príznaky artritídy a pozitívne naštartovali imunitný systém.

Pacienti s reumatickou artritídou dostávali aj Bacillus coagulans GBI-30, 6086. V dotazníkoch monitorujúcich subjektívne pocity pacientov sa po ich užívaní ukázali veľmi pozitívne zistenia. Takisto sa v probiotickej skupine zmiernila bolesť oproti skupine s placebom. Reumatikom za okrem medicínskych parametrov zlepšili aj fyzické schopnosti. Boli schopní prejsť pešo dlhší úsek cesty a pravidelne sa zúčastniť denných aktivít. Celkové výsledky tejto pilotnej štúdie podporujú úlohu Bacillus coagulans GBI-30, 6086 ako prídavnej terapie pre zápalové ochorenia. Rovnako sa potvrdilo prepojenie medzi črevnou mikroflórou, imunitným systémom a artritickými chorobami.

Baktéria Bacillus coagulans GBI-30, 6086 preukazuje schopnosť zlepšovať zdravie celkového zažívacieho traktu. Aby bola efektívna, musí prežiť v kyslom prostredí so žalúdočnými kyselinami a žlčou. Len tak sa môže dostať do črevného traktu. Kolonizuje vnútorné steny čreva a uplatňuje svoj pozitívny účinok. Mnoho probiotík sa prechodom cez kyslé prostredie inaktivuje, kdežto baktérie Bacillus coagulans GBI-30, 6086, sú svojou skladbou chránené pred poškodením.

Hoci je to stále kontroverzný názor, dôkazy poukazujú na možné prepojenie medzi črevnými mikróbami a systémovými zápalovými ochoreniami. Aktivované Bacillus coagulans GBI-30, 6086 produkujú bakteriocíny a znižujú miestne pH. Produkujú mastné kyseliny s krátkym reťazcom, ktoré sú známe tým, že podporujú zdravie a liečia bunky tenkého aj hrubého čreva. Ako to už pri probiotikách býva, veľmi dobre vplývajú na imunitný systém. Druh probiotického kmeňa Bacillus coagulans sa nachádza aj v doplnku Nutrolin B.