Vplyv probiotík na imunitu

Imunitný systém nám slúži ochranná bariéra voči ochoreniami. Skladá sa z nešpecifickej (vrodenej) a špecifickej (získanej) imunity. Nešpecifická imunita je daná od narodenia. Získaná imunita sa vytvára až po stretnutí s pôvodcom ochorenia a je sprostredkovaná špecifickými bunkami imunitného systému. Pri narušenej činnosti imunitného systému sa môžu začať prejavovať nenápadné symptómy ako: únava, slabosť, nechutenstvo, tráviace ťažkosti, alebo časté vírusové ochorenia, napríklad herpes.

Imunitný systém sa neustále vyvíja a prispôsobuje prostrediu v ktorom sa nachádzame. Centrum imunitného systému sa nachádza v tráviacom trakte, ale svoju úlohu zohrávajú aj pľúca, koža, sliznice a mikroflóra močovopohlavného aparátu. Málokto si uvedomuje, že až 80 % imunitného systému sa nachádza v črevnom systéme. Pre udržiavanie imunity v dobrej kondícii je preto dôležité optimalizovať bakteriálne zloženie črevného obsahu. Ak dôjde k porušeniu črevnej rovnováhy, “dobré baktérie” – probiotiká ju pomáhajú prinavrátiť.

Probiotiká zohrávajú úlohu v mnohých dôležitých funkciách:

  • Podpora správnej činnosti imunitného systému
  • Eliminácia toxínov a udržiavanie črevnej rovnováhy
  • Podpora trávenia, podpora absorpcie živín a minerálov
  • Produkcia vitamínov skupiny B a vitamínu K
  • Prevencia alergií

Posilnite svoj oslabený imunitný systém probiotikami! V súčasnosti existuje množstvo dôkazov, ktoré potvrdzujú, že suplementácia probiotikami môže znížiť výskyt bežných vírusových ochorení. V štúdii vykonanej na 326 deťoch vo veku od 3 do 5 rokov boli tieto deti náhodne rozdelené do troch skupín. Prvá skupina dostávala dva krát denne mlieko obohatené o baktérie rodu Lactobacillus. Druhá dostávala rovnako často mlieko s baktériami rodu Lactobacillus Bifidobacterium. Tretia dostávala dva krát do dňa mlieko s placebom (neúčinnou látkou). Štúdia prebiehala počas 8 mesiacov a z jej výsledkov vyplýva: V prvej skupine sa oproti placebo skupine vyskytla senná nádcha o 53 % zriedkavejšie, epizódy kašľu boli zriedkavejšie o 41 % a symptómy nádchy boli o 28 % menej časté. Druhá skupina dosahovala oproti placebo skupine ešte lepšie výsledky. Senná nádcha sa vyskytla zriedkavejšie o 72 %, kašeľ o 62 % a nádcha o 59 %.