Atopický ekzém – atopická dermatitída

Medzi jedno z najčastejšie sa vyskytujúcich ochorení kože patrí atopická dermatitída (ekzém, atopický ekzém). Je to chronické, neinfekčné, zápalové ochorenie kože. Pôvod atopického ekzému má viacero možných príčin. Úlohu zohráva porušená bariérová funkcia kože, genetická predispozícia a zvýšená vnímavosť imunitného systému na rôzne podnety. Objavuje sa už v dojčenskom, alebo detskom veku a v približne jednej tretine prípadov ťažkosti pretrvávajú až do dospelosti.

Tri formy atopickej dermatitídy:

  • Dojčenská forma – Prejavuje sa typicky už v 3. mesiaci života červenými pupencami, šupinkami až mokvavými pľuzgiermi na tvári, hlave, hrudi alebo končatinách. Ekzém výrazne svrbí a môže pretrvávať až do 2. roku života
  • Detská forma – Ekzém prechádza z tvárovej oblasti na lakte, podkolenné jamky a zápästia. Dochádza k zhrubnutiu pokožky dôsledkom neustáleho škriabania. Týka sa hlavne detí predškolského veku a žiakov 1. stupňa ZŠ
  • Ekzém u dospelých – U približne 10 % pacientov sa ekzém začne objavovať až v dospelosti. Prejavuje sa podobne ako detská forma, ale hlavne v oblasti krku a tváre.

Atopici by sa mali vyhýbať podmetom, ktoré môžu zhoršiť príznaky ekzému. Medzi tieto provokačné podnety patria: chemické čistiace látky, konzervačné látky, farbivá, parfumy, alergény (peľ, zvieracie chlpy, prach, určité potraviny), horúca voda alebo zima. Deti trpiace atopickým ekzémom majú zvýšenú predispozíciu na vznik ďalších ochorení súvisiacich s poruchou imunity. Často sa pridruží priedušková astma alebo rôzne formy alergie.

Problematikou vplyvu probiotických kmeňov na prevenciu a liečbu atopického ekzému sa zaoberalo a stále zaoberá veľké množstvo štúdií. Najčastejšie študovaním probiotickým kmeňom v súvislosti s atopickým ekzémom je Lactobacillus rhamnosus GG (LGG®). V jednej zo štúdií publikovaných v The Lancet ešte v roku 2001 sa matkám s atopickým ekzémom počas celého tehotenstva podávali pravidelne probiotiká s obsahom Lactobacillus rhamnosus GG. Po pôrode sa tieto probiotiká podávali prvých 6 mesiacov ich deťom s predispozíciou vzniku atopie. Štúdia zisťovala výskyt ekzému u detí vo veku 2, 4, 7 rokov. Z výsledkom štúdie vyplýva, že pravidelnú užívanie Lactobacillus rhamnosus GG počas tehotenstva a v dojčenskom veku môže znížiť výskyt atopie u predisponovaných detí až o polovicu. V kontrolnej skupine sa zaznamenal výskyt atopie u 46 % detí a v skupine užívajúcej probiotiká ich počet klesol na 23 %.

Ďalšia štúdia skúmajúca vplyv probiotických kmeňov Lactobacillus rhamnosus 19070-2 a Lactobacillus reuteri DSM 122460 na zlepšenie príznakov ochorenia priniesla veľmi zaujímavé výsledky. Do štúdie boli zapojené deti vo veku do 13 rokov. Počas 6 týždňov dostávali pravidelne probiotiká s obsahom Lactobacillus rhamnosus 19070-2 a Lactobacillus reuteri DSM 122460 alebo tabletky neobsahujúce účinnú látku (placebo). Po skončení štúdie 56 % detí užívajúcich probiotiká uviedlo, že pocítili zlepšenie prejavov ekzému. Oproti tomu iba 15 % detí užívajúcich placebo zaznamenalo zlepšenie symptómov atopie.