Alergia na arašidy a L. Rhamnosus

Austrálski vedci prišli s informáciou, že kmeň probiotických baktérií Lactobacillus rhamnosus sa ukazuje ako účinný prostriedok proti potenciálne smrteľnej potravinovej alergii na búrske oriešky.

Lactobacillus rhamnosus ako liek na arašidovú alergiu

Výskumníci z Murdoch Children’s Research Institute v Melbourne rozdelili 60 detí, ktoré sú alergické na arašidy, na dve skupiny. Prvej z nich podali dávku spomenutého kmeňa Lactobacillus rhamnosus s malou dávkou arašidového proteínu. Druhá skupina detí dostala spolu s arašidovou bielkovinou len placebo. Výskum prebiehal v priebehu 18 mesiacov, počas ktorých vedci deťom postupne zvyšovali dávky prijatej arašidovej bielkoviny, aby zistili, či sa bude zvyšovať aj ich tolerancia na túto zložku potravy, ktorá u nich bežne vyvolávala neželané a niekedy veľmi prudké alergické reakcie.

Výsledky štúdie sú skutočne prekvapujúce: až u 80 percent detí, ktoré dostali arašidový proteín spolu s probiotikami, sa nerozvinuli vôbec žiadne príznaky potravinovej alergie a po skončení 18-mesačnej pokusnej terapie bolo až 23 detí z celkového počtu 28 schopných jesť arašidy bez akýchkoľvek ťažkostí. V skupine s placebom bola úspešnosť veľmi nízka – iba trojpercentná.

Liečebný postup, ktorým sa táto štúdia zaoberala je známy ako takzvaná alergénová imunoterapia, ktorá sa bežne používa na zvýšenie tolerancie organizmu na konkrétny alergén, aby následne nevznikala prehnaná reakcia pri styku s ním. Dlhodobo podávaná alergénová imunoterapia, známa aj ako desenzibilizácia, dokáže zmierniť príznaky alergie ako sú alergická nádcha, konjuktivitída, kožné reakcie či bronchiálna astma. Ide v podstate o analógiu k vakcinácii s tým rozdielom, že telo si nebuduje odolnosť voči vírusom či baktériám, ale voči alergénu.

Na rozdiel od štandardnej liečby desenzibilizáciou sa však v tomto výskume alergickým pacientom nepodávala len postupne zvyšujúca sa dávka alergénu, ale aj probiotikum. Táto kombinácia sa ukázala v prípade potravinovej alergie na bielkovinu arašidov ako veľmi účinná a neviedla len k zmierneniu alergických reakcií, ale k ich celkovému vymiznutiu. Podľa vedcov, podieľajúcich sa na tomto výskume ide o prvý významný krok k liečbe arašidovej alergie, ale potenciálne aj ďalších potravinových alergií. Výskumníci budú ďalej skúmať dlhodobé efekty tejto kombinovanej imunoterapie, aby zistili, ako dlho trvá vďaka liečbe vybudovaná tolerancia na alergén skrytý v arašidoch.

Výskyt alergie na bielkovinu arašidov narástol na ploche dvoch posledných desaťročí až o 350 percent. Podľa posledných štatistík celosvetovo trpí na túto formu alergie 10 percent detí vo veku do jedného roka a 3 percentá detí v dojčenskom veku. Ide o veľmi nebezpečnú alergiu, ktorá predstavuje najčastejšiu príčinu úmrtí v dôsledku potravinových alergií. Lekári dodnes nevedia prísť na to, čo spôsobilo takýto markantný nárast. Situácia viedla mnohé medzinárodné letecké spoločnosti k vydaniu zákazu používania produktov obsahujúcich arašidy z obavy pred nevypočítateľnými silnými alergickými reakciami, ktoré v prípade rozvinutia anafylaktického šoku môžu bezprostredne ohroziť život postihnutého. Anafylaktický šok sa totiž môže objaviť aj ako vôbec prvá alergická reakcia u človeka, ktorý doteraz nezaznamenal žiadne problémy s alergiami. Alergickí pacienti, ktorí už svoj stav poznajú a sú dispenzarizovaní v imuno-alergologických ambulanciách, majú pre podobné prípady pri sebe takzvané adrenalínové pero, ktorého použitie je v tomto prípade účinnou prvou pomocou. U človeka, ktorého postihol anafylaktický šok a tento liečebný prostriedok nemá k dispozícii, je nevyhnutné poskytnutie urgentnej lekárskej pomoci, ktoré je počas letu prakticky vylúčené.

Rastislav Teplánský