Riziká vyplývajúce z terapeutických stereotypov

Napriek vplyvu na kvalitu života, nárast nákladov ostávajú terapeutické schémy nezmenené už mnoho rokov. Antibiotiká a antifungálne prostriedky ostávajú základom liečby, napriek dobre dokumentovaným vedľajším účinkom (hnačky, depresie, bolesti hlavy, obličkové zlyhanie alebo superinfekcia). Navyše táto liečba sa stáva menej efektívnou ako dôsledok nárastu antibiotickej rezistencie. Bez snahy navrátiť po antibiotickej liečbe rovnováhu do pošvového ekosystému, bude zrejme mnoho pacientiek v začarovanom kruhu ktorý tvorí infekcia, terapia a recidíva.

Napriek tomu, že často nepoznáme dôvody, pre ktoré sa naruší prirodzená ekologická rovnováha v pošve a uropoetickom trakte, dnes už vieme, že podávanie probiotických baktérií dokáže často navrátiť ekologickú rovnováhu, upraviť pošvové prostredie, zbaviť pacientku ťažkostí alebo aspoň predĺžiť obdobie remisie.

Probiotiká sú definované ako prípravky mikrobiálnych buniek alebo komponent mikrobiálnych buniek, ktoré majú pozitívny efekt na zdravie a blaho hostiteľa.

Dôvodom na použitie probiotík je teda poznanie, že antibiotiká sú síce efektívne na eradikáciu patogénov, ale nemajú schopnosť obnoviť ekosystém, pričom narastá riziko ich vedľajších účinkov, ako aj rezistencie.

Väčšina prípadov bakteriálnej vaginózy (BV), infekcií uropoetického aparátu a kvasinkových infekcií vzniká z GIT hostiteľa, pričom mikróby ascendujú len 4-5 cm od anu, poukazujúc na fakt, že je vzťah medzi GIT a infekciami uropoetického aparátu a že naopak intestinálne zdravie môže ovplyvniť pošvu a mechúr. Stratégia podporovať komenzálnu mikrobiálnu obranyschopnosť použitím probiotických organizmov má význam nielen pre črevo ale aj pre pošvu.

Podľa kultivácií a molekulárnej typizácie je zrejmé, že v zdravom prostredí premenopauzálnych žien dominuje Lactobacillus crispatus a L. jensenii. Špeciálnou metódou elektroforézy pri použití denaturovaného gradientného gélu, bez kultivácie, bol identifikovaný striktný anaerób L. iners ako najčastejšie kolonizujúci hlavne bielu populáciu. Po menopauze asi u 25-30% žien pretrvávajú laktobacili a toto množstvo narastá na 60-100% ak sa používa lokálna alebo celková estrogénová suplementačná terapia. Paralelne s tým narastá alebo klesá počet infekcií uropoetického aparátu v závislosti od estrogénovej suplementačnej liečby.

Koncepcia protektívnej úlohy pre mikroflóru normálne sa nachádzajúcej v zdravých ženských pošvách je základom pre výskum aplikácie „normálnych“ baktérií do pošvy a pozitívne výsledky získané pri posledných štúdiách poukazujú na možnosti tejto liečby pri starostlivosti a pošvovú biocenózu. Koncepcia probiotík je stará už viac ako 100 rokov. Väčšina výskumov sa sústredila na posúdenie benefitu podávaných laktobacilov na črevo, čo viedlo k termínu „probiotiká“. V poslednej dobe bola vytvorená omnoho širšia definícia: „živé organizmy ak sú podávané v primeranom množstve, pozitívne ovplyvňujú hostiteľa (zabezpečujú zdravotný benefit)“. To vytvára možnosti pre ich využitie pri urogenitálnych ochoreniach.