Preeklampsia

Preeklampsia je ochorenie ciev placenty postihujúce od 2 % do 8 % tehotných žien v druhej polovici gravidity. Predstavuje vážny stav, pretože v dôsledku zvýšeného krvného tlaku dochádza k nedostatočnému zásobovaniu plodu krvou a kyslíkom. Dieťa je ohrozené nedostatočným zásobením živinami a matke sa môžu poškodiť obličky, pečeň, pľúca, srdcovocievny a centrálny nervový systém. Preeklampsia môže mať v niektorých, hlavne neliečených prípadoch fatálne následky. Celosvetovo je preeklampsia zodpovedná za približne 76 000 úmrtí za rok.

Prvé príznaky ochorenia sa môžu prejavovať zvýšenou únavou, bolesťami hlavy a rozostreným videním. Príznakmi rozvinutej preeklampsie sú zvýšený krvný tlak matky, nález bielkovín v moči (u zdravých ľudí by bielkoviny v moči prítomne byť nemali), opuchy, prípadne varixy (kŕčové žily) dolných končatín. Mamičky s preeklampsiou sa dostávajú na tzv. rizikové tehotenstvo, pričom sú obyčajne hospitalizované a monitorované v nemocnici. Najmä neliečená preeklampsia môže prerásť do eklampsie – život ohrozujúci stav pre matku aj dieťa. Eklampsia vzniká v prípadoch, keď sa cievy mozgu kŕčovito stiahnu a tým sa zníži prietok krvi mozgom. Nízky prietok krvi mozgom spôsobí jeho nedostatočné okysličenie, čo má za následok kŕče, bezvedomie až smrť.

 Rizikové faktory vzniku preeklampsie:

  • Vek nižší ako 18 rokov a vyšší ako 38
  • Výskyt preeklampsie v predošlom tehotenstve
  • Vysoký krvný tlak matky pred tehotenstvom
  • Nadváha, obezita
  • Iné ochorenia: cukrovka, ochorenia obličiek, autoimunitné ochorenia

Liečba preeklampsie patri výhradne do rúk odborníkov a pozostáva obyčajne z liekov na vysoký krvný tlak, magnézia a vitamínov. Pre prevenciu vzniku preeklampsie je dôležitá redukcia hmotnosti, pravidelný pohyb, zdravá a vyvážená strava. Výbornou voľbou sú probiotiká. Pravidelným užívaním probiotík si udržíte zdravú rovnováhu črevných baktérií. Udržiavaním zdravého trávenia môžete znížiť riziko viacerých tehotenských komplikácií. Každodenné užívanie probiotík môže znižovať riziko vzniku preeklampsie o 20 %.

Výskum nedávno publikovaný v serióznom vedeckom časopise American Journal of Epidemiology skúmal vplyv pravidelného užívania probiotík na 33 399 prvorodičiek v Nórsku počas šiestich rokov. Tehotné ženy užívali spektrum probiotík z rodu Lactobacillus každý deň počas celého tehotenstva. Ženy užívajúce probiotiká mali výskyt preeklapsie preukázateľne nižší o 20 % oproti ženám, ktoré do tohto výskumu zapojené neboli. Výsledkom tohto dlhoročného výskumu je hypotéza, že pravidelné užívanie probiotík počas tehotenstva môže znížiť riziko vzniku preeklampsie u prvorodičiek.