Hormóny a pošvová biocenóza

V postmenopauze zohráva dôležitú úlohu pri vzniku infekcií uropoetického aparátu deficit estrogénov. Chýbanie laktobacilov a nárast pH v pošve je spojené s nárastom zastúpenia kmeňov Enterobacteriacae hlavne E. coli. Prítomnosť laktobacilov je naopak spojená s minimálnou kolonizáciou kmeňmi Enterobacteriacae v pošve (p<0,001), druhmi Streptococcus (p<0,05) a Pseudomonas sp. (p<0,01).

Probiotiká a medicínsky výskum. Snahy umele obnoviť narušenú mikroflóru viedlo k rôznym výsledkom avšak výskumy vedecky dokazujú, že určité vyselektované kmene predstavujú vhodnú alternatívu pre antibiotickú liečbu. Pri výskumoch sa sa zistilo, že nie každý kmeň označovaný za probiotický skutočne spĺňa prísne kritériá, preto aby bol doporučený pre liečbu. Po komerčnom zavedení L. casei Shirota (Yakult) v Japonsku v 30 rokoch boli objavené a intenzívne študované nasledovné kmene L. acidophilus NCFM pre črevo (v strede 70 rokov) a L. rhamnosus GR-1 a L. fermentum RC-14 pre urogenitálny trakt od 1980 do

Údaje získané z výskumov in vitro sú dobré na ďalšie štúdium vlastností uvedených mikroorganizmov, ale sú nedostatočné na predikciu efektivity u ľudí. Okrem toho samotné konštatovanie chýbania laktobacilu v asociácii s ochorením ešte neznamená, že ich jednoduché dodanie bude znamenať vyliečenie alebo prevenciu ochorenia. Kľúčovým faktorom je či kmene kolonizujú počas dostatočne dlhého obdobia, aby mali zdravotný benefit pre hostiteľa. Adherovanie a kolonizácia vaginálneho epitelu kmeňmi počas dní alebo týždňov sa zdá byť dôležitá.

Rozdielne vlastnosti jednotlivých kmeňov označovaných za probiotiká a nesprávne vybratý typ, môžu by dôvodom, pre ktorý niektoré štúdie majú menej optimistické výsledky pri použití probiotických baktérií (napr. pre prevenciu postantibiotickej kolpitídy).