Zápcha u seniorov a probiotiká

Zápcha (odborne obstipácia) je veľmi častým problémov starších ľudí. Okrem jej hlavného príznaku, ktorým je nepravidelná tuhá stolicaproblematické vyprázdňovanie, často spojené s bolesťou, sa vo veľa prípadoch objavujú aj kŕčovité kolikovité bolesti v brušnej dutine, nepríjemné nadúvanie a plynatosť. Následkom úporného tlačenia na stolicu potom vzikajú fisúry (trhliny) v konečníkubolestivé hemoroidy.

Sklon k zápche narastá priamo úmerne s postupujúcim vekom, takže platí všeobecné pravidlo, že čím vyšší je vek jedinca, tým častejšie ho tento problém trápi. Incidencia (početnosť prípadov) je veľmi vysoká hlavne u geriatrických pacientov pripútaných na nemocničné lôžko. V takýchto prípadoch mnohokrát akákoľvek terapia zlyháva a pristupuje sa často k manuálnemu odstraňovaniu stolice, ktoré je spojené s bolesťou a zhoršuje celkovú kvalitu života pacienta.

Probiotiká vedú k zlepšeniu zápchy u seniorov

Zloženie črevnej mikroflóry sa mení s postupujúcim vekom, pričom najmarkantnejšie sa tieto zmeny prejavujú poklesom počtu bifidobaktérií. Napriek tomu, že dodnes sa nepodarilo celkom presne objasniť, či je tento stav príčinou alebo skôr dôsledkom zápchy, je známe, že zmeny v zložení črevnej bakteriálnej flóry majú významný vplyv na zmeny v črevnej motilite (pohyblivosti potravy v črevách) a mastné kyseliny s krátkym reťazcom produkované probiotickými baktériami (obzlášť kmeňmi rodu Bifidobacterium) hrajú dôležitú rolu v skracovaní prechodu potravy tráviacim traktom.

Viacero výskumov vo svete sa preto zameralo na zvyšovanie hladín kolonizácie hrubého čreva prospešnými bifidobakériami ako spôsobu vedúceho k zredukovaniu alebo odstráneniu problému obstipácie seniorov. Ako účinná sa pritom ukázala kombinácia probiotík s prebiotikami.

Vedci zistili a dokázali, že okrem kmeňov z radu bifidobaktérií majú blahodarný efekt v boji proti stareckej zápche aj probiotické baktérie Lactobacillus rhamnosusPropionibacter freundreichii, ktorá sa používa pri výrobe niektorých druhov syra (ementál, leerdammer, jarlsberg). Konkrétne pri ústnom podávaní Lactobacillus rhamnosus GG (ktorý je obsiahnutý napríklad v produkte Probiofix Inum®) sa zvýšila priemerná frekvencia defekácie (vyprázdňovania) seniorov ležiacich v nemocnici z dvoch na tri razy za týždeň, čo znamená viac ako tridsaťpercentné zlepšenie.

Ešte lepšie výsledky sa však dosiahli s už spomenutou kombináciou probiotík spolu s prebiotikami. Prebiotiká – ako sú fruktooligosacharidy, galaktooligosacharidy, laktulóza a inulín – sú, zjednodušene povedané, živnou pôdou na rast a rozmnožovanie zdraviu prospešných črevných baktérií a súčasne pomáhajú (v kombinácii s probiotikami) účinne potláčať rozmnožovanie potenciálne patogénnych (škodlivých) mikroorganizmov. Výborné výsledky s liečbou chronickej zápchy seniorov sa ukázali s laxatívne aktívnou laktulózou a inulínom (nájdete ho v produkte LactoFlor®).

Rastislav Teplánský