Prevencia osteoporózy

Podvýživa, a to najmä u ľudí vo vyššom veku, býva veľmi častá a keď zoberieme do úvahy, že patrí medzi hlavné rizikové faktory, ktoré prispievajú k oslabovaniu už aj tak vekom zníženej imunity, je veľmi dôležité venovať tejto problematike náležitú pozornosť. Viaceré odborné štúdie realizované za obdobie posledných desiatich rokov v Európe a Spojených štátoch prišli s prekvapujúcimi výsledkami: až 50 percent pacientov nad 60 rokov prijatých do nemocníc trpelo istou mierou podvýživy.

Probiotiká ako prevencia aj liečba osteoporózy u starších ľudí

Podvýživou trpia najčastejšie starší ľudia, ktorí žijú v samostatných domácnostiach a riziko zvyšujú aj pridružené ochorenia, ktoré sú u tejto skupiny obyvateľstva veľmi hojné. Výskyt podvyživených jedincov s vekom vyšším ako 80 rokov je pritom takmer stopercentný. Predpokladá sa, že podvýživa vedie k poškodeniu črevného epitelu (výstelky), čo vedie k znižovaniu imunity, ktorá je v mnohom podmienená práve správnou funkciou predovšetkým hrubého, ale aj tenkého čreva. Dochádza tak k zníženiu vstrebávania základných výživových zložiek a objavuje sa pre starších ľudí príznačná strata chuti do jedla.

Probiotiká sú odporúčané Svetovou zdravotníckou organizáciou ako užitočný prostriedok pri normalizácii stavu výživy detí a vedci prišli aj s prvými dôkazmi o tom, že porovnateľný účinok majú aj pri podávaní ľuďom vo veku nad 60 rokov. Ako účinné sa v tomto smere ukázali predovšetkým kmene Lactobacillus acidophillus a Bifidobacterium lactis.

Závažným problémom je aj laktózová intolerancia, ktorej príznaky sa zhoršujú s postupujúcim vekom. Zabrániť ich rozvinutiu sa do značnej miery dá vylúčením konzumácie mlieka, no táto stratégia môže vážne obmedziť príjem potrebných diétnych prvkov, predovšetkým vápnika. Jeho nedostatok v organizme vedie hlavne u starších osôb a u žien po menopauze k osteoporóze (rednutiu kostí). Okrem toho je tento minerál potrebný na správne fungovanie látkovej premeny pre tvorbu energie pre organizmus a na správne fungovanie tráviacich enzýmov.

Laktózová intolerancia je spôsobená nízkou hladinou enzýmu laktázy (β-galaktozidázy) produkovanej bunkami črevnej sliznice zvanými enterocyty. Úlohou tohto tráviaceho enzýmu je štiepiť laktózu (mliečny cukor) na dva jednoduché cukry – glukózu a galaktózu. Fermentované (zakysané) mliečne výrobky ako napríklad jogurt sú ľuďmi s laktózovou intoleranciou tolerované oveľa lepšie ako sladké mlieko. Probiotické baktérie používané na fermentáciu mlieka (hlavne tzv. kefírové baktérie ako Lactobacillus bulgaricusStreptococcus termophilus, ktoré nájdete napríklad v prípravku LactoFlor®) totiž vykazujú β-galaktozidázovú aktivitu, ktorá vedie k lepšiemu tráveniu mliečneho cukru. Veľmi zjednodušenie to funguje asi tak, že po prechode probiotických baktérií cez žalúdok sú niektoré z nich rozložené pankreatickými sekrétmi a tým sa z nich uvoľnia enzýmy štiepiace laktózu. Čiže vlastne pomáhajú črevám, ktoré produkujú príliš nízke množstva β-galaktozidázy správne spracovať mliečny cukor, ktorý by inak robil v organizme ľudí s laktózovou intoleranciou poriadnu neplechu. Vďaka probiotikám teda si môžu aj takíto citliví pacienti zabezpečiť dostatočný prísun vápnika do organizmu a predchádzať tak vzniku osteoporózy.

V súčasnosti sa v odborných lekárskych kruhoch venuje veľa pozornosti podobnosti príznakov laktózovej intolerancie so symptómami syndrómu dráždivého čreva, pričom v tejto súvislosti narastá počet prípadov nesprávneho určenia diagnózy. Probiotiká sa ukazujú ako účinný prostriedok pri oboch ochoreniach a výrazne prispievajú k uľahčeniu až odstráneniu ťažkostí pacientov.

Existujú jasné dôkazy zo štúdií na zvieratách aj na ľuďoch, že užívanie probiotík v kombinácii s prebiotikami – ako sú laktulóza, inulín, fruktooligosacharidy a galaktooligosacharidy – majú pozitívne účinky na biologickú dostupnosť vápnika. Viaceré štúdie preukázali, že podávanie symbiotík (čiže kombinácie probiotík a prebiotík, ktorých vlastnosti sa synergicky dopĺňajú a posilňujú) viedla u postmenopauzálnych žien (po prechode) a starších osôb k zlepšeniu absorbcie vápnika v rozmedzí 15 až 20 perecent. Suplementačné užívanie symbiotík je teda vhodným preventívnym opatrením proti rozvoju osteoporózy, ale potvrdil sa ja liečebný efekt na zastavenie progresu tohto ochorenia. Kombináciu kefírových baktérií a prebiotika inulínu nájdete v prípravku LactoFlor®.

Rastislav Teplánský