Imunita u starších ľudí

Imunitný systém nám slúži ako ochrana tela pred cudzími, alebo škodlivými látkami. Imunitný systém nás chráni pred baktériami, vírusmi, toxínmi a neustále vznikajúcimi rakovinovými bunkami. Proti týmto škodlivým látkam vytvára špecifické bunky a protilátky. Podľa údajov svetovej zdravotníckej organizácie sa pomer starších ľudí (nad 60 rokov) v nasledujúcich rokoch zvýši až na 22 % svetovej populácie. Je preto dôležité porozumieť, ako starnutie vplýva na náš imunitný systém. Starnutie ovplyvňuje funkcie imunitného systému, ktorý postupom času prestáva správne fungovať. U starých ľudí dochádza postupne k poklesu mikrobiálnej rôznorodosti v črevách, čo sa však dá upraviť užívaním kvalitných probiotík.

Starnutie môže spôsobiť nasledovné zmeny v imunitnom systéme:

 • Spomaliť reakciu imunitného systému – môže sa znížiť účinnosť vakcín, zvýši sa riziko prechladnutí a chrípok
 • Vznik autoimunitného ochorenia – imunitný systém poškodzuje vlastné zdravé bunky a tkanivá
 • Pomalšie hojenie rán – bunky sa nedokážu regenerovať tak rýchlo, ako v minulosti
 • Vyšší výskyt rakoviny – imunitný systém pomaly stráca schopnosť odhaľovať a opravovať chyby vzniknuté pri prepise genetickej informácie

Ako sa dá znížiť riziko poškodenia imunity starnutím?

 • Očkovanie – veľmi výhodný spôsob predchádzania vzniku infekčných ochorení
 • Pravidelné vykonávanie fyzickej aktivity – pravidelné cvičenie podporuje činnosť imunitného systému
 • Zdravé stravovanie – nutrične hodnotná potrave je základ
 • Užívanie probiotík – udržiavajú imunitný systém v aktivite
 • Nefajčite – fajčenie oslabuje imunitu
 • Obmedzte príjem alkoholu
 • Obmedzte vznik zranení a pádov

Probiotiká sú považované za efektívny imunomodulačný faktor. Nato aby boli skutočne efektívne je potrebné aby sa podávali adekvátnu dobu (minimálne 2-3 mesiace), počas ktorej vplývajú na formovanie imunity. Svojím pôsobením v črevách tlmia zápalové procesy, autoimunitné ochorenia a viaceré ochorenia späté s vysokým vekom. Dôležité je vybrať si probiotiká s obsahom takých bakteriálnych kmeňov, ktoré majú imunomodulačný efekt potvrdený štúdiami.

Dvojito zaslepená, placebom kontrolovaná štúdia sledovala vplyv probiotík s obsahom Lactobacillus acidophilus LA-5 na dĺžku trvania prechladnutia u pacientov nad 60 rokov. Do štúdie bolo zapojených 24 pacientov, ktorí užívali probiotiká alebo placebo. Výsledky štúdie: Pacienti užívajúci placebo boli počas troch mesiacov chorí v priemere 14 dní. Pacienti užívajúci probiotiká boli počas testovania chorí len 5,1 dňa. Pacientom užívajúcim probiotiká sa skrátilo trvanie prechladnutia až o 63,5 %.