Syndróm dráždivého čreva

Pre toto ochorenie je charakteristická dlhodobá porucha vyprázdňovania – defekácie. Vyskytuje sa hlavne počas dospievania a v dospelosti. Postihuje asi 10 % európskej populácie, pričom ženy sú postihnuté dva krát častejšie ako muži. Spúšťacím mechanizmom syndrómu dráždivého čreva môže byť stres, infekcie, hormonálne zmeny, potravinové alergie a intolerancie, alebo dlhodobé užívanie antibiotík.

Aké sú príznaky syndrómu dráždivého čreva? Ochorenie je charakterizované buď hnačkou, alebo zápchou a príznakmi, ako sú pocit nafúknutého brucha, opakované nutkanie na stolicu, pocit nedostatočného vyprázdnenia konečníka, bolesti žalúdka, plynatosť, nevoľnosť, bolesti chrbta a únava. Príčinou ťažkostí býva narušená črevná peristaltika (automatické sťahy črevnej svaloviny). Dráždivé črevo pracuje nepravidelne, slabé sťahy črevnej svaloviny sú striedané kŕčmi, čo spôsobuje tráviace ťažkosti.

Diagnostika syndrómu dráždivého čreva býva náročná. Vyžaduje si mnohé vyšetrenia, pretože toto ochorenie si možno ľahko pomýliť s inými ochoreniami tráviaceho traktu. Po pozitívnej diagnostike sú pacienti nastavení na liečbu, ktorá obyčajne pozostáva z probiotík, diéty bohatej na probiotiká a vlákninu a rastlinných liečiv. Probiotiká sa v liečbe využívajú, pretože sú to pre telo prirodzené baktérie, ktoré pomáhajú udržiavať zdravé a správne fungujúce trávenie. V niekoľkých štúdiách sa potvrdilo, že najmä bakteriálne kmene z rodu  Bifidobacterium dokážu mierniť symptómy tohto ochorenia, ako sú bolesti brucha, plynatosť, alebo nepravidelná peristaltika.

Štúdia publikovaná v roku 2014 v Journal of Gastroenterology and Hepatology skúmala vplyv viaczložkového probiotika u pacientov so syndrómom dráždivého čreva. V prvom rade štúdia sledovala aký počet pacientov sa vylieči po 4 týždňoch pravidelného užívania probiotík. Druhým výstupom štúdie bolo zistenie intenzity tráviacich ťažkostí u pacientov a zmeny v zložení ich stolice na konci pozorovania. Do štúdie sa zapojilo 49 pacientov so syndrómom dráždivého čreva. 25 pacientov dostávalo probiotiká s obsahom Bifidobacterium longumB. bifidumB. lactisLactobacillus acidophilusL. rhamnosus a Streptococcus thermophilus dva krát denne počas 4 týždňov. 24 pacientov dostávalo počas 4 týždňov placebo. Štúdia bola randomizovaná a dvojito zaslepená. Výsledky štúdie: Na konci štúdie sa zaznamenalo vymiznutie príznakov u 68 % pacientov ktorí užívali probiotiká, oproti 37.5 % pacientov ktorí užívali placebo.  Zlepšenie tráviacich ťažkostí – bolesti brucha a plynatosť sa zaznamenala v probiotickej skupine, v placebo skupine však nie.  V stolici probiotickej skupiny sa zaznamenal zvýšený výskyt baktérií: Bifidobacterium lactis, Lactobacillus rhamnosus a Streptococcus thermophilus. V skupine užívajúcej placebo sa zaznamenal zvýšený výskyt Bifidobacterium lactis.