Nekrotická enterokolitída

Probiotiká: Ich úloha v liečbe a prevencii nekrotickej enterokolitídy.

Nekrotická enterokolitída je zápalové ochorenie čreva vo vysokej miere zapríčiňujúce nízku pôrodnú váhu novorodencov a predčasný pôrod. Často sa vyskytuje ako pridružené ochorenie závažných chorôb (napríklad rakovina hrubého čreva) a tým, že oslabuje a vyčerpáva organizmus, zvyšuje úmrtnosť. Vzniká v podmienkach oslabeného črevného systému, predovšetkým dôsledkom iných chorôb či vplyvom liekov, ktoré narúšajú mikrobiologickú štruktúru črevného traktu. Predpokladom je znížená funkčnosť čriev, nedostatočná výživa a kolonizácia prirodzenými probiotickými druhmi a zápal.

Viacero vedeckých štúdií preukázalo, že úloha probiotík v zvládaní a liečbe nekrotickej enterokolitídy je zásadný v korekcii všetkých spomínaných faktorov, a to tým, že probiotiká majú nenahraditeľnú schopnosť obnovovať a následne udržovať vo funkcii črevný epitel.

Mnohí lekári už v súčasnosti indikujú probiotiká v liečbe tohto ochorenia od momentu jeho diagnostikovania. Taktiež sa často probiotiká nasadzujú už pri podozrení na toto ochorenie, po prvých prejavoch príznačných symptómov, keďže výborne fungujú tiež ako prevencia.

Probiotiká okrem iného podporujú prirodzenú imunitu človeka a udržujú optimálny črevný ekosystém, a to tak u dospelých ako aj u detí.