Vredová choroba a Helicobacter pylori

Helicobacter pylori je špirálovito stočený mikroorganizmus, ktorý osídľuje sliznicu žalúdka a dvanástnika, pričom predstavuje významný rizikový faktor vzniku vredovej choroby. Helicobakterom je infikovaná približne polovica populácie (v rozvinutých krajinách menšie percento ako v rozvojových). Vredová choroba je ochorenie, pri ktorom dochádza k poškodeniu hornej časti tráviaceho systému agresívnym pôsobením tráviacich štiav. Dochádza k vzniku tzv.  povrchových erózií alebo hlbších vredov v oblasti žalúdka, dvanástnika a pažeráka. Vredová choroba postihuje približne 10 % civilizovanej populácie. Muži bývajú postihnutí až tri krát častejšie ako ženy.

Ochorenie vzniká v dôsledku prevahy agresívnych faktorov nad ochrannými faktormi sliznice. Medzi protektívne (ochranné) faktory patrí slizničný hlien, zásaditá potrava, prostaglandíny (lokálne hormóny podporujúce tvorbu hlienu), regeneračná schopnosť sliznice a dobré prekrvenie sliznice.

Medzi agresívne – rizikové faktory patrí:

  • Helicobacter pylori – jeho prítomnosť bola potvrdená pri 96 % vredov dvanástnika a približne 80 % vredov žalúdka
  • Zvýšená produkcia HCl (žalúdočná kyselina), pepsínu (enzým -súčasť tráviacich štiav)
  • Nedostatočné prekrvenie sliznice
  • Užívanie liekov – lieky proti zápalu, tzv. nesteroidové antiflogistiká (napríklad acylpyrín, ibuprofén)
  • Fajčenie, káva, alkohol, pikantné jedlá
  • Dlhodobý stres

Rozdiel medzi vredmi dvanástnika a žalúdka je v príznakoch ochorenia. Vredy žalúdka bolia tesne po najedení, vyprázdnenie žalúdka prináša úľavu. Vredy dvanástnika bolia 2 – 3 hodiny po jedle, častejšie v nočných hodinách a nalačno, najedenie prináša úľavu.

Medzi ľahko dostupné a lacné spôsoby ako predchádzať vzniku alebo zlepšiť výsledok liečby vredov patria:

  • Kurkuma – účinná v prevencii, prítomná napr. v kari korení
  • Aloe vera (extrakt) – podporuje hojenie vredov, in vitro účínok proti pylori
  • Špecifické probiotické mikroorganizmy Saccharomyces boulardii pri terapii ako súčasť štandardnej liečby pylori, priamy účinok proti H. pylori

Ako Saccharomyces boulardii funguje? Saccharomyces boulardii prechádza tráviacim traktom, pričom medzi jej pozitívne vplyvy na ľudský organizmus patria antimikrobiálna aktivita, enzýmová aktivita a protizápalový účinok. Veľké množstvo zápalových procesov zabraňuje hojeniu sliznice, a preto je pri vredovej chorobe vhodné zápal tlmiť. Saccharomyces boulardii  pomáha spevniť stenu žalúdka (tzv. tesné spojenia), čím sa stáva odolnejšou proti poškodeniu (napr. H. pylori). Dôležitá je aj jej enzýmová aktivita, pomocou ktorej bráni prichyteniu H. pylori na sliznicu.

V najnovších záväzných odporúčaniach Maastricht V. z r. 2016 je pri liečbe infekcie H. pylori  silne odporúčaná ako súčasť štandardnej Saccharomyces boulardii trojkombinačnej liečby (antibiotikum 1 + antibiotikum 2 + inhibítor protónovej pumpy). Znižuje nežiaduce účinky tejto liečby viac ako o 50 % a zároveň zlepšuje mieru vyliečenia infekcie približne o 11 % – 13 %.