Gastroenterológia

Probiotiká a helicobacter pylori. Znovuobjavenie baktérie dnes nazývanej Helicobacter pylori (Marshall, Warren a Goodwin v roku 1982), asi 100 rokov po jej prvom popísaní v žalúdku cicavcov (u psa) a u človeka roku 1893 Bizzozerom, zmenilo podstatne názor gastroenterológov na etiopatogenézu a liečbu ochorení žalúdka aj iných orgánov. Helicobacter pylori (Hp) je nesporulujúca, gram-negatívna palička s charakteristickou spiriliformnou periodickosťou bunkovej steny. Je 2,5 – 5 μm dlhá a 0,5 – 1,0 μm široká. Na jej jednom konci sa nachádza 3-6 (30 μm) bičíkov, pomocou ktorých sa pohybuje.

Infekcia Hp je diagnostikovaná niektorým z invazívnych testov v bioptickej vzorke pri gastroskopii (rýchly ureázový test, histológia, mikroskopia, kultivácia, citlivosť). Stanovenie protilátok IgG Hp, IgA Hp, nie je diagnostickým testom.

Z globálnych neinvazívnych testov sú vhodné a presné dychový test s 13C-ureou alebo stanovenie antigénov v stolici (HpSA). Najčastejšou príčinou zlyhania eradikačnej liečby je nedostatočná „compliance“ pacienta.1 Gastrointestinálne vedľajšie príznaky ako hnačka, kŕče, nafukovanie patria medzi časté vedľajšie účinky eradikácie Hp troj aj štvorkombináciou liekov. V prehľade eradikácie Hp rokov 2003-2005 u našich pacientov ma vedľajšie účinky asi 25-30%.

Aj tu je miesto probiotickej liečby v súčasnosti. Probiotiká sú dnes akceptované v prevencii a liečbe infekcii tenkého a hrubého čreva nielen pre kolonizáciu a vyrovnanie porušenej črevnej bakteriálne flóry ale aj pre imunomodulačný efekt. Po kolonizácii čreva svoj účinok dosahujú

  • súťažou o živiny
  • súťažou o miesto na črevnej stene
  • produkciou inhibičných faktorov (napr. laktát, peroxid vodíka, mastné kyseliny s krátkym reťazcom, bakteriocínu podobnéubstancie)
  • imunomodulačnými stimulmi

Miesto probiotík pri liečbe infekcie Hp

Zvyšovanie „compliance“ pacienta. Zvyšovanie znášanlivosti eradikačnej liečby sa dosahuje pridaním preparátu Lactobacillus pacientom počas a po eradikačnej liečbe. V štúdii 60 dobrovoľníkov, zamestnancov Katolíckej nemocnice v Ríme, k eradikácii trojkombináciou: Rabeprazol 2x20mg. Klaritromycín 2x500mg, Tinidazol 2×500 7 dní, bralo Lactobacillus GG (6×109živých baktérii). Suplementácia Lactobacillus GG ukázala pozitívny vplyv na vedľajšie účinky súvisiace s eradikačnou liečbou Hp. Hodnotili sa strata chuti do jedla, nauzea, vracanie, epigastrická bolesť, prelievanie obsahu čreva, hnačka, obstipácia, kožný erytém a vznik pachutí.

MUDr. Ivan Bunganič

Gastroenterologická ambulancia, Kováčska 15, 08001 Prešov