Úloha probiotík v pediatrii

Vedci na základe výsledkov posledných výskumov apelujú na pediatrov, aby nepodceňovali úlohu probiotických baktérií vo vývoji detí.

Základom výskumov bolo skúmanie účinku Bifidobaktérií prirodzene sa nachádzajúcich v materskom mlieku.

Vedecké sympózium Americkej akadémie pediatrov, ktoré sa konalo koncom minulého roka v San Franciscu, sa zaoberalo témou vytvárania imunity a posilňovaním dlhotrvajúceho zdravia. Za najdôležitejší faktor silnej imunity pediatri uviedli zdravú črevnú mikroflóru, čo znamená predovšetkým dostatočné a vyvážené zastúpenie pôvodných probiotických baktérií v črevách.

Hlavným dôvodom narúšania črevného prostredia je pasterizácia predovšetkým mliečnych produktov, sterilizácia a užívanie antibiotík. To všetko znižuje výskyt užitočných probiotických baktérií a tým oslabuje schopnosť organizmu brániť sa voči parazitom.

Práve užívaním probiotík je možné nepriaznivú situáciu vyvažovať. Nedostatok probiotík vedie k náchylnosti na rôzne typy alergických ochorení, hnačkám či zápcham, často chronického charakteru.

Práve probiotické baktérie typu Bifidobacterium sa ukázali ako účinná prevencia a liečba gastrointestinálnych ochorení u detí, vrátane hnačiek spôsobených užívaním antibiotík alebo zapríčinených rotavírusom.

Výrazné úspechy boli zaznamenané aj v prípade črevného kataru (enterokolitídy) a koliky.

Okrem toho viaceré prevažne americké štúdie preukázali tiež značný podiel probiotík na úspechu pri liečbe dýchacích ochorení u detí a tiež pri ich prevencii.

Probiotiká a deti

Vplyv probiotík ako prevencia alergií a neznášanlivosti niektorých potravín u detí.

Bakteriálne zloženie v črevách môže byť iné u jedincov trpiacich atopickým ekzémom ako u tých, ktorí ním postihnutí nie sú.

Probiotiká podávané deťom popri bežnej strave môžu pôsobiť ako prevencia pred možnými alergiami na určité typy potravín v budúcnosti.

Vedci vykonali výskum, na základe ktorého chceli zistiť účinok probiotík ako prevencie alergických ochorení u detí. Súčasťou výskumu bolo 12 nezávislých štúdií.

Výskumu sa zúčastnilo 1549 detí. Päť štúdií zameraných na výskyt atopického ekzému zaznamenalo skvelý výsedok, u 1477 detí sa prejavilo výrazné zníženie výskytu ekzému. Deti boli sledované počas 5 rokov.

Výsledky jednej zo štúdií dokonca uviedli, že účinok probiotík na výskyt ekzému u detí pretrval až do štvrtého roku ich veku.

Najvýraznejší efekt mal probiotický druh baktérií L. rhamnosus.

Na základe zistených výsledkov možno jednoznačne odporučiť zaradenie probiotík do výživy malých detí ako prevenciu pred možným vznikom alergií a potravinovej intolerancie v neskoršom veku.

Probiotiká chránia deti pred chorobami

Vedci vykonali štúdiu, ktorej sa zúčastnilo 600 1-3 ročných detí.

Deťom boli počas jedného roka podávané probiotické baktérie Bifidobacterium lactis v kombinácii s galakto-oligosacharidmi. Cieľom bolo sledovať ich vplyv na výskyt a prevenciu červienky.

Navyše, podávané probiotikum znížilo počet dní výskytu ochorenia a horúčky v prípade zápalu stredného ucha, čo sa vyskytlo u niekoľkých detí v priebehu trvania štúdie. Taktiež sa zaznamenala pozitívne zvýšená prítomnosť železa v organizme detí. Štúdia taktiež ukázala, že indikácia probiotika zlepšuje imunitný systém, na čo má priamy vplyv zloženie prirodzeného prostredia v črevách.

Konzumácia týchto baktérii zredukovala tiež výskyt potenciálne škodlivých baktérii v organizme, ako sú napríklad klostrídie.

Zlepenie prirodzenej rovnováhy mikroorganizmov v čreve má a následok tiež lepšie zvládanie stresu, lepšiu akceptáciu indikovaných antibiotík pri výskyte vírusových ochorení, ktoré túto rovnováhu výrazne narušujú.