Probiotiká, anémia a získavanie váhy

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) je vo svete 47,4% anemických predškolákov. Medzi deťmi v školskom veku sa anémia prejavuje u približne štvrtiny detí. Za polovicou z celkového počtu prípadov stojí nedostatok železa. Vysoké riziko nedostatku železa (s alebo bez anémie) stále existuje najmä u detí z chudobných vrstiev alebo u detí emigrantov.

Americkí vedci skúmali 624 indických detí vo veku od 1 – 4 rokov. Dostávali mlieko s prídavkom Bifidobacterium lactis HN019 a prebiotikum oligosacharózu počas jedného roka. Konzumácia prebiotík a probiotík v mlieku zredukovala riziko anémie a nedostatku železa o 45%. Deti s probiotikami dosiahli v porovnaní s druhou skupinou vyšší nárast váhy o 0,13 kg ročne. Táto vedecká štúdia sa zaoberá možným globálnym riešením výživového nedostatku. Hlavne poskytuje nový pohľad na liečbu a prevenciu anémie.

Aj ostatné súvisiace štúdie zohľadňujú úlohu probiotík v liečbe anémie. Deti, ktoré dostávali kyslé mlieko obohatené o železo a baktériu Lactobacillus acidophilus, mali zvýšený počet červených krviniek. Takisto sa zlepšila pravdepodobnosť úpravy hladiny hemoglobínu v čase, kedy deti dostávali vyššie množstvá železa. Tieto štúdie teda prinášajú dôkaz o podpornom účinku probiotík v prevencii anémie u detí. Obidva kmene, Lactobacillus acidophilus a Bifidobacterium lactis sa nachádzajú aj v probiotickom doplnku Probio-fix®.

Mlieko obohatené o prebiotiká a probiotiká dokáže odvrátiť alebo vyriešiť aj iné zdravotné problémy. Redukuje počet prípadov dizentérie (prejavuje sa ťažkou hnačkou), vysokej horúčky a iných závažných ochorení. Okrem toho je preukázané, že zdravé črevné prostredie s probiotickými baktériami u detí chráni proti nadváhe a obezite v neskoršom živote. Táto schopnosť je spojená zo znižovaním rizika vzniku cukrovky počas tehotenstva. Prospešné účinky probiotík boli zdokumentované aj pri nebezpečných ťažkých hnačkách. A zdá sa, že môžu mať omnoho ďalekosiahlejšie pozitívne dopady, ako sa pôvodne myslelo.

Pacienti vo vyspelých krajinách málokedy trpia výživovými deficitmi. Pre nich je skôr podstatné možné spojenie medzi obezitou a hladinou železa v krvi. Ako sa zdá, platí rovnica – viac železa, priaznivejší stav telesnej hmotnosti. Podľa niektorých výskumov, majú deti s nadváhou a obezitou asi dvojnásobnú pravdepodobnosť, že trpia aj nedostatkom železa.

Máme dôvod predpokladať, že probiotické doplnky môžu podporiť deti v rôznych smeroch. Posilnia imunitný systém, a rovnako znížia riziko oboch – obezity aj nedostatku železa. Mali by byť posudzované ako prídavná liečba v prípadoch anémie, alebo ak hrozí riziko jej vzniku. Toto ochorenie ovplyvňuje vývoj psychických funkcií – reč, pozornosť, myslenie a sústredenie. Navyše, nedostatok železa (či už s alebo bez anémie) sa spája s defektným správaním detí. Relatívne jednoduchý zásah ako je popísaný v štúdii, môže mať rozhodujúce účinky na ich sociálny a emočný vývoj. Hoci probiotiká v štúdii nezlepšili rast detí, preukázali, že pridanie inulínu ako prebiotika a baktérií Lactobacillus acidophilus zvyšuje absorpciu železa.

Táto štúdia vrhá nové svetlo na účinky črevných baktérií. Slúži ako veľká pripomienka, že „dobré baktérie“ sú pre zdravie skutočne dôležité. Sú bezpečné a neagresívne. Považujú sa za hodnotné nielen v prípade porúch tráviacej sústavy. Preto úlohu probiotík nie je rozumné podceňovať.