Očkovanie

Očkovanie – imunizácia je jedno z najdôležitejších nízkonákladových preventívnych opatrení voči viacerým infekčným ochoreniam. Téma očkovania je na Slovensku veľmi aktuálna. Hlavne na určitých internetových stránkach a v neodborných diskusných fórach sa prezentuje silná antivakcinačná kampaň. Táto antikampaň hlása, že nežiaduce účinky vakcinácie prevyšujú jej benefity, a že vakcinácia spôsobuje autizmus. Toto tvrdenie vychádza zo štúdie doktora Wakefielda z Británie, ktorý v roku 1998 sfalšoval výsledky štúdie, (čo aj sám neskôr priznal) v ktorých tvrdil, že našiel prepojenie medzi vakcínou proti osýpkam, mumpsu a rubeole a vznikom autizmu. Toto zavádzajúce tvrdenie sa odvtedy v žiadnej zo štúdií sledujúcich vzťah medzi vakcínami a autizmom nepotvrdilo.

Na Slovensku deti povinne podstupujú očkovanie proti deviatim ochoreniam už počas svojich prvých mesiacov. Povinné očkovanie je plne hradené z verejného zdravotného poistenia a rodičia za ne nič nedoplácajú. Rodičia takéto očkovanie môžu odmietnuť, za čo však môžu dostať pokutu. Odmietanie povinného očkovania znamená vedomé rozhodnutie rodiča vystaviť dieťa možnosti ochorieť na závažné, až smrteľné infekcie v budúcnosti. Všeobecne platí, že pri prevencií vzniku epidémií infekčných ochorení je potrebné udržiavať aspoň 95 % zaočkovanosť. Vysokou zaočkovanosťou sa vytvára tzv. kolektívna imunita, ktorá bráni vzniku epidémií a chráni aj jedincov, ktorí z objektívnych príčin nemohli byť zaočkovaní, alebo u nich očkovanie nevyvolalo dostatočnú ochranu. Negatívne je, že v niektorých slovenských okresoch je zaočkovanosť dlhodobo nižšia ako 95 %. V poslednom čase sa v dôsledku klesajúcej zaočkovanosti objavuje čoraz viac infekcia osýpok, dokonca aj na území SR.

Načo je potrebné pred očkovaním upozorniť? Očkovať by sa v prvom rade mali iba zdravé deti. Ak je dieťa choré, očkovanie treba jednoducho preložiť.  S očkovaním súvisia aj možné nežiaduce účinky. Najčastejšie sú alergické reakcie na vakcíny, ale okrem toho môže dieťa po očkovaní zle spať, neprimerane sa správať, vracať, alebo môže mať zvýšenú teplotu.

V procese očkovania hrá dôležitú úlohu črevná mikrobiálna flóra. Probiotiká pomáhajú upravovať zloženie črevnej mikroflóry. Vo viacerých zvieracích a ľudských štúdiách sa potvrdilo, že probiotiká dosiaľ nie plne známym mechanizmom pozitívne vplývajú na protilátkovú aj bunkovú imunitu hostiteľa. Probiotiká možno považovať za podporný doplnok  výživy pri vakcinácií, ktorý pomáha imunitnému systému správne reagovať na vakcínu.

Existuje niekoľko štúdií, ktoré sledovali vplyv Lactobacillus rhamnosus GG na imunitnú odpoveď 2 až 5 mesačných detí na rotavírusovú vakcínu. Deti dostali probiotiká, alebo placebo v deň očkovania a ďalších 5 dní potom. V skupine užívajúcej probiotiká sa 8 dní po vakcinácií zistili výrazne vyššie hladiny rotavírus-špecifických imunoglobulínov – IgM, IgA (protilátok) v porovnaní s kontrolnou placebo skupinou. Vyššia hladina protilátok zjednodušene povedané znamená vyššiu mieru imunity. Inými slovami, až 93% deti, ktoré užívali probiotiká Lactobacillus rhamnosus GG, LGG®, boli pred rotavírusovou hnačkou chránené oproti 74% detí, ktoré síce tiež boli očkované ale probiotiká neužívali.